Is Corona the second coming of Christ?

William Butler Yeates, the second coming Zagen visionairs uit lang vervlogen tijden al wat er nu met onze wereld gebeurt?

Is het gedicht "The Second Coming" van William Butler Yeats een voorspelling van de hudige coronatijd?Normaal gesproken zal je hier niet vaak een gedicht aantreffen, maar vandaag wel, naar aanleiding van het volgende bericht:

Geachte redactie.

Gooi er eens een snoeiharde culturele in en publiceer The Second Coming van Yeats (1919). Zijn allerberoemdste en meest visionaire gedicht, dat nu hyper-actueel is.

Het is voor de anglistische fijnproever, maar ik kan voor de perfecte vertaling zorgen, alsmede een analytische verklaring (critical analysis), de woorden Gyre, Vexed en Slouching zijn praktisch onvertaalbaar (maar het is me redelijk gelukt).

De implicatie is ijzig : we leven in het jaar nul, volgend jaar is het jaar 1 AC (after corona), alle voorgaande jaren zijn BC (before corona), a new dawn is upon us. Ik hoor graag nader. Is Corona the second coming of Christ?

Waarop wij antwoordden dat wij en ook onze lezers zeker geïnteresseerd zijn, kwam het volgende:

Yeats was een visionair die zich sterk bezighield met maatschappijbeschouwing, religie en esoterie. Zijn Second Coming duidt op de reeds eeuwen aangekondigde wederkomst van Christus, maar hij ziet een andere gedaante (en het einde van de christelijke cultuur) en op de 2000 jarige cyclus van de Zodiac (we treden thans binnen in The Age of Aquarius).

Het sleutel woord in zijn gedicht is Slouching, dit suggereert een doffe sluipende voetstap, onverbiddelijk, illegaal en dreigend doorgaan. Origin Unknown zegt de Oxford Dictionary, wel bekend  in oud Noors en Ijslands als slök. Vgl Ned. Tersluiks, sluikhandel, Duits Sleichen. Hier volgt mijn vertaling:

Kolkend en draaiend in uitdijende spiraal
De valk hoort de valkenier niet meer
Alles valt uiteen, het centrum houdt het niet
Brute anarchie overspoelt de wereld
Het bloedgerande tij zet op, en overal
Wordt de ceremonie van de onschuld verdronken
De besten missen elke overtuiging, en de slechtsten
Zijn vervuld met intense passie

Er is stellig een Openbaring op komst
Er is stellig de Tweede Komst aanstaande
De tweede komst. Nauwelijks is dit gesproken
Of een groots beeld uit Spiritus Mundi
Verangstigt mijn zicht, ergens in woestijnzand
Een vorm met leeuwenlichaam en hoofd van een man
Uitdrukkingsloos en meedogenloos starend als de zon
Beweegt zijn trage dijen, omringd door
Vluchtige schaduwen van kwade woestijnvogels.
Duisternis valt opnieuw, maar nu besef ik
Dat 20 eeuwen van versteende slaap
Zijn getergd tot nachtmerrie door een schommelwiegje
En welk bruut beest, zijn tijd gekomen
Sluipt naar Bethlehem voor zijn geboorte?

Na de Nederlandse vertaling volgt hier de orignele Engelse tekst en mocht je een bepaalde mening hebben over dit gedicht of er iets bijzonders in ontdekken laat ons weten.

Turning and turning in the widening gyre   
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere   
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst   
Are full of passionate intensity.

Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.   
The Second Coming! Hardly are those words out   
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of the desert   
A shape with lion body and the head of a man,   
A gaze blank and pitiless as the sun,   
Is moving its slow thighs, while all about it   
Reel shadows of the indignant desert birds.   
The darkness drops again; but now I know   
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,   
And what rough beast, its hour come round at last,   
Slouches towards Bethlehem to be born?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl