Duitse Edgar Cayce voorspelt Derde Wereldoorlog (video)

De toekomst verscheen bij de Duitser Alois Irlmaier als in een film, in de vorm van getallen die versluierd, gecodeerd of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli 1959.

Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”Iets wat de mensheid al wil weten sinds de oudheid is wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. Zo hadden de oude Grieken vroeger al het Orakel van Delphi en heten ze tegenwoordig, al dan niet betrouwbare, paragnosten en helderzienden.

In onze moderne tijd zijn er echter een aantal mensen met helderziende gaven die eruit springen. Zoals bijvoorbeeld de zogenaamde slapende profeet Edgar Cayce in het begin en midden van de vorige eeuw en de Duitser Alois Irlmaier.

In ons land en waarschijnlijk ook België, is de Duitser Alois Irlmaier niet zo bekend, maar bij onze oosterburen des te meer.

Irlmaier werd geboren in het Beieren van 1894 en had als beroep Brunnenbauer, een soort grondwerker.

Daar is hij niet bekend mee geworden, maar wel met het volgende:

Hij was ook een helderziende en tijdens de tweede wereldoorlog kon hij succesvol de locaties van bombardementen voorspellen. Ook voorspelde hij de verblijfplaats van vermiste personen.

Zijn vaardigheden maakten hem nogal beroemd en later hielp hij bij het onderzoek naar verschillende misdrijven. Echter, zoals het zo vaak gebeurt, komt roem met een prijskaartje.

Irlmaier maakte wel vijanden en hij werd later belachelijk gemaakt en ervan beschuldigd een magiër te zijn. Dit veranderde nadat hij in een rechtbank verscheen en de beschuldigingen werden verworpen. Irlmaier was in staat te bewijzen dat hij geen charlatan was.

Hij kon de rechter precies vertellen welke kleren de vrouw van de rechter droeg die dag en wat zij aan het doen was. Zonder dat hij haar ooit gezien had, bewees hij dat hij gelijk had en de rechter liet hem vrij.

De toekomst verscheen bij Irlmaier als in een film, in de vorm van getallen die alleen versluierd, gecodeerd of onvolledig waren. Hij voorspelde zijn eigen dood in juli 1959.

Zijn laatste woorden waren, “Ik ben blij dat ik nu kan gaan omdat ik niet hoef te ervaren wat ik zie.”


Op het moment van het overlijden van Irlmaier is het 1959. De Tweede Wereldoorlog is achter de rug, de Europese opbouw is in volle gang en er is natuurlijk de Koude Oorlog met Rusland, maar van een echte dreiging is in die tijd geen sprake.

Toch voorspelt Irlmaier met grote stelligheid de komst van een Derde Wereldoorlog, die volgens hem zal beginnen in het Midden Oosten.

Wat betreft zijn profetie over de derde wereldoorlog zei hij dat die oorlog zal beginnen in het Midden Oosten.

Hier volgt een voorbeeld van zijn profetie:

“Alles roept vrede Shalom. Dan zal het gebeuren-een nieuwe Midden Oosten oorlog zal plotseling oplaaien, een grote zeemacht zal worden geconfronteerd met vijandigheid in de Middellandse zee- de situatie is gespannen. Maar de werkelijke vonk zet de Balkan in de brand: Ik zie een ‘grote’ vallen, een bloederige dolk ligt naast hem, dan impact op impact. Twee mannen doden een derde hooggeplaatste. Zij worden betaald door andere mensen. Een van de moordenaars is een kleine zwarte man, de andere een klein beetje groter met fel gekleurde haren. Ik denk dat het op de Balkan zal zijn, maar ik kan het niet precies zeggen. Onmiddellijke wraak komt over het grote water.

Hij voegde daaraan toe: “De Derde Wereldoorlog zal komen, maar ik kan het jaar niet voorspellen Het zal worden voorafgegaan door tekenen in de lucht, die zal worden gezien door miljoenen mensen de oorlog zal beginnen op een regenachtige nacht, kort voor de oogst tijd.. wanneer de oren vol zijn …. ”


We hebben gisteren kunnen lezen hoe meer en meer schepen zich verzamelen in de Middellandse Zee om deel te nemen in “de strijd tegen ISIS”. De moordpartij waar Irlmaier het over heeft, hebben we nog niet meegemaakt.

De huidige onlusten in Amerika waar de tegenstellingen tussen blanken en zwarten overal weer worden gepromoot, zag hij ook:

Irlmaier schilderde ook sociale onrust in een land over het water (VS) met zware strijd in het Westen, die tot een grote brand in de hoofdstad voert.

Gezien de recente gebeurtenissen in Parijs zou de volgende voorspelling van Irlmaier daar ook wel eens betrekking op kunnen hebben.

De stad met de ijzeren toren (Parijs) zal ten offer vallen aan de eigen mensen. Ze steken alles in brand. Revolutie is het, en het gaat er wild aan toe. / De grote stad met de hoge ijzeren toren staat in brand. Maar dat hebben de eigen bewoners aangestoken, niet diegenen, die vanuit het Oosten zijn binnen gemarcheerd. En de stad wordt met de aardbodem gelijk gemaakt, dat zie ik heel goed.

Dan komt Irlmaier met iets opmerkelijks. In de tijden dat dit zal gebeuren, zal januari opmerkelijk warm zijn. Iets dat we de laatste tijd permanent in het weerbericht horen, is dat het te warm is voor de tijd van het jaar.

Januari is dan zo warm, dat de muggen dansen. Het kan zijn dat wij al in een tijd zijn terechtgekomen, waarin het bij ons helemaal geen echte winter meer is.

Ongeveer in lijn met wat Edgar Cayce zegt, zullen de Russen deze kant opkomen volgens Irlmaier. Niet als toerist, maar als onderdeel van die Derde Wereldoorlog.

Drie aanvalswiggen zie ik aan komen stormen: de onderste legertros komt er aan door het Beierse woud, trekt dan echter Noord-Westelijk van de Donau naar boven. De lijn is ongeveer Praag, Beiers woud en naar het Noord-Westen. Het blauwe water (Donau) is de Noordelijke grens. De tweede aanvalswig gaat van het Oosten naar het Westen over Saksen, de derde van het Noord-Oosten naar het Zuid-Westen. Nu zie ik voor mij de aarde als een bol waarop de lijnen zichtbaar worden van de vliegtuigen, die nu als zwermen witte duiven uit het zand omhoogvliegen. De Rus rent in zijn drie stootkeggen daarheen, zij houden nergens halt. Dag en nacht rennen zij tot in het Roergebied, waar de vele (hoog)ovens en schoorstenen staan.

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

De opmerking over een Grote Duisternis die 72 uur zal duren, kan haast niet anders zijn dan een verwijzing naar de komst van de onbekende planeet Nibiru en de fysieke poolomkering waardoor de rotatie van de aarde tijdelijk zal stoppen en er een periode van zo’n 72 uur permanent daglicht is op het Zuidelijk en 72 uur duisternis op het Noordelijk Halfrond.

Ook bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd:

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.

Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.

Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :

De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. 'Het kookte' wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.


Waar het op lijkt uit de voorspellingen van Irlmaier is dat ongeveer alles wat ons kan treffen, op hetzelfde moment komt.

Terwijl de Derde Wereldoorlog woedt, verschijnt ook nog eens de planeet Nibiru die voor extra problemen gaat zorgen; los van de periode van 72 uren duisternis.

Wat heel vreemd is, is natuurlijk dat een man als Irlmaier echt niet voor de lol gaat bedenken dat er in de nabije toekomst een periode aan zal breken van 72 uur duisternis. Dit zou kunnen betekenen dat de informatie die de man heeft ontvangen correct is omdat het wel geheel overeen komt met wat er zou gebeuren wanneer de aarde haar rotatie tijdelijk zou stoppen om vervolgens weer de andere kant op te gaan draaien.

Bovenop al die ellende krijgen wij volgens Irlmaier dan nog eens te maken met een exploderende kernbom in de Noordzee.

Daarna, zo vertelt hij, wordt het beter, dat wil zeggen voor hen die er tegen die tijd nog steeds zijn.

Wanneer het herfstig wordt, verzamelen de volkeren zich weer. Na de Oorlog is het geen echte winter meer. Het is warmer geworden. In latere tijden zie ik wijnbergen en zuidvruchten bij ons groeien, of gij het nu gelooft of niet.

Wie het beleeft, die gaat het goed, hij kan zich gelukkig prijzen, maar de mensen moeten weer beginnen, daar waar hun betovergrootvader is begonnen. (primitieve leefwijze)

Hoe lang dat alles duurt weet ik niet. Ik zie drie negens. De derde negen brengt vrede.

Na deze gebeurtenissen komt een lange, gelukkige tijd.

Mij geloven doen er niet veel, ik weet het ook niet, wat de Heer God doet, maar wat ik zie, dat moet ik zeggen zonder dat ik een profeet wil zijn. Uiteindelijk zijn wij allemaal in Gods hand. Maar wie in het kruis niet gelooft, die zal verpletterd worden.

Alois Irlmaier, ziener en profeet of charlatan?Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl