De invoering van de CBDC, de digitale Euro en het verschil met “de wondere wereld van Crypto“

  verschil cbdc en crypto  Het valt niet meer te ontkennen dat er volop gespeculeerd en gesproken wordt over de invoering van de CBDC (Central Bank Digital Currency) en de digitale Euro. 

Volgens de minister van Financiën S. Kaag zal de invoering van de digitale Euro als aanvulling gelden op het bestaande contante geld en het tegoed op onze bankrekening.Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.
De invoering van de CBDC en de digitale Euro en het verschil met “de wondere wereld van Crypto”.

Het volgende artikel is geschreven door gastauteur Sndrvnrn.

Het valt niet meer te ontkennen dat er volop gespeculeerd en gesproken wordt over de invoering van de CBDC (Central Bank Digital Currency) en de digitale Euro.

“Volgens de minister van Financiën S. Kaag zal de invoering van de digitale Euro als aanvulling gelden op het bestaande contante geld en het tegoed op onze bankrekening.“

Via de MSM (MainStreamMedia) worden we hier langzaam aan op voorbereid. Op 23 november jongstleden, werd er in de Tweede Kamer hevig gediscussieerd over de invoering van de digitale Euro. Ook onze eigen Koningin Maxima pleit, alvorens dit debat, maar al te graag met dit alternatief voor contant geld.

Verschillende valuta's

In de geschiedenis van de mensheid heeft de definitie van geld vele verschillende vormen aangenomen. Van ruilhandel in schelpen en edelmetalen tot bankbiljetten, digitaal geld en een digitale valuta.

Momenteel betalen de meesten van ons met publiek geld (contant geld) en via hun privaat geld (banktegoeden). Deze valuta wordt ook wel conventionele valuta genoemd. Een groot nadeel van deze valuta in deze tijd, is dat het veel geld kost om internationale transacties te verrichten. Daarnaast is het huidige internationale betalingssysteem te traag is en erg omslachtig in gebruik, wat zorgt voor veel frustraties onder gebruikers.

Conventionele valuta

Het publieke geld, oftewel contant geld, wordt in Nederland uitgegeven en beheert door De Nederlandsche Bank (DNB). Een centrale bank als de DNB doet zich voor als openbare instelling, maar staat in werkelijkheid officieel ingeschreven als bedrijf. De enige aandeelhouder van dit 'bedrijf' is de Nederlandse Staat. Dit kan vragen oproepen over de daadwerkelijke onafhankelijkheid van een centrale bank als de DNB, die zich doet voorkomen als openbare instelling. De DNB beheert en controleert de Nederlandse geldvoorraad en de Europese Centrale Bank (ECB) doet dit namens ons hele continent. Het privaat geld, onze banktegoeden, lopen via een commerciële bank. Een commerciële bank is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt, zoals in ons land bijvoorbeeld de Rabobank.

De centrale banken spelen een sturende rol in onze wereld economie. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het monetair beleid in ons financiële systeem. Een monetair beleid is het geheel van maatregelen die een centrale bank kan nemen om de waarde van de eigen valuta stabiel te houden.

Voorbeeld:

Wanneer je dus iets koopt, moet je er maar op vertrouwen dat een 'betrouwbare autoriteit' zoals de Europese Centrale Bank (ECB) of de Federal Reserve (FED - de centrale bank van Amerika), de waarde van de valuta na elke transactie zijn waarde behoudt.

Hoewel de meningen verschillen over de mate waarin centrale banken de markt beïnvloeden, wordt beleidscontrole steeds moeilijker en complexer. Daarnaast zorgen de opkomst en de ontwikkeling van nieuwe technologiën ervoor dat centrale banken niet blindelings kunnen vertrouwen op hun bestaande beleidsinstrumenten. Dit heeft tot gevolg dat centrale banken een nieuwe strategie moeten bedenken en genoodzaakt zijn om samen te werken met een nieuwe technologie die is ontwikkeld. Met deze nieuwe technologie is de wereld klaar om een nieuw soort valuta te omarmen, de digitale valuta.

Digitale valuta

Deze digitale valuta's worden ook wel cryptocurrencies genoemd. Waarschijnlijk heeft het gros van de lezers hier al eens eerder over gehoord of gelezen. Sinds de komst van deze cryptocurrencies is er een nieuwe financiële markt ontstaan. Een cryptocurrency die velen van ons zullen herkennen is de Bitcoin. De Bitcoin is ontwikkeld als onafhankelijk digitaal betaalmiddel om onder de controle van zowel centrale- als commerciële banken uit te komen. Indien er zich een bankencrisis voordoet en de banken failliet worden verklaard, zullen je banktegoeden niet worden bevroren omdat deze digitale valuta niet bij een commerciële- of centrale bank in beheer is.

Na de komst van de Bitcoin heeft het enige tijd geduurd voordat men doorhad wat de mogelijkheden waren met betrekking tot deze nieuwe technologie. Omdat de organisatie achter Bitcoin het ontwerp openbaar heeft gemaakt (open-source), is niemand de eigenaar of beheerder is van Bitcoin en kan iedereen meedoen. Veel andere bedrijven hebben de kans schoon gezien om hierop in te spelen. Zo zijn er veel verschillende digitale valuta's ontwikkeld met als doel de technologie te verbeteren, door te werken aan een hogere snelheid van transacties met lagere handelingskosten, betrouwbaarheid en het waarborgen van de veiligheid.

De techniek achter het nieuwe digitale geld

De technologie achter dit digitale geld, genaamd blockchain-technologie, maakt het mogelijk om transacties tussen twee partijen vast te leggen zonder inmenging van een centrale autoriteit (bijvoorbeeld banken of overheidsinstellingen). Het is opgezet als gedecentraliseerd systeem, wat betekent dat niemand de volledige controle heeft. Echter een wereld waarin ons geld niet wordt beheerd door een overheidsinstelling of een commerciële bank is voor veel mensen onder ons te mooi om waar te zijn.

Een bedrijf gespecialiseerd in blockchain-technologie genaamd Ripple BV, opgericht in 2012 door Jed McCaleb en Chris Larsen, heeft zich ook gemengd in deze nieuwe technologie. Zij zijn destijds begonnen met het opbouwen van een eigen platform voor digitale valuta's. In tegenstelling tot andere bedrijven die werken met een vergelijkbare blockchain-technologie en hun daarbij behorende digitale valuta's, heeft Ripple een meer diplomatieke benadering gekozen.

Ripple vertrouwt echter niet op de gebruikte blockchain-technologie van bijvoorbeeld die van Bitcoin en heeft, voor het verwerken en verifiëren van transacties, een eigen technologie ontworpen genaamd het Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA). Dit algoritme protocol zou in staat zijn om de wensen (bijvoorbeeld het zoveel mogelijk controleren van alle geldstromen van de burgers en bedrijven) van de overheidsinstellingen en de centrale banken te verwezenlijken. Met hun protocol is het van belang om een grotere meerderheid, minimaal tachtig procent van alle stemmen (hiermee worden alle aangesloten machines met stemrecht in een netwerk bedoeld), te behalen om een transactie goed te keuren en te mogen verwerken. In tegenstelling tot de blockchain-technologie van andere digitale valuta die werken met een Byzantine Fault Tolerance (BFT) beleid.

Het principe van de BFT is bedacht door de generaals van het Byzantijnse Rijk. Het Byzantijnse Rijk was namelijk zo groot, dat ze moeite hadden om tussen alle generaals tot een overeenstemming te komen. Het BFT-protocol bepaalt, dat wanneer minimaal 51% van alle stemmers het eens zijn met een bepaalde keuzemogelijkheid, deze keuze uitgevoerd zal worden.

Op dit moment werkt het bedrijf Ripple samen met centrale banken over de hele wereld aan een platform voor directe, betrouwbare en goedkope internationale transacties. Dit om het huidige achterhaalde betalingssyteem aan te pakken. Het biedt een nieuwe, snellere en goedkopere oplossing voor veilige internationale overboekingen van geld (SWIFT - het huidige internationale betalingssysteem van deze tijd), tussen banken van verschillenden landen.

Ripple heeft hiermee een bewezen staat van dienst in het succesvol verbinden van ongelijksoortige betalingssystemen (verschillende valuta's) en wordt al vertrouwd door honderden financiële instellingen over de hele wereld. Uiteraard heeft het World Economic Forum (WEF) zich gemeld en is Ripple al enige tijd aangesloten als officieel partner. Om de financiele macht van de elite niet te verliezen, strijdt het WEF namens de elite, om de macht in het huidige geldsysteem te behouden. Dit doen zij in samenwerking met Ripple en vele andere bedrijven die aangesloten zijn als partner van het WEF, waaronder de Rabobank.

Op de website van het bedrijf Ripple is te zien hoe zij de onwikkeling van de CBDC in handen hebben. Zij bieden hun bestaande blockchain-technologie aan voor de CBDC projecten van centrale banken.

Op de website van Ripple schrijven zij het volgende:

“De introductie van digitale valuta's van de Centrale Bank (CBDC's) zal één van de bepalende transformaties in de geschiedenis van geld zijn”.

Central Bank Digital Currency (CBDC)

Dan komen we bij het volgende onderwerp in dit artikel, de Central Bank Digital Currency (CBDC). Zoals eerder in dit artikel aangegeven, valt er genoeg te lezen in de MSM over deze digitale valuta. Deze digitale valuta wordt absoluut niet verborgen gehouden voor het volk en er wordt volop mee geëxperimenteerd door overheidsinstellingen en centrale banken.

De CBDC is, net als conventionele valuta en andere digitale valuta, een rekeneenheid, waardeopslag en ruilmiddel (dit zijn de hoofdkenmerken waaraan een valuta moet voldoen). De CBDC maakt deel uit van een totale hoeveelheid geld, die reeds in omloop is, zoals contant- en privaat geld. Het kan worden opgeslagen, overgedragen en verzonden door allerlei digitale betalingssystemen en diensten. Welke dienst er ook wordt gebruikt, de geldigheid van deze digitale valuta blijft altijd gewaarborgd.

De blockchain-technologie van Ripple is in staat om deze CBDC te ondersteunen en een financiële infrastructuur te leveren die betrouwbaar en snel, maar vooral programmeerbaar is. Deze technologie is namelijk zo ontwikkeld, dat centrale banken (vanwege het eigen ontworpen protocol van Ripple) kunnen bepalen waar het geld naartoe gaat en voor wie zij het geld beschikbaar stellen. Aangezien het bedrijf Ripple in samenwerking met centrale banken over de hele wereld werkt aan deze nieuwe technologie, is het vanzelfsprekend dat de centrale banken de CBDC in de toekomst zullen omarmen. De meeste centrale banken zitten namelijk al in een conceptuele fase van de ontwikkellingscyclus. Bij het ontwikkelen van de CBDC stuitten de centrale banken echter wel op een, voor hen, groot probleem. Niet elke centrale bank wil en kan zomaar de rol van commerciële banken op zich nemen. Een voorbeeld hiervan is dat de centrale bank van Europa (ECB) niet de capacteit heeft om alle klanten van de commerciële banken in Europa over te nemen.

Eén van de voorgestelde opties is dat de centrale bank betaalrekeningen rechtstreeks, zonder tussenkomst van een commerciële bank, aan het volk aanbiedt en mogelijk zelf een digitale munt uitgeeft. Deze digitale munt is vergelijkbaar met bestaande digitale valuta's en kunnen worden opgeslagen in wallets (een eigen rekening). De centrale bank neemt de rol van commerciële banken over en het publiek mag zelf transacties tussen centrale banken uitvoeren. Dit kan in de vorm van de CBDC als wereldmunt.

Een andere voorgestelde mogelijkheid is dat het geld van commerciële banken volledig moet worden ondersteund door centrale bankreserves. Met centrale bankreserves wordt bedoeld dat de commerciële banken maar een klein gedeelte van hun vermogen in eigen kas hebben. Dit wil zeggen dat uitgegeven kredieten door commerciële banken, uit het niets kunnen worden verleend aan kredietnemers. Deze manier van bankieren wordt ook wel fractioneel bankieren genoemd.

Beide oplossingen kunnen er opnieuw voor zorgen dat er een groot machtsvertoon ontstaat van overheidsinstellingen en de centrale banken, met de ECB namens Europa in de hoofdrol. Indien de centrale banken over de hele wereld degenen zijn die deze digitale valuta in beheer krijgen, zijn zij tegelijkertijd ook degenen die de CBDC kunnen programmeren voor eigen politieke doeleinden.

Voorbeeld:

Op het moment dat centrale banken deze machtspositie in acht nemen, krijgen zij de mogelijkheid om te bepalen hoeveel geld zij uitgeven en aan wie. Indien de centrale banken het bijvoorbeeld niet eens zijn met bepaaldse transacties of meningsuitingen, kunnen zij in samenwerking met overheidsinstellingen een wallet (rekening) van de desbetreffende persoon bevriezen, zodat diegene niet meer bij zijn of haar geld komt.

Nieuwe manier van betalen

Zoals eerder benoemd in dit artikel, werken veel bedrijven op dit moment aan hun eigen digitale valuta (cryptocurrencies), echter wel met een ander protocol dan Ripple hanteert. Deze technologie staat centraal aan onafhankelijkheid en wordt dan ook wel decentraal genoemd. In een gedecentraliseerd netwerk worden betalingen verricht van de ene naar de andere partij, zonder tussenkomst van een commerciële- of centrale bank.

Deze nieuwe manier van betalen stelt het volk in de gelegenheid om zelf hun vermogen aan financiële middelen in eigen beheer te nemen. Doormiddel van een eigen wallet (rekening), die geinstalleerd staat op een machine (bijvoorbeeld een smartphone, desktop of laptop), heeft diegene altijd zelf de regie in handen over zijn of haar geld en de transacties die onderling uitgevoerd worden. In tijden van een kredietcrisis wordt het op die manier mogelijk gemaakt om je eigen spaargeld (omgezet in cryptocurrency) van de ondergang te redden, die overheidsinstellingen en centrale banken veroorzaken door een constante toevoeging van geld in ons huidige geldsysteem. Dit doet de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld door het bijprinten van de dollar, de hoofdvaluta van de wereld, waardoor het geld eigenlijk in waardevermindering wordt gebracht.

Voorbeeld:

Indien je geld wilt versturen naar een vriend of vriendin in een ander land, buiten de EU, hoeft deze transactie niet via een centrale bank te lopen. Het duurt in het huidige financiele betaalsysteem vaak dagen voordat een overschrijving op een buitenlandse rekening wordt bijgeschreven. Met deze nieuwe technologie rondom digitale valuta is dit in een fractie van een seconde gebeurd. Tevens zonder de hoge kosten van medewerkers van tussenkomende commerciële banken.

Een groot voordeel van cryptocurrency is dat de transacties tussen de digitale valuta's anoniem verwerkt worden doormiddel van een eigen cryptocurrency wallet (een rekeningnummer). De codering van deze wallet is voor iedereen verschillend. Aan deze wallet is geen naam gekoppeld, waardoor de transacties vrijwel altijd anoniem blijven. Echter kunnen alle transacties worden uitgelezen in het groot online kasboek. Zo is het dus wel voor iedereen mogelijk om transacties van cryptocurrencies uit te lezen, maar is het niet mogelijk om deze te koppelen aan een persoon, bedrijf of instantie. Mits de wallet niet geregistreerd staat op naam.

Het verschil tussen de CBDC in vergelijking met vele andere digitale valuta's, is de manier van het verwerken van transacties. De CBDC is ontwikkeld om als digitale valuta te fungeren voor het betalingsverkeer tussen centrale banken over de hele wereld. De centrale banken houden op deze manier de macht in handen en kunnen met dit geldsysteem zelf bepalen waar, wanneer en aan wie zij hun geld uitgeven. In de staat waar wij ons op dit moment bevinden, kan dit grote gevolgen hebben voor het volk. Als je tegenwoordig als een vrijdenkend mens je mening of gedachtegangen deelt, staan daar mogelijke sancties op. Laat staan dat deze sancties één van je levensbehoeftes, zoals ons geld, betreffen.

Andere digitale valuta's zoals de Bitcoin, blijven zich graag vasthouden aan hun gedecentraliseerde netwerk, die tussenkomst van een commerciële- of centrale bank uitsluit bij transacties. De Bitcoin is bijvoorbeeld een onafhankelijk betaalmiddel om onder de controle van zowel centrale- als commerciële banken uit te komen. Niet gek dat banken naar een iets andere oplossing kijken, die wel uit dezelfde hoek als die van de bitcoin komt, maar toch de controle op het geldsysteem kan behouden.

De gevolgen van de CBDC

De invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC) kan grote gevolgen hebben voor de mensheid en hun financiële vermogen. Het invoeren van deze digitale valuta heeft automatisch tot gevolg dat je inlevert op je privacy. Iets wat bij contant geld en andere cryptovaluta's zoals Bitcoin niet het geval is. Als de CBDC wordt uitgegeven door een centrale bank en deze wordt aanvaard door het volk, kan een overheidsinstelling nog beter de betalingsstromen in de gaten houden. Indien het volk de CBDC niet aanvaard, wordt een belangrijke regel overtreden in het aannemen van een nieuwe wereld valuta en mag de CBDC officieel niet worden gezien als wettig betaaldmiddel.

In de wereld van cryptocurrencies is een veel groter aanbod beschikbaar, dan alleen de CBDC of digitale valuta's van overheidsinstellingen. Transacties worden anoniem en rechtsstreeks uitgevoerd tussen twee betrokken partijen, zonder tussenkomst van een derde partij. Hierdoor staan commerciële- en centrale banken (tijdelijk) buiten spel. In vrijwel elk land worden cryptocurrencies gebruikt en is er ondertussen een nieuwe financiële handelsmarkt ontstaan waarin je kunt speculeren op koersstijgingen en -dalingen.

Om de komst van de CBDC tegen te houden, blijft de geldstroom aan contant geld een must voor het behouden van onze privacy en vrijheid. Kortom, blijf betalen met contant geld, indien de CBDC in jouw wallet niet gewenst is! Of neem een kijkje in de wondere wereld van de cryptocurrencies, waarin het overgrote deel van deze digitale valuta's strijden voor onafhankelijkheid.

Een mooie gezegd die mijn vader mij heeft geleerd, ik citeer:

“Geld dat er niet is, kun je ook niet uit geven”.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl