Dit is de reden dat ons bewustzijn toeneemt

Oog van HorusWij mensen denken vaak dat wij het centrum van het universum zijn.

Misschien zijn we dat ook wel op een bepaalde manier, maar er is iets anders dat er nu voor zorgt dat ons bewustzijn steeds verder verruimt.


Vandaag een bijdrage van een lezer (dank!) die ons meeneemt naar de fascinerende wereld in de ruimte om ons heen en de gevolgen voor ons hier op aarde. Een artikel gebaseerd op de kennis van wat bekendstaat als de Great Year. Dit is de reden dat ons bewustzijn toeneemt:

Het blijkt dat de kennis die in The Great Year wordt genoemd al veel eerder bekend was en uit oude Vedische geschriften komt. The Great Year komt uit de pen van Plato en hij heeft zich zeer waarschijnlijk gebaseerd op deze oude Vedische geschriften, waar deze cycli Yuga cycles genoemd worden.

Iemand die meer recent deze oude geschriften heeft vertaald en weer onder de aandacht heeft proberen te brengen was Sri Yukteswar. Dit was in 1894 en het boek heet The Holy Science. In feite wetenschap gebaseerd op kennis van het heelal zoals deze verworven is in de loop van de geschiedenis van de mensheid door zeer aandachtig het heelal te observeren. Op deze website is wat informatie over Sri Yukteswar te vinden.

Terwijl in de documentaire the Great Year nog niet helemaal duidelijk is waar onze 2e zon zich bevindt, is dit blijkbaar al beter bekend en is daar inmiddels meer duidelijkheid over. De 2e zon blijkt de ster Sirius te zijn. Of eigenlijk de ster Sirius samen met nog 2 andere sterren: Sirius A, B en C.

Het bijzondere is dat Sirius A gewoon zichtbaar is in de hemel. Het is de grootste ster die momenteel blauw licht geeft. De ster staat in de buurt van Orion en was goed te zien in de maanden maart en april toen de lucht erg helder was door het geringe vliegtuigverkeer. Hij viel mij al een tijdje op en ik vond het de hele tijd al een beetje apart. Zo anders dan al die andere sterren. Ook hier op de website is er volgens mij over gesproken maar kon men niet plaatsen wat het nou was.

Bijna alle sterren volgen de precessie van de equinox. Alle sterrenbeelden (dierenriem, Zodiac) verdraaien in de loop van ongeveer 24000 tot 26000 jaar, waardoor we steeds in een nieuw sterrenbeeld terecht komen. Iedereen heeft vast gehoord van de overgang van het Vissen naar het Waterman tijdperk.

the great year


De verschillende periodes in the Great Year, samen met de dierenriem.

De ster Sirius echter draait niet met dezelfde snelheid mee. Deze draait wel ten opzichte van de aarde maar dat duurt 1296000 jaar.

Wat inmiddels bekend is, en dan verwijs ik naar iemand uit India die dit ook schrijft, is dat precessie niet een schommelbeweging is van de aarde, maar het gevolg van de beweging van onze zon om de ster Sirius, die in feite de partner is van de zon. Door die beweging verdraaien de sterrenbeelden in ongeveer 26000 jaar tijd. Dit is eigenlijk inmiddels vrij goed aangetoond alleen nog niet erkend door de mainstream wetenschap. Dit wordt allemaal hier uitgelegd. En ook de volgende websites, zoals hier en hier

Er zijn naast de beweging van onze zon om de ster Sirius nog meer bewegingen, maar dat laat ik nu maar even buiten beschouwing anders wordt het wel heel complex. In principe zijn het cycli in cycli in cycli. Zo hebben we dag en nacht, de seizoenen, tot aan cycli die enkele miljoenen jaren duren. De rotatie van ons zonnestelsel om het Galactisch centrum bijvoorbeeld duurt tussen de 225 en 250 miljoen jaar. Dat noemt men een Galactisch jaar. Wat ik in eerste instantie aanzag voor de 2e zon in dit filmpje, zou heel goed Sirius B kunnen zijn.

Waarom dit alles belangrijk is, is omdat met name de beweging van onze zon om de ster Sirius voor veranderingen in het menselijk bewustzijn zorgt. Als Sirius van onze zon af beweegt, dan neemt het bewustzijn op aarde af, de ster heeft dan een rode kleur. Dit komt blijkbaar door het Doppler effect, wat we kennen van het geluid van een naderende trein. Dit effect kan ook in licht gezien worden.

De rode kleur van Sirius is 2000 jaar geleden door Claudius Ptolemy vastgelegd in het boek Almagest. Als de ster op een gegeven moment op zijn verste punt staat, dan heeft deze een witte kleur. Chinese en Arabische teksten uit de 7e eeuw na Christus omschrijven Sirius als een witte ster. Ook Yukteswar schrijft dat het neerwaartse deel van de Kali-Yuga periode rond die tijd bereikt was. Zo weten we dat rond 1900 de transitie van Kali-Yuga naar Dwapara-Yuga is begonnen. Deze periode duurt namelijk 1200 jaar. Dit startte met het Carrington event in 1859 waarmee we in een overgangsfase tussen Kali-Yuga en Dwapara-Yuga terecht zijn gekomen. De definitieve transitie naar Dwapara-Yuga vindt plaats in 2046.

Als de ster Sirius weer richting onze zon beweegt heeft deze een blauwe kleur. Dat is op dit moment het geval. Dit alles verandert het elektromagnetische veld van de zon en van de aarde en aangezien mensen ook elektromagnetische wezens zijn, hebben dit soort veranderingen direct effect op ons bewustzijn. Het bepaalt eigenlijk volledig hoe wij mensen leven, wat we kunnen waarnemen, welke intenties we hebben en welke gevoelens dominant zijn. Enige elektromagnetische ruis die het natuurlijke elektromagnetisch veld verstoort kan dan dus ook de bewustzijnsveranderingen verstoren.

Bewijzen voor al het bovenstaande kunnen zijn dat we de ster Sirius momenteel goed kunnen waarnemen en dat deze heel helder blauw licht geeft. Daarnaast lijkt Sirius B of Sirius C af en toe naast de zon zichtbaar te zijn.

Andere wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van een ster waar onze zon om draait worden genoemd op de website van het Binary Research Institute onder het kopje evidence. Meer bewijs is hier te vinden

Daarnaast hebben velen de indruk dat het bewustzijn van ons mensen aan het veranderen is (we worden wakker uit Maya: de matrix) en zien we nogal wat chaos ontstaan op de aarde. Op basis van de wetenschap over de Yuga's die in feite al heel lang bekend zijn bij onder andere de Veda's, is het mogelijk om deze transitieperiode duizenden jaren van te voren al aan te zien komen.

In het Egyptische geloof is het verhaal over de strijd tussen Horus en Seth bekend. En dit lijkt wat mij betreft direct te maken te hebben met deze overgangsfase tussen Kali-Yuga en Dwapara-Yuga. Kali-Yuga is de minst bewuste periode op aarde. Je zou het kunnen vergelijken met de winter, waarin alle planten en sommige dieren in winterslaap gaan. Als mens is het een periode waarin we maar 25% van ons bewustzijn beschikbaar hebben en dat leidt tot een wereld met beschavingen zoals we die allemaal kennen van tegenwoordig. Feitelijk verandert de wereld voor de mens in een illusie omdat het niet is wat wij mensen ervaren tijdens andere periodes in ons bestaan. We vergeten volledig waartoe onze voorouders in staat zijn geweest.

De strijd tussen Horus en Seth wordt omschreven in de 'Contendings of Horus en Seth' en omschrijft een voortdurende strijd tussen de twee om het koningschap van Egypte. Uiteindelijk wint Horus de strijd, (scroll naar Contendings of Horus en Seth).

strijd tussen Horus en Seth

Afbeelding van muurdecoratie bij de tempel van Horus in Edfu, waarbij getoond wordt hoe Horus Seth verslaat.

Geloof is feitelijk altijd gebaseerd op kennis over de zon, maan, zonnestelsel en de sterren. Het wordt alleen in verhalen met personen gegoten om de kennis makkelijker door te kunnen geven. Helaas zijn de verhalen manipuleerbaar terwijl de kennis erachter zuiverder en betrouwbaarder is. Naast de verhalen wordt de kennis ook vastgelegd in bouwwerken zoals we die over de hele planeet kunnen terug vinden.

De strijd tussen Horus en Seth zou dus heel goed onze huidige strijd kunnen weergeven tijdens de overgang van Kali-Yuga naar Dwapara-Yuga. Seth werd in eerste instantie beschouwd als een goede leider, maar aan het einde van zijn heerschappij was hij geworden tot een slechte leider die wanorde, chaos, verspilling, droogtes, honger, verwoesting en conflicten veroorzaakte.

Ik kwam toevallig iemand tegen die in december 2019 vrij merkwaardige patronen in het elektromagnetisch veld van de aarde meende te hebben ontdekt. Zoals bijvoorbeeld de Skepter van Horus. Volgens deze persoon waren dit bewijzen dat we momenteel vol in de transitie zitten waarin Horus en Seth met elkaar aan het strijden zijn. Of eigenlijk dat Horus aan de laatste strijd rondes is begonnen.

Verder merkte hij op dat de Egyptenaren uit vervlogen tijden in staat waren om het elektromagnetisch veld van de aarde te observeren en dat heel veel van de vormtaal van hun geloof en de personages die hun Goden uitbeelden, gebaseerd zijn op kennis over het elektromagnetisch veld van de aarde. Ik vond het merkwaardig en het bevestigde mijn vermoeden dat we in een bijzondere en mooie tijd leven

De data van de elektromagnetisch veld kun je zelf hier in de gaten houden, (tab magnetosphere, nummer 9, dan 3e plaatje van links). Meestal zie je niet veel bijzonders en is het vrij constant.

Tenslotte, voor diegenen die dit artikel te ingewikkeld vonden of geen zin hadden om alles na te lezen of te bestuderen, hier een korte uitleg voor kinderen die misschien in 1 keer duidelijk maakt waarom de Great Year zo belangrijk is en ons kan helpen om vertrouwen in de toekomst te hebben.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl