Wij staan bijna op het punt om een nieuw tijdperk in te gaan

nog even en we gaan een nieuw tijdperk Veel dingen op deze wereld gebeuren in de vorm van een bepaalde cyclus.

Met ons bewustzijn is het niet anders zoals al is beschreven bij talloze oude volken zoals in Mesopotamië, het oude India en bij de Maya’s.Onlangs publiceerden wij een artikel van een lezer die uitlegt hoe het komt dat ons bewustzijn vergroot en vandaag een artikel over een komend nieuw (bewustzijn) tijdperk.

In het vorige artikel werd beschreven hoe we als mens door toedoen van de beweging van onze zon om de ster Sirius in ongeveer 24000 jaar tijd door een bewustzijnscyclus gaan. We staan bijna op het punt om definitief een nieuw tijdperk in te gaan. We zitten al in de Dwapara Yuga of de Bronze age. Maar er zullen blijkbaar nog een aantal dingen in het heelal gebeuren om de overgang naar een nieuwe vorm van bewustzijn in te leiden. Welke veranderingen in het heelal hier precies voor verantwoordelijk zijn behalve dan de beweging van de zon om Sirius, daar zijn de meningen over verdeeld. De overgang zal waarschijnlijk definitief zijn rond 2046. Het zal lastig zijn om dit jaartal met volledige zekerheid te bepalen maar het zal ergens richting 2040 zijn.

De bewustzijnscyclus is in meerdere oude beschavingen vastgelegd. Bijvoorbeeld door de oude beschaving in Mesopotamië, het oude India en de Maya's. En ook in het oude Egypte was dit bekend, getuige de verhalen zoals de ''Contendings of Horus and Seth''. Het lijkt er ook op dat een deel van deze cyclus in de constructie van de Grote piramide van Gizeh is vastgelegd. Dit blijkt uit een boek van David Davidson's getiteld 'the pyramid prophecy timeline'. Deze tijdlijn geeft als einddatum 2038 voor het einde van de overgangsfase waar we nu doorheen gaan. Om hier meer over te weten te komen is hier John van Auken van de Edgar Cayce Foundation aan het woord:John heeft het over het proces waarin de mensen uit de hemel neerdalen en weer terug omhoog de hemel in gaan. Volgens mij is dat precies hetzelfde als de Yuga cycles of the Great Year.

De grote piramide van Gizeh is zeer precies gebouwd, en dat zal niet zomaar zijn. Die precisie had waarschijnlijk talloze functies, waarvan er een zou kunnen zijn dat de piramide werd gebouwd om in de toekomst op een vastgelegd tijdstip in de toekomst iets prijs te geven.

piramide van Gizeh

John heeft het over de Hall of records, die volgens Edgar Cayce in een nog te ontdekken ruimte onder een van de poten van Sfinx geplaatst zou zijn. De Hall of records zou onder andere oude teksten uit de Atlantische tijd bevatten waarop de reis van de mens van hemel tot aarde en weer terug wordt uitgebeeld. Volgens Edgar Cayce zou de Grote piramide van Gizeh tussen 10490 en 10390 voor Chr. gebouwd zijn met als doel om de kennis van het oude Atlantis te behouden en door te geven aan de toekomstige mens op het juiste moment. In het boek 'Edgar Cayce over Atlantis' wordt omschreven hoe Atlantis uiteen is gevallen door aardkorst veranderingen en hoe de inwoners zich na de verwoesting van het laatste deel van Atlantis met name naar Egypte verplaatsten om daar hun kennis te bewaren. 10500 voor Chr. is ongeveer 12500 jaar geleden. In de onderstaande afbeelding is te zien dat dit jaartal iets voorbij het hoogtepunt van Satya Yuga of de Golden age ligt. Dit biedt een verklaring voor het raadsel rondom de bouw van de Grote Piramide. In die tijd zouden de mensen een andere bewustzijn hebben gehad en tot dingen in staat zijn die we in de huidige tijd moeilijk kunnen begrijpen.

vergroting bewustzijn

Het moment waarop de Grote Piramide haar geheimen zal prijs geven is volgens John van Auken wanneer we daar als mensen aan toe zijn en ons bewustzijn voldoende ontwikkeld is om om te kunnen gaan met deze kennis. We zullen waarschijnlijk eerst bepaalde kwaliteiten moeten hebben ontwikkeld voordat we zover zijn. Het mooie is, dat volgens John dit moment niet zo ver weg meer is. Uiterlijk 2038 volgens hem en ik denk ook dat we hard op weg zijn naar dat moment. We zullen als mensen ons ontwikkelen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen die we eerder niet voor mogelijk hielden, hoewel het allemaal wel heel geleidelijk zal gaan. Niet iedereen zal zich op hetzelfde moment of in hetzelfde tempo ontwikkelen. John is van mening dat ergens rond 2038 er iets zal gebeuren waardoor de Hall of Records vanzelf bloot zal komen te liggen.

Nou vind ik het nog wel leuk om daarover te speculeren. Ik denk namelijk dat dat zal gebeuren door de configuratie van bepaalde sterren. Het kan bijvoorbeeld een bepaalde configuratie van de zon en Sirius zijn, waardoor licht of elektromagnetische straling onder een vooraf zeer precies bepaalde hoek in de schachten van de piramide naar binnen valt. Dit licht of deze straling zouden op hun beurt een mechanisme in werking kunnen stellen waardoor er bewegende delen in de piramide in werking worden gezet en de toegang tot de Hall of Records wordt geopend.

Dat dit op zich niet zo'n rare gedachte is valt te verklaren doordat er een aantal zware granieten blokken in de piramide aanwezig zijn, welke kunnen bewegen en waarvan een van de blokken is voorzien van elektrodes.

Tot nu toe heeft men het niet aangedurfd om deze elektrodes aan te sluiten. Waarschijnlijk omdat men bang is dat er dan dingen instorten maar het zou ook kunnen dat men wel op de hoogte is van de werkelijke functie van deze blokken. Hoe dan ook, ik denk dat we er beter netjes van af blijven en wachten tot het moment daar is. Als het allemaal waar is, hebben onze voorouders tenslotte niet voor niets dit allemaal ontworpen en gebouwd.

In dit filmpje wordt het mechanisme in de piramide getoond:Dat mensen vroeger in staat waren om door middel van bouwwerken zeer precies bepaalde standen van met name de zon vast te leggen is onder andere te zien in onderstaand filmpje over de heilige bron van Santa Cristina op Sardinie. Ook voor onder andere Stonehenge is er inmiddels aardig wat bewijs om aan te nemen dat dit een observatorium is geweest om met name de beweging van de zon te bestuderen en vast te leggen.

Voor een goede impressie van dit bouwwerk (vanaf 9:35):Een uitleg waarom dit bouwwerk ooit werd gebruikt om het tijdstip van het jaar te bepalen door naar de stand van de zon te kijken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl