Zullen sommige mensen overgaan naar een andere wereld/dimensie?

astrale reizen en remote viewingWe kregen vorig jaar december het inzicht dat we hier op aarde nog eenmaal zouden sterven en dan niet terug zouden komen, maar verder zouden gaan.

Dit klinkt misschien voor veel mensen als muziek in de oren, maar voor ons bracht dat verdriet en het gevoel van falen.
Vandaag een interessante bijdrage van enkele lezers (dank!) die via astrale reizen en remote viewing een beter inzicht hebben verkregen in wat er speelt op aarde en waar we mogelijk naartoe gaan.

Oracle delta Verkregen informatie via remote viewing

Mijn partner en ik zijn door het Monroe Instituut getraind in het gecontroleerd verleggen van ons bewustzijn. We maken gebruik van Hemi Sync audio die onze beide hersenhelften synchroniseert en in de delta frequentie brengt en houdt. Delta is normaal gesproken de slaap frequentie, maar Hemi Sync zorgt ervoor dat we wel die lage frequentie bereiken, maar precies wakker genoeg zijn om bewust astraal te reizen. De audio is geen geleide meditatie maar voor dit doel speciaal ontwikkelde “ruis”.

Astraal reizen is nog geen gemeengoed en daarom kan er soms een semantische spraakverwarring ontstaan omdat de verschillende termen nog niet genormaliseerd zijn. Als wij het hebben over remote viewing, dan valt dat voor ons binnen het spectrum van een Outer Body Experience (OBE). In het Nederlands wordt dit ook wel uittreden genoemd. Een OBE is het deels ontkoppelen van het bewustzijn van het lichaam. Tijdens een normale OBE zijn we ons niet meer bewust van ons lichaam. Het lichaam slaapt en geeft geen signalen meer door aan het deel dat nog wakker is. Het deel dat nog wakker is kun je gebruiken om je energielichaam of bewustzijn te sturen, om daar heen te gaan waar je wilt. We kunnen dan met ons wakkere deel (astrale lichaam c.q. bewustzijn) doelbewust op reis. Vandaar de term astraal reizen.

Remote viewing (RV) is het waarnemen op afstand. Waarbij afstand tijd en/of ruimte kan inhouden en waarnemen gaat meestal met beeld en taal, maar soms ook in combinatie met lichamelijke sensaties. Dus met behulp van RV is het mogelijk om een andere locatie te observeren in het nu of om beelden uit de toekomst of uit het verleden waar te nemen. Dit lukt niet altijd zo makkelijk als het hier klinkt. Het komt voor dat we net te diep ontspannen en in slaap vallen, of dat we onze gedachtestroom niet voldoende kunnen kalmeren en zodoende te wakker blijven om ons bewustzijn te verleggen.

Wij gebruiken OBE voor allerlei doeleinden. Omdat we bewust toegang hebben tot ons totale zelf (ook wel hogere zelf genoemd) waar al onze gidsen zich bevinden en al onze eerdere levenservaringen, kunnen we daar allerlei levensvragen stellen. Vaak hebben we contact met één of meerdere van onze gidsen. Een gids is voor ons de bewuste energie van een eerdere levenservaring (of een toekomstige) die ons bijstaat in tal van situaties. Voor zover wij hebben kunnen waarnemen, beschikken we over tientallen gidsen. Waarbij die gidsen niet los van ons staan, net zomin als wij los van ons totale zelf staan. Wij beschouwen gidsen als delen van onszelf die ons helpen.

We gebruiken OBE ook voor heling, ontspanning en vooral voor plezier. Er is geen leuker entertainment dan avonturen beleven tijdens een OBE. Maar sinds september 2019 richten we ons ook op het verzamelen van informatie over zaken die zich in de wereld spelen. Hieronder geven we een integraal beeld wat we hebben samengesteld uit informatie verkregen tijdens verschillende RV sessies.

Als we beelden en informatie krijgen die betrekking hebben op de toekomst, dan betreft het een mogelijke toekomst. Dus wat we hieronder over de toekomst beschrijven is mogelijk, maar het staat niet vast dat het ook daadwerkelijk gebeurt.

Het begon bij ons met informatie over het financiële systeem. Het huidige financiële systeem is ontworpen voor controle en macht. Echter, het werkt niet meer naar behoren. Het is niet meer duidelijk wie er allemaal aan welke touwtjes trekt en de controle is niet compleet. Het huidige systeem zal niet worden gefixed, maar zal crashen om ruimte te geven voor een nieuw systeem.

Het nieuwe financiële systeem is voor iedereen gelijk en legt ons allemaal permanent aan een soort ketting. Net zoals vroeger vee aan een ketting werd gehouden. Het nieuwe systeem is een digitale dwangbuis waar al ons geregistreerde bezit in vastgelegd wordt. In 2030 is het systeem volledig operationeel, of mogelijk zelfs eerder. Als je niet mee wenst te doen aan het nieuwe systeem, dan heeft dat gevolgen voor waar en hoe je leeft. We kunnen dan niet blijven leven waar we nu leven en de vorm zal ook anders zijn.

En toen kwam er de coronavakantie… Het beeld van corona was The Joker (uit Batman)… Veelzeggend wat ons betreft. Corona wordt ingezet voor een heel bizar doel. Namelijk het digitaal overnemen van de mensheid; met andere woorden: het robotiseren van mensen.

Volgens onze RV’s was men in april al bezig met het testen van vaccins op apen (1 tot 1,5 meter lang), ergens ver afgelegen in het oerwoud. We zagen een fabriek in een stad waar men de vaccins gaat produceren. Maar er was geen mogelijkheid om de fabriek binnen te gaan, we werden door een bepaalde barrière tegengehouden.

Het vaccin geeft mogelijk veel lichamelijke klachten (druk op de borst, weinig lucht, gewrichtspijnen en hoofdpijnen). Het vaccin gaat mensen disfunctioneel maken zodat intelligente robots nodig zijn. Het vaccin nemen heeft ernstige gevolgen en het lijkt beter om het niet te nemen, voor zover er een keuze is.

Maar we zagen ook de mogelijkheid om hier niet meer aan mee te doen. Niet meer mee doen aan deze ontspoorde fysieke leefomgeving. Er is nog een plek (misschien meerdere) waar we kunnen leven, een andere aarde, een soort nieuwe plek. Een plek waar we in een minder dichte realiteit ons fysieke bestaan in harmonie en vreugde kunnen voortzetten. Het is nog niet helemaal duidelijk of dat een aarde is die parallel bestaat aan deze aarde of dat het onze huidige aarde is in een andere tijdsdimensie (bv in het jaar 3000). We zagen wel dat er een grote groep mensen deze aarde gaan verlaten en dat er een soort kanaal is van liefdevolle begeleiders om de richting aan te geven naar deze nieuwe plek.

We kregen vorig jaar december het inzicht dat we hier op aarde nog eenmaal zouden sterven en dan niet terug zouden komen, maar verder zouden gaan. Dit klinkt misschien voor veel mensen als muziek in de oren, maar voor ons bracht dat verdriet en het gevoel van falen. We realiseren ons dat deze keuze niet op ons fysieke niveau is gemaakt, maar wellicht door ons totale zelf is bepaald. Dit inzicht stond niet op zichzelf en nu zien we dat we over de afgelopen jaren al meerdere signalen hadden ontvangen die dit inzicht ondersteunen en bevestigen.

Over de afgelopen jaren zijn we ook gevoelig geworden voor het contact met wildvreemde overleden mensen. Deze overleden mensen zijn dan nog verbonden aan iemand waar we spontaan mee in contact komen. Dan meldt de overledene zich om contact te maken. Het gaat bijna altijd gepaard met het voelen van intense emoties van de overledene, maar toch is het fijn om te doen. We hebben nooit de wens of het idee gehad dat we dit zouden kunnen of willen, maar het ontstond ineens. Na zo’n 5 “ontmoetingen” vroegen we in ons totale zelf wat we er mee moesten doen voor andere mensen. De reactie was duidelijk; “je hoeft er niks mee voor andere mensen, maar het gaat om het ontwikkelen van de vaardigheid”. De helderheid ontbrak toen om te vragen waar de vaardigheid voor nodig is, maar we krijgen het gevoel dat we de vaardigheid gaan inzetten bij de overgang naar de nieuwe plek.

Of iemand over gaat of niet hangt van de persoon zelf af. De persoon en zijn totale zelf nemen de beslissing als ze het geheel kunnen overzien. En het geheel zal waarschijnlijk betekenen dat we een beeld hebben bij onze mogelijke toekomst hier en onze mogelijke toekomst daar. Het “daar” is misschien in de 5e dimensie waar veel over geschreven en gesproken wordt. Voor ons kan dat de onze aarde zijn in een andere tijdsdimensie of letterlijk een nieuwe plek in een ander dimensie. We weten het niet en voor nu maakt het geen verschil.

Een gedetailleerd hoe en wanneer laat zich nog niet zien. Het kan van alles zijn of misschien komt er wel helemaal niks. Zolang het nog niet heeft plaatsgevonden zijn alle opties nog open.

Wij bereiden ons voor op een mogelijke overgang. Mocht de overgang nimmer plaatsvinden, dan hebben de voorbereidingen ook een positief effect op de huidige levenservaring. wij gebruiken de volgende invalshoek:

“Dit is het moment om enkel nog mijn inner guide te raadplegen voor antwoorden en sturing. Mijn hart-intuïtie is nu het ware goud. Ik bereid me voor door oké te zijn met dat ik alles achter laat en ik voel mijn hartverbinding elk moment.”
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl