Waarom bekeren zoveel bekende mensen zich tot het Rooms Katholieke geloof?

 Eva Vlaardingerbroek katholiek  De paus in het Vaticaan zal ongetwijfeld heel blij zijn dat zoveel bekende mensen besluiten om katholiek te worden.

Iemand die daar echter met zijn verstand niet bij kan is David Icke.
Het zijn verwarrende tijden, vooral voor wakkere mensen.

Gedurende de coronatijd was het eenvoudig. We waren allemaal tegen de coronamaatregelen en tegen het ‘coronavaccin’ en vooral ook tegen de overheid.

Dat ging over in de strijd van de boeren en ook daar was iedereen nog aardig verenigd.

Maar, daarna en vooral ook sinds 7 oktober is het alternatieve landschap drastisch veranderd.

Je ziet dan dat heel veel mensen in de links/rechts politieke val trappen, zich laten meesleuren of de ene kant op of de andere, waarbij iedereen van de ‘andere kant’ keihard wordt veroordeeld.

Dan komt daar boven op dat alles nog eens een vreemd verschijnsel tevoorschijn.

En dat verschijnsel is dat veel bekende mensen zich opeens schijnen te bekeren tot het katholieke geloof.

Nu is iedereen vrij om te geloven wat ze willen, maar iemand die er met zijn verstand niet bij kan dat ‘wakkere’ mensen dit doen is David Icke.

Hier volgt zijn mening over dit fenomeen.

Ik blijf me verbazen over de naïviteit van velen die beweren wakker en bewust te zijn, maar geen enkel onderzoek hebben gedaan.

Sinds de oudheid heeft de Rooms Katholieke kerk gefungeerd als een wereldwijde sekte. Het begon met de Romeinse keizer Constantijn met zijn Concilie van Nicea in 325 na Christus. Daar werd in wezen besloten wat christenen tot op de dag van vandaag moeten geloven.

De geschiedenis van de pausen staat bol van de massale slachtpartijen richting ‘niet gelovigen. Voorbeelden hiervan zijn de Katharen en de Gnostici, omdat zij het werkelijke spelletje van het Vaticaan door hadden.

Met andere woorden, de Katholieke kerk is gedurende haar geschiedenis niets anders geweest dan het centrum van de ‘cancel cultuur’.

De door de kerk ingesteld censuur was wet en mensen die zich niet aan de voorschriften hielden eindigden vaak op de brandstapel of werden slachtoffer van andere verschrikkingen. Dit, omdat ze het lef hadden om er een andere mening op na te houden over God en werkelijkheid.

Moderne pausen promoten de agenda van de satanische sekte. Voorbeelden hiervan zijn Benedictus, bekend van de Hitler jeugd en de kerkelijke pedofilie schandalen en Franciscus, die nog meer woke is dan woke.

Zij die dan ook beweren dat ze begrijpen hoe de samenzwering om tot menselijke slavernij te komen werkt en zich vervolgens bekeren tot het Rooms Katholieke geloof tonen hiermee aan over een dermate grote naïviteit te beschikken dat het bijna niet is voor te stellen.

Voor hen die beweren dat ze dit hebben gedaan om een ‘spirituele oorlog’ te voeren heb ik heel slecht nieuws.

Je hebt datgene gekozen waar je claimt tegen te zijn. En dat niet zo zuinig ook.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl