Complot hypothese wake up call deel 5

Als je een gewone burger bent, en alle hersencapaciteit is nog in takt, dan besef je dat we in een bijzondere tijd leven.

De huidige gebeurtenissen in onze mooie wereld zijn verontrustend en angstaanjagend.


 

Het volgende artikel is deel 5 van een complot hypothese geschreven door een lezer (dank!), oftewel een onderzoek naar wat men noemt complottheorieën en of er inderdaad grond bestaat voor deze zogenaamde complotten. 

Mei 2020 complot hypothese wake up call deel 5

In deel 1 hebben we de hypothese opgesteld, in deel 2 hebben we aangetoond dat er een allesoverheersende elite is die streeft naar posthumanisme met transhmanisne voor hun slaven, we hebben gezien hoe de bankiers, overheden, adviesorganen, multinationals, media en farmacie eigenlijk één en dezelfde elite is. In deel 3 hebben we enkele voorbeelden gezien van de reikwijdte van hun tentakels in onze eigen samenleving en overheid. In deel 4 hebben we gezien hoe 5G in verband gebracht kan worden met deze corona crisis. We zijn tot de hypothese gekomen dat ze zorgvuldig hebben toegewerkt naar deze crisis en het als laatste zetje gebruiken in de richting van hun ideale wereld. We are the borgs of the future.

Als ik naar mijn eigen omgeving kijk, te beginnen bij mijn kind, familie en vrienden, maar ook kennissen en buren, dan zie ik de verwarring en wanhoop. Mijn kind is 10, en hij is bang voor de toekomst. Ik kan ervoor kiezen net te doen of er niets aan de hand is en hem geruststellen, zoals waarschijnlijk de meeste mensen doen. Ik kan er ook voor kiezen hem duidelijk te maken dat ik een andere toekomst voor hem voor ogen heb. En als ik mijn best doe om een betere toekomst te realiseren, dan weet hij dat ik hem niet zonder verzetsdaden een duistere en angstaanjagende wereld in heb gebracht. Ik probeer te onderzoeken wat er gaande is, ik constateer dat we in een vreselijke benauwende situatie zijn beland als mensheid en ik probeer mensen wakker te schudden met goed onderbouwde argumenten en een hypothese van de toekomst waar we in terecht gaan komen als we ons niet verzetten. De uitwerking van de corona hoax op de mensheid is onvoorstelbaar.De eerste delen van deze complot hypothese zijn gemiddeld 7500 keer gelezen, de andere twee een stuk minder. Ik denk dat deze mooie website een trouwe groep wakkere lezers heeft. Maar waarom deelt niemand deze artikelen, en deze hypothese in het bijzonder? Waarom neemt niemand het risico om door anderen voor complotgekkie uitgemaakt te worden? Zijn de wakkeren dan zo geïsoleerd van de rest? Je mag verwachten dat deze waarschuwing in de duistere periode massaal gedeeld wordt. Ik krijg feedback van mensen die me bedanken omdat ik ze wakker heb geschud, maar ze durven er met anderen niet over te praten.

Afgelopen week was er rumoer in de kiosk van een tankstation, in plaats van 4 mensen waren er 6 naar binnen gegaan en ze volgden niet allemaal de met pijlen aangegeven route door de kiosk. De kassière ging in paniek, iedereen kon nu een boete krijgen. Een jonge vrouw achter mij in de rij riep ' mensen, stop toch om hieraan mee te doen, we worden in de maling genomen met deze onzin'. Twee anderen verlieten de kiosk om aan de opgelegde regels te voldoen. De vrouw werd genegeerd en men keek weg. Buiten stonden mensen netjes op gepaste afstand van elkaar te wachten om in de kiosk hun tankbeurt af te rekenen.

Net als Mark Devlin kan ik niet begrijpen hoe het zover heeft kunnen komen met de mensheid en ik begrijp al helemaal niet waarom iedereen het maar blijft accepteren. Ik heb veel mensen gesproken, ook mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij 5G. Mensen hebben de kennis niet om stil te staan bij de gevolgen van toegepaste materialen in antennes, en wat deze materialen onder de juiste frequentie kunnen creëren. Na uitleg zijn ze zelf op onderzoek uit gegaan en geschrokken. Het heeft hun visie gewijzigd maar dat wil niet zeggen dat ze deze waarschijnlijke toekomst afwijzen.

Nu heb ik een kleinschalige enquête gehouden. Ik heb mensen de vraag gesteld of ze het vaccin nemen als het klaar is. Zelfs onder wakkeren zegt een groot deel ja, ik heb waarschijnlijk geen keuze. Onder de twijfelaars, die bijna wakker zijn maar de realiteit nog niet willen accepteren, is een vrij groot percentage weigeraars. Dat vond ik verrassend en doorvragen leerde mij dat ze echt wel weten wat er speelt,  maar het stil houden uit angst om verstoten te worden door hun omgeving. Die omgeving zijn de slaapwandelaars, de zombies zonder eigen mening en drang om uit menselijke nieuwsgierigheid onderzoek te doen naar de waarheid. Maar ook voorstanders van het grote plan. Helaas zijn deze talrijk. De vraag of je de blauwe of de rode pil neemt is irrelevant voor deze mensen.

blauwe of rode pil

De enquête heeft mij namelijk ook geleerd dat er helaas een meerderheid is die mee gaat naar de toekomst van deze monsterlijke elite. Onder hen zijn mensen die ook het grote plan kennen, en daar meer voordelen dan nadelen in zien. De brave burger, reddeloos gehersenspoeld en meegetrokken in hun massa-autisme om het zo maar te noemen.

Dus we gaan de hypothese vanuit hun visie benaderen, de visie van de elite.

5G veroorzaakt dus meer dan er gemeten wordt, en binnen de grenswaarde en de normen van de EU blijft. Hiep hiep hoera, we hebben het zwaard aan twee kanten laten snijden. Mensen geloven in de corona hoax en het voor onze cloud noodzakelijke netwerk is uitgerold, terwijl het de ziektebeelden heeft veroorzaakt. Onze Silicon Vallley wizards zijn van onschatbare waarde, ze zijn al rijkelijk beloond maar ze moeten van  ons nog onvoorstelbare posthumanisten maken, supermensen. Alle betrokkenen bij het opstellen van de 5G normen worden aangestuurd door onze adviseurs, net als alle farmaceutische deskundigen, militaire deskundigen, beleidsdeskundigen, deskundigen en adviseurs waarvan er vele zijn afgericht en opgeleid bij onze banken en adviesbureaus.Goldman Sachs, McKinsey en co, en vele anderen hebben goed werk geleverd en onze mensen laten infiltreren in alle adviesorganen en overheden. Onze bankiers bezitten de industriële grootmachten, de farmaceutische industrie, de overheden, de multinationals, de NAVO strijdmachten en overheden hebben hun bevolking bij de geboorte al aan ons verkocht. Als onderpand, zodat wij nog vele miljarden kunnen creëren die de wereldbevolking moet ophoesten als slaaf.

Het Max Planck instituut had gelijk, de sukkels hebben hun kind verkocht bij de geboorte, ze slikken elke leugen die we ze hebben verteld, ze gaan er in mee zoals we ze psychologisch hebben gemanipuleerd en gehersenspoeld, ze verstoten afvalligen en verklaren deze afvalligen voor gek. De tijd om ze definitief in te lijven in onze cybernetische toekomst is nu gekomen. De komende jaren zullen we afvalligen uit de brave bevolking filteren en voorgoed elimineren. We beginnen met de massale corona vaccinaties.

Ons Max Planck instituut heeft wereldwijd achter de schermen voorbereidingen getroffen om de bevolking stapsgewijs klaar te stomen voor een vaccinatieprogramma. Beetje bij beetje gaan we de bevolking chippen, nanobots toedienen, willoos maken met prachtige resultaten en ze zullen denken dat ze niets te vrezen hebben voor ons. We hebben ogenschijnlijk het beste met ze voor, we schenken ze de perfecte maatschappij zonder lastige individuen. Individuen bestaan straks immers niet meer, alleen nog cyborgs.

We gaan ze onderverdelen in slaven, soldaten, gezelschapspartners, sekslaven, bedienden enzovoort en wij bepalen de etnische samenstelling en voortplantinsmogelijkheden. Alle mensen worden design baby's. Waarbij wij met genetische manipulatie en cybernetica de eigenschappen bepalen voor de onderklasse, subklasse en elite. We gaan alles bepalen, inclusief klimaat en milieu. Om deze cyborgs , het klimaat en het milieu aan te sturen hebben we een krachtig netwerk nodig, de cloud. Eigenlijk moeten we de hele atmosfeer veranderen in een digitale atmosfeer.....

Hé, bespeur ik hier iets uit andere complottheorieën, van complotgekkies?

Ik moet opeens denken aan chemtrails, HAARP, industriële nano technologie, Tesla wetenschap en verdwenen kisten vol onderzoeksresultaten en uitvindingen, vrije energie, geo engineering, climate control..... Het begint er op te lijken dat we in deze complot hypothese alle complottheorieën die er zijn samen zien komen.....en dat is logisch omdat bij elk onderzoek om de hypothese op te stellen de lijnen terug lopen naar dezelfde elite. Net als ieder schandaal, als we de betrokken bedrijven en personen natrekken komen we ook bij dezelfde elite uit. Al een paar honderd jaar. Dezelfde elite, met dezelfde religie, gediend door dezelfde families die dus hun ziel aan de duivel zelf verkocht hebben, want een andere definitie is er niet voor deze elite.

Er bestaan zelfs complottheorieën die beweren dat er demonen uit andere dementies actief zijn die wij zien als aliens, en andere goedwillende'aliens' die aan de kant van de mensheid staan maar niet mogen ingrijpen omdat de mensheid zelf de juiste keuze moet maken. Omdat er geen concrete bewijzen zijn, buiten de vele religieuze geschriften waarin deze strijd tussen goed en kwaad staat omschreven, is dit een theorie die ik in het midden laat en over laat aan de grootste onzichtbare kracht die er bestaat.Hoe zit het dan met chemtrails en HAARP, en wat is het uiteindelijke doel? Hoe passen deze puzzelstukken in het angstaanjagende plaatje? Bekijk dit artikel en de video's.

Ze gebruiken de laatste decennia klimaatverandering als excuus om hun Geo engineering goed te praten. Om global warming tegen te gaan. HAARP is de opvolger van het Manhattan project. Sinds 1958 zijn ze het vorm gaan geven, ook hier zijn weer Nazi wetenschappers betrokken. De huidige HAARP systemen zijn onderdeel van een CIA plan uit 1973. Het MIT lab is er bij betrokken, het draait om de beïnvloeding van de ionosfeer, atmosfeer manipulatie, isotopen beïnvloeding, weer manipulatie, remote airplane technologie waarbij op afstand bestuurbare vliegtuigen chemicaliën en metalen in de atmosfeer verspreiden zoals aluminium oxide, silver iodite, borium, beryllium, barium, etc.

Er is een black budget beschikbaar. Mensen, wordt wakker. Ze zijn dus wel degelijk bezig om de hele atmosfeer, inclusief klimaat onder controle te krijgen. DARPA, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van militaire technologie, is al jaren bezig met een duister project waarbij aan onze atmosfeer gesleuteld wordt. De chemtrails zijn onderdeel om Solar radiaton tegen te gaan om global warming te verminderen, cloud seeding is noodzakelijk om droogte te voorkomen. Dat zijn de argumenten.

Omdat het hier om Tesla technologie gaat zit er ongetwijfeld veel meer achter. Vul het maar  in, van massavernietigingswapens tot vrije energie uit de ionosfeer. Omdat nano technologie vele toepassingen heeft is het zelfs denkbaar dat men een digitale atmosfeer creëert. Met vrije energie uit de ionosfeer, om deze digitale atmosfeer van de noodzakelijke energie te voorzien. Bij het Manhattan project werd duidelijk dat ze in staat zijn om dergelijke projecten onzichtbaar uit te voeren, en ze trekken een rookgordijn op met desinformatie. Reken er maar op dat ze het voor elkaar hebben, een digitale atmosfeer en sterke cloud met behulp van 5G. Door de wereldwijde lockdown zijn de mensen rijp voor vaccinaties met nano technologie en DNA/RNA manipulatie. Waar zelfs steriliserende componenten in kunnen zitten.

Wie hebben dit duivelse maar briljante plan bedacht?

Het Kaiser Wilhelm Gesellschaft is in de jaren dertig van de vorige eeuw gefinancieerd door Rockefeller. Samen met Amerikaanse industriëlen hebben ze ook de NSDAP gefinancieerd. Rockefeller was vooral geïnteresseerd in eugenetica, en de geleerden van het KWS zijn zich daar op gaan richten. Nadat Rothschild de nazi's verder had gefinancieerd kon Hitler de oorlog in Europa beginnen. In de concentratiekampen konden KWS geleerden hun eugenetica experimenten uitvoeren op de gevangenen.

Andere technische wetenschappers werden ingezet bij de ontwikkeling van wapens, nucleaire technologie en in 1943, na het overlijden van Tesla, had men de beschikking over zijn uitvindingen en technologie. Nadat dit werd samengevoegd was de puzzel compleet en kon men over gaan tot het volgende onderdeel van het plan van Rockefeller en Rothschild.

De oorlog moest nu worden beëindigd, voordat de Sovjet-Unie door zou stoten om heel Europa onder de voet te lopen. Een sterke Sovjet-Unie en opdeling van Europa in oost en west was zeer welkom om een excuus te hebben om via een zogenaamde wapenwedloop de nazi technologie verder te ontwikkelen, samen met de vindingrijkheid van Tesla.

Ondertussen kon via het Marshall plan west Europa gecontroleerd worden en opgekocht. Na de eerste Bilderberg conferentie werd door de nieuwe elite en wereldheerschappij onder andere de EU bedacht. Stiekem leven wij nu in de voortzetting van het derde Rijk. Met een schijndemocratie. De bevolking is decennia lang dom gehouden en geïndoctrineerd. Nazi massa manipulatie is ingezet om een verdeelde wereld te creëren, niet alleen van naties maar ook van individuen. Verdeel en heers.

Het KWS werd in stand gehouden en kreeg een andere naam. Het Max Planck gezelschap, vernoemd naar de laatste leidinggevende wetenschapper. Het Max Planck instituut werd wereldwijd stiekem achter de schermen gevestigd en is nooit gestopt met eugenetica en andere duistere nazi wetenschap. Ze zijn gevestigd in 110 landen. Ze sturen hoogleraren op universiteiten aan en zogenaamde beleidsadviseurs in gezondheidszorg en politiek. Samen met de Rothschild soldaten via adviesbureaus zoals McKinsey. Ondertussen zitten de bankiers en lobbyisten van Rothschild en Rockefeller op zeer machtige posities. Mensen zoals Soros spelen een andere rol in het verdeel en heers mechanisme. De Rockefeller foundation is niet alleen financier geweest van KWS, maar heeft ook na de oorlog Max Planck instituut ingezet.

Eugenetica is er belangrijk voor de elite. In de concentratiekampen is veel geëxperimenteerd, en de Rockefeller Foundation  heeft er belang bij.

De gehersenspoelde wereldbevolking heeft niet gezien dat het grote plan nu in een eindfase is beland. De vaccinatie met nano technologie en cybernetica rommel, om de mensheid voorgoed te veranderen en in hun macht te krijgen, is bijna klaar. Via de corona hoax en operation warp speed is ModeRNA in stelling gebracht. Validatietrajecten die normaal gesproken 8 tot 12 jaar duren om een vaccin op de markt te krijgen worden omzeild.

Moderna vaccins

Ik kan er niet genoeg op blijven hameren, de mogelijkheden bij een dergelijk vaccin zijn eindeloos. Nanobots, cybernetica, DNA en RNA manipulatie en modificatie, sterilisatie, neocortex controle, transhumanisme en posthumanisme. En de mensheid wil het niet weten, ze willen terug naar hun veilige droomwereld van huisje boompje beestje en gaan vrijwillig in de rij staan om hiermee geïnjecteerd te worden. Mensen die het wel inzien gaan net zo goed mee in deze massahysterie. En ze zwijgen.

Ik kan mijn kind recht in zijn ogen kijken, en zeggen ik wist het, ik heb geprobeerd de mensheid te waarschuwen. Ik had gehoopt miljoenen mensen te bereiken met deze hypothese, maar de massamedia werkte niet mee omdat ze in dienst zijn van het monster, en ik moest via alternatieve media aan de bel trekken. En ik heb enkele duizenden mensen bereikt, ik hoop dat ze de boodschap verspreiden zodat er alsnog een groot deel van de schijnbaar slapende bevolking wakker wordt. Ik kom waarschijnlijk nooit meer aan een normaal leven toe want ik ga niet in die rij staan. Ik verwacht ook dat consequente weigeraars gedwongen gaan worden, de toekomst zal het uitwijzen. De grote meerderheid gaat slapend in de rij staan, we are the borgs.

Ik ben net zoals die jonge vrouw bij het tankstation aan het worden, boos op elke idioot die hieraan mee blijft doen. Ik besef dat alle ontwaakte mensen in een isolement zitten en voor complotgekkie worden uitgemaakt als ze hun medemens willen waarschuwen. Ook dit is een resultaat van het werk van onze elite. Ze hebben het perfect en briljant bedacht. Het kleine percentage van de mensen die wel doorhebben wat er speelt kan geen rol van betekenis spelen. Wie wel openlijk een groot publiek bereikt wordt uitgeschakeld door demonisatie of sterft.

Dagelijks lees ik nieuwsberichten uit de massamedia. Ik zie het verband, het lijkt mij sterk dat anderen het niet zien. Waarschijnlijk willen ze het niet zien of juichen ze het toe. Berichten zoals het gebruik van zendmast gegevens om de verplaatsing van mensen in kaart te brengen, of betalingsverkeer in de horeca om in kaart te brengen wie bij elkaar in de heropende kroeg heeft gezeten om eventuele besmettingsomvang te constateren, de introductie van 5G tegelijk met de versoepeling van de lockdown, politieke besluitvorming, ga zo maar door.... mensen zien het niet of willen het niet zien. Al decennia lang, dus we kunnen ze ogenschijnlijk niet meer tegenhouden en is die mogelijke toekomst van deze elite, deze new world order, het lot van de mensheid.

Ik heb mijn eerste aandeel in de strijd om dit tegen te gaan volbracht, het schrijven van deze hypothese. Ik dank Niburu voor het plaatsen. Ik heb overwogen om hier in het dorp vol brave burgers met een white board in het centrum te gaan staan. Om ze rustig in het openbaar uitleg te geven over de waarheid. Ik weet zeker dat ik binnen een uur gearresteerd word, of simpelweg van handhaving de opdracht krijg te vertrekken onder bedreiging van arrestatie. Daarbij zal het grootste deel van het dorp mij uitlachen en voor gek verklaren. Waarschijnlijk gaan ze zelfs zover dat mijn kind door jeugdbescherming kan worden weggenomen. Dus dit is een groot risico om een paar honderd mensen te bereiken.

Het enige wat werkt is over de angst en schaamte heen stappen, en mensen rustig waarschuwen en rustig blijven tijdens de waarschuwing. Ik heb nog altijd contact met ex collegae uit de farmaceutische industrie, en ik leg deze hypothese ook aan ze voor. Net als aan andere mensen zoals personal coaches. In de hoop dat ze het delen, al staat hun positie en misschien ook hun reputatie op het spel. Vrienden en familieleden zijn afgehaakt, maar ik blijf waarschuwen. Ik ben nuchter en met een open blik begonnen aan het opstellen van de hypothese, en ik ben geschrokken van de uitkomst.De hypothese staat als een huis, dames en heren van de mainstream media ga uw gang. Verklaar iedereen die in de gaten heeft wat er gaande is voor complotgekkie. Waarschijnlijk kijkt u uw kinderen in de ogen en vertelt u dat u weg bleef kijken en wakkeren voor gek hebt verklaard, omdat u uw kinderen een rustig leven met RTL 4 gunde, u ze heeft laten vaccineren met rommel om vooral met uw gezin mee te kunnen doen aan deze dromende samenleving. Vertelt u ze dan ook dat er hele bevolkingsgroepen gesteriliseerd worden, en de elite en brave slaven straks alleen perfecte design baby's op de wereld zetten? En hun arbeiders uit hetzelfde design lab komen om als voorgeprogrammeerde cyborgs de elite te dienen? En dat ze opgesloten gaan worden in een digitaal concentratiekamp? Nee, u vertelt ze niets. Wat niet weet wat niet deert. Waarschijnlijk ziet u deze toekomst als de perfecte wereld voor brave burgers, elk lam dat van de kudde afdwaalt wordt immers gegrepen door de wolf.

Ik zal in de nabije toekomst periodiek schrijven over de ontwikkelingen en de volgende stappen aanduiden in het grote plan en de uitvoering.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl