Reincarnatie van Jezus geboren? (Update)

Er doen wel vaker vreemde verhalen de ronde waarvan later nog wel eens blijkt dat het onzin was.

In dit geval zijn er wel hele sterke indicaties dat we te maken hebben met een reïncarnatie van Jezus van Nazareth.
Update: 11 juli 2015

Het verhaal met de wonden van Jezus in de Filipijnen schijnt toch iets anders in elkaar te steken dan mogelijk in eerste instantie leek.

Het begon al met een lezer (dank!) die ons opmerkzaam maakte op het feit dat men destijds vanwege houvast en het niet afscheuren spijkers door de polsen sloeg in plaats van de handen.

Een andere lezer (dank!) liet ons weten dat het in het originele artikel gaat om een bewerkte foto van de geboorte van de 7 miljardste bewoner op deze planeet.

Het gaat om een meisje, Danica May Camacho, die op 31 oktober 2011 werd geboren in een ziekenhuis in Manila.

Hier zie je het kind met haar moeder Camille:


fil 5

Navolgend de foto die klaarblijkelijk is bewerkt met een programma zoals Photoshop om tot het resultaat te komen zoals te zien in het originele artikel:


fil 6

We willen het nog maar eens benadrukken dat we erg blij zijn met het mee opletten en -denken van onze lezers. 

Bronnen:

Variety News

Origineel artikel: 8 juli 2015

In Quezon City, de grootste stad van de Filipijnen, is enkele maanden geleden een bijzonder kind geboren.

Jejomar Castillo werd op 15 maart geboren en al vrij snel bleek dat deze baby een aantal merkwaardige markeringen vertoonde.

Op zijn voorhoofd en op zijn handen en voeten zijn littekens zichtbaar die vrijwel identiek zijn aan die Jezus moet hebben gehad na zijn kruisiging enkele duizenden jaren geleden.


bab

Het vreemde is dat het kind ook regelmatig schijnt te bloeden uit de “wonden” en het lijkt erop alsof ze ook niet echt willen genezen.

De artsen komen met een ingewikkelde medische verklaring waarbij ze zeggen dat het kind aan een zeldzame aandoening (syndroom) lijdt die gekenmerkt wordt door een paarse verkleuring van de huid.

Maar de expert, Dr. Cruz, zegt ook, “Ik moet toegeven dat dit een heel bijzonder geval is. Er zijn in de menselijke geschiedenis slechts een handvol vergelijkbare gevallen bekend en dat voor zover ons bekend, voor de eerste keer bij een baby.

Het is natuurlijk ook verbazingwekkend dat de wonden identiek zijn aan die van Jezus. Inclusief de hoofdwonden die veroorzaakt werden door de doornenkroon op zijn hoofd.

Dat is wat ook een groot gedeelte van de bevolking denkt. Duizenden gelovigen hebben zich intussen verzameld bij het ziekenhuis om een glimp op te vangen van dit “gezegende” kind.


bab 1” border=

De massa die ondertussen is uitgegroeid tot meer dan 15.000 mensen houdt zich bezig met bidden en het uitroepen van slogans zoals: “Welkom voor de verlosser” en “Dank u God, voor het sturen van Jejomar”.

Voor veel van deze gelovigen is het niet slechts een gezegend kind, maar de terugkeer van Jezus zelf.

Dit soort “wonden” of markeringen kom je vaker tegen bij verhalen over reïncarnatie. Zoals in het geval van het jochie uit Syrië dat zich zijn moordenaar kon herinneren:

Het jongetje werd geboren met een wijnvlek op zijn hoofd, op een plek die overeenkwam met een markering op het gevonden skelet. Daarnaast wist hij zich ook te herinneren welk dorp hij woonde en wat zijn naam was.

Wanneer je dan ook de reïncarnatielogica toepast dan zou je haast geneigd zijn om te zeggen dat je hier inderdaad te maken hebt met een reïncarnatie van Jezus.

Wanneer we het dan toch over de geboorte van Jezus hebben dan is er op dit moment nog een andere vreemde toevalligheid.

Enkele duizenden jaren geleden verscheen ten tijde van de geboorte van Jezus de Ster van Bethlehem aan de hemel.

En waar hebben we nu op dit moment mee te maken?

Eergisteren (30 juni 2015) was er een uitzonderlijk fenomeen aan de hemel zichtbaar. Er vond namelijk een bijzondere conjunctie (=samenstand) plaats tussen de twee helderste planeten aan de sterrenhemel: Jupiter en Venus. Beide planeten werden als een dubbelster gezien. Een unieke gebeurtenis die onder deze omstandigheden (zie onder) ook op 17 juni, 2 voor Christus werd waargenomen en de beroemde magiërs uit het Oosten naar Bethlehem bracht.

Ook ruim 2000 jaar geleden vond deze conjunctie plaats in de directe nabijheid van de helderste ster in het sterrenbeeld ‘de Leeuw’, namelijk Regulus. Voor de magiërs was deze conjunctie reden genoeg om te concluderen dat de Messias, de Koning der Joden moest zijn geboren.Bron:

Disclose TV

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl