Misschien moeten we ons voorbereiden op iets heel anders

  wat zullen wij straks aan de hemel zien?  Terwijl de mensheid zich gek laat maken door klimaatfanaten, gebeuren er hele grote dingen om ons heen.

Misschien komt een voorspelling die hier al jaren op de website staat toch eindelijk uit.
Als je een regelmatige bezoeker van deze website bent, dan zie je dat heel veel van de voorspellingen die hier staan vroeg of laat uitkomen.

Maar, er is één voorspelling waar wij in het verleden veel aandacht aan hebben besteed die tot op dit moment niet is uitgekomen.

Deze is gedaan door remote viewers.

Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit project.

Iemand die in het Amerikaanse leger dit soort werkzaamheden heeft uitgevoerd, is de voormalig majoor Ed Dames. Na zijn ontslag uit het leger is hij verder gegaan met deze activiteiten en heeft ook talloze mensen opgeleid in dit vakgebied.

Een samenvatting van het verhaal tot nu toe:

De remote viewers van Ed Dames hebben al een aantal opmerkelijke successen geboekt. Zo vond er in december 2004 een aardbeving plaats in Indonesië van 9 op de schaal van Richter. Deze veroorzaakte een tsunami en er kwamen meer dan 250.000 mensen om het leven. Hierna ging Ed Dames aan de slag om te proberen vast te stellen wanneer en waar de volgende grote aardbeving zou plaatsvinden. Hij kwam uit op maart 2005 en als plaats nagenoeg dezelfde locatie. Deze voorspelling werd ver voordat deze zou plaatsvinden gedeeld met het radiostation Coast to Coast. En in maart 2005 werd Indonesië opnieuw getroffen door een zeer zware aardbeving.

Ed Dames is tevens de man die de befaamde killshot voorspelt; een enorme zonnestorm die het leven op aarde volledig zal ontregelen.

Later stelde Dames dat de door hem waargenomen killshot ook te maken zou kunnen hebben met de passage van een onbekende planeet.

Hoe dan ook, Dames gaf een aantal ijkpunten waaruit afgeleid zou kunnen worden hoe dicht wij bij die gebeurtenissen zitten.

De laatste aanwijzing voordat die ramp daadwerkelijk zou plaatsvinden:

De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk uitzien als een Space Shutlle. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Daarnaast is het opvallend dat hij noemt dat dit wellicht veroorzaakt wordt door een regen van meteorieten. Ook dit is een fenomeen wat de laatste tijd behoorlijk toeneemt en waarover wij al eerder schreven, zie hier.

Dat zal gebeuren op een moment dat er nog iets plaatsvindt:

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

En dan komt er het volgende bericht van een lezer:

Wat jullie al jaren schrijven zou zo maar eens uit kunnen gaan komen. De Killshot.

In Rusland wordt gewerkt aan een reddingsplan om twee Russische kosmonauten en een Amerikaanse astronaut terug naar aarde te halen. Vanwege een lek in het Russische Sojoez-ruimtevaartuig besluit Rusland wellicht om een lege capsule naar het internationale ruimtestation ISS te sturen en het drietal zo te redden.

Tot zover de lezer.

Er bevindt zich een lek in de Sojoez capsule en op dit moment wordt gekeken of deze toch nog gebruikt kan worden om de astronauten terug te krijgen op aarde.

Door het lek in de koeling moet worden onderzocht of het in de capsule niet te warm zou worden voor de bemanning bij een terugkeer naar de aarde. Als uit de analyse blijkt dat dat wel het geval is, dan kan de lancering van een andere Sojoez-capsule worden vervroegd naar februari.

In september van dit jaar schreven wij het volgende:

Al jaren en jaren is de elite van deze aarde bezig met voorbereidingen voor iets dat gaat komen.

Ze zijn al tientallen jaren druk in de weer met allerlei vaak ondergrondse schuilplaatsen omdat zij kenbaar dingen weten die wij niet weten.

Opvallend is dat deze voorbereidingen begonnen nadat NASA begin jaren tachtig van de vorige eeuw bekend had gemaakt dat ze een grote onbekende planeet in ons zonnestelsel hadden aangetroffen. Kort daarna verdween alle berichtgeving over deze onbekende planeet en werd het verhaal over een onbekende planeet door de MSM verwezen naar het rijk der fabelen.

Of er nu wel of niet een onbekende planeet of ster bij ons in de buurt komt en voor grote verstoringen gaat zorgen, zeker is dat er iets is wat dat op dit moment al wel doet.

En dat iets heeft alles te maken met het aardmagnetisch veld en de magnetische polen.

De magnetische noordpool heeft zich eeuwenlang in een beperkt gebied bevonden in het noorden van Canada, maar daar is verandering in gekomen.

En ook geen kleine verandering want de magnetische noordpool is nu in ongekende vaart op weg naar Siberië.

iedere 12.000 jaar ELE event

Of dit uiteindelijk zal uitdraaien op een magnetische poolomkering is misschien minder belangrijk dan het feit dat iedere keer in onze geschiedenis wanneer de magnetische noordpool op stap gaat, er heftige dingen gebeuren.

Zo gebeurde dat bijvoorbeeld zo’n 12.000 jaar geleden toen er dingen gebeurden waardoor en het klimaat snel veranderde en er diverse levensvormen van de aarde verdwenen.

Als je verder teruggaat in de geschiedenis, dan zie je dat dit patroon zich herhaalt.

iedere 12.000 jaar ELE event

Daarnaast vindt er een sterke afname plaats van het aardmagnetisch veld en ook dat heeft allerlei gevolgen. Historisch gezien was er sprake van een afname van 5 procent per eeuw, dat is nu 5 procent per decennium.

Vooral de steeds verder bewegende magnetische noordpool heeft waarschijnlijk ook grote gevolgen voor de dierenwereld.

We weten dat straling zoals 5G voor allerlei verstoringen zorgt, maar het snel veranderen van de magnetische pool doet dat ook.

Dat zou bijvoorbeeld één van de redenen kunnen zijn dat er zoveel vissen stranden, want doordat hun oriëntatiepunt van positie is veranderd, komen zij ook anders uit dan ze gewend zijn.

Een kanaal op Youtube dat zich al jaren met bovengenoemde dingen bezighoudt heet Suspicious Observers.

Suspicious Observers, Ben Davidson: een wetenschappelijk ingestelde onderzoeker met wel een veel bredere kijk dan de doorsnee slechts universitair geschoolde. Ben heeft al jarenlang met name de zon bestudeerd en alle wetenschappelijke papers daarover, ook andere astronomisch gerelateerde zaken en hij vermeldt dit zeer helder in vele video's, ook via heel goeie samenvattingen, op z'n kanaal. Hij geeft elke dag een soort van journaal van wat er op de zon gebeurd is en welke invloed dat in het voorkomende geval heeft op de aarde en op ons. Volgens hem komt er een enorme wereldwijde catastrofe tussen 2030 - 2040, wat je kortweg de pole shift kunt noemen (en er komen blijkbaar steeds meer wetenschappers tot dezelfde conclusie). 

Volgens de laatste video van Ben Davidson bevinden wij ons nu toch echt in een tijd waarin al deze dingen zullen gebeuren.

De link naar de in de video genoemde playlist vind je hier.


En zo zijn er heel wat elementen waarvan niemand eigenlijk precies weet wat ze betekenen en wat de gevolgen zijn, maar dat er dingen spelen, zoveel lijkt duidelijk.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl