Waarom Engeland een belangrijke rol speelt op het wereldtoneel

Het is gemakkelijk steeds maar naar Israël te wijzen maar Israël is een Engelse kolonie. 

Dat is de stelling van een lezer die van mening is dat Engeland een veel belangrijkere rol speelt op het wereldtoneel dan wij, volgens hem, denken.
** Noot van de redactie: Lezersbijdragen zoals deze vallen journalistiek gezien onder het fenomeen OP-ED: An op-ed, short for "opposite the editorial page", is a written prose piece typically published by a newspaper or magazine which expresses the opinion of an author usually not affiliated with the publication's editorial board. Op-eds are different from both editorials (opinion pieces submitted by editorial board members) and letters to the editor (opinion pieces submitted by readers). Vrij vertaald betekent dit dat het een ingezonden opiniestuk is welke niet per definitie de mening representeert van de redactie. Wij geven onze lezers graag op deze manier de ruimte hun mening/visie te delen met een groter publiek.


Hierna volgt een onderbouwing van de stelling van een lezer (dank!) die ervan overtuigd is dat Israël een kolonie is van Engeland. Waarom hij dat denkt wil hij onderbouwen door het volgende:

Ik heb hieronder uitgewerkt waarom ik van mening ben dat Engeland een hele grote rol speelt. Ik heb geprobeerd zo weinig mogelijk informatie te gebruiken welke 8chan of qanon gerelateerd is. Alleen met het artikel van Neon Revolt ontkwam ik er niet aan, deze bevat veel relevante informatie.

Zoals eerder vermeld heb ik heel veel uit mijn originele tekst verwijderd om het leesbaar te houden. Als jullie iets verduidelijkt willen hebben dan duik ik hier graag nog eens in.

Eerst wil ik nog iets vermelden over twee artikelen op jullie website.

1. Bill Clinton is een Rockefeller. 

2. Een op wikipedia te vinden voorbeeld van vermeende getallensymboliek vormen de terroristische aanslagen op 11 september 2001, een datum die op zijn Amerikaans als 9-11 wordt geschreven. Het getal 911 is daar het nummer van de alarmcentrale. In Nederland werd exact 911 dagen na de moord op Pim Fortuyn (6 mei 2002) Theo van Gogh omgebracht[6]. De datum van die moord levert op zijn Amerikaans weer 11-2 op en 112 is het Europese alarmnummer.

Deze feiten zouden zeer wel op toeval kunnen berusten en het is dan ook niet aangetoond dat de plegers van de aanslagen de data vanwege hun symbolische waarde zouden hebben gekozen.[7][8].

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Numerologie

Enige tijd geleden mailde ik jullie naar aanleiding van een artikel over Vril-Lizards. In mijn mail stelde ik dat er eens goed naar Engeland gekeken moest worden. Het is gemakkelijk steeds maar naar Israël te wijzen maar Israël is een Engelse kolonie.

Ik stelde dat Israël buigt voor Engeland, de redactie vroeg mij dit te onderbouwen.

Om te begrijpen wie onze tegenstander is moeten we zo ver mogelijk terug in de tijd. Omdat onze geschiedenis al vele malen is herschreven is het nagenoeg onmogelijk voor mij om de absolute waarheid neer te pennen. Maar via de symbolen die ze gebruiken hun wegen redelijk volgen. 

xxx

Een goed voorbeeld van de symbolen die ze gebruiken is de 'Nederlandse leeuw'. Leeuwen komen hier niet voor in het wild maar toch staat deze op het belangrijkste embleem. Engeland gebruikt ook een leeuw in haar symboliek. Jerusalem heeft dezelfde leeuw op het wapenschild. Is het de leeuw van Juda? 

Juda is een deel van Israël, Israël bestond uit meer volken dan enkel de stam van Juda. Juda heeft zoon 60 jaar oorlog gevoerd met Israël omdat ze er niet bij wilde horen. In de daarop volgende 80 jaar leefde ze in relatieve vrede naast elkaar. Hier kwam een eind aan toe Juda de hulp van de Assyrriërs vroeg om Israël te verslaan. De Assyriers versloegen Israël en maakten van Israël en Juda een slavenstaat en de joden werden gedwongen de Assyrische goden te erkennen. Op het hoogtepunt van het Assyrische rijk waren Mesopotanië, de Levant en het oude Egypte onderdeel van dit rijk.

In deze regio vinden we ook Mount Hermon, hier zouden de gevallen engelen zijn geland.


xxx

Het noordelijke deel van Assyrië word ook wel aangeduid als Mesopotamië en het zuidelijk deel als Babelonië.

De goden die aanbeden werden zijn talrijk. Ze zijn ontstaan uit het samengaan van zoetwater (Apsu) en zoutwater (Tiamat), hieruit ontstond de atmosferische godheid Anu en de watergodin Ea, met als Marduk als zoon.

Marduk, Baal, El, ect werd ook door het woestijnvolk aanbeden voor regen.

Het water aspect was toen belangrijk en dit zien we nog steeds terug in onze samenleving. Je brengt je geld naar de (zee- of rivier)bank, je moet voldoende liquide middelen hebben, je hypotheek kan onder water staan, ect.

Geld is magie en word aanbeden. Mensen liegen, bedriegen en moorden voor geld. Geld heeft enkel waarde omdat mensen er in geloven. Een onderdeel van magie is mensen iets te laten geloven wat niet zo is. Dat we bijvoorbeeld op draaiende bal door de ruimte schieten. Daar is geen enkel bewijs voor maar mensen geloven er toch in. Zo worden ook de betekenis van symbolen en woorden verdraaid. Een pentagram is niet satanistisch. Discrimineren betekend "het maken van onderscheid" maar is in het hoofd van mensen gekoppeld aan racisme.  

London is het financiële centrum van de wereld, van hieruit wordt deze magie aangestuurd. Het Vaticaan is het spirituele centrum, en Washington D.C. het militaire centrum van de wereld.

Ook hier zien we de verwijzingen naar water weer terugkomen. Die mijter die de paus op zijn hoofd heeft vertegenwoordigd een vissekop. De elite eenheden van het Amerikaanse leger zijn de Navy Seals hebben een drietand als logo.
xxx


xxx

Nog iets dat vanuit London wordt aangestuurd is de tijd. De tijdsstandaard die we gebruiken is gebasseerd op Greenwich Mean Time (GMT). Greenwich is een wijk van London en hier zijn onder andere de Royal Navy, het maritiem museum en een sterrenwacht gevestigd. Het geheel word ook wel martiem greenwich genoemd. Door de sterrenwacht loopt de bekende 0-meridiaan. Op deze 0-meridiaan staat de zon om 1200 op zijn hoogste punt. Dit is dus enigste plek die de juiste tijd aangeeft. Onze tijdzones zijn afgeleid van deze 0-meridiaan maar geven niet het juiste tijdstip aan. In Den Haag staat de zon op een ander tijdstip op zijn hoogste punt dan in Deventer.

Onze kalender is sowieso een puinhoop. September is Latijn voor de zevende maand, oktober is Latijn voor de achtste maand, november de negende en december is de tiende maand. Decem is tien en het is raar dat we iets dat 12 is tien noemen. 13 maanden in een jaar zou in mijn optiek logischer zijn, meer in balans met de natuur. We hebben 28 vingerkootjes. (7x7x7)+(7+7+7)= 364, 364:28=13. 28 is een perfect getal, 13 is een priemgetal.

Recent las ik een artikel op jullie site waarin de auteur Hitler prees. Zo stond ik er vroeger ook in. Ik sta nog steeds achter het idee van een krachtig gezin met een sterke vrouw als zorgdraagster en man die met hard werk voor brood op de plank zorgt. Maar ik geloof niet dat Hitler hier achter stond. Het blanke Europeese gezin is iets wat de elite vreest en moest kapot gemaakt worden. Dit is redelijk gelukt. Kinderen worden niet meer door hun moeder opgevoed maar door de staat. Het hersenspoelen begint dus al op jonge leeftijd.

Adolf Hitler is afkomstig uit de Rothschild-bloedlijn, hij genoot een opleiding aan het Tavistock instituut. Hij kon oorlog voeren omdat hij motoren voor zijn tanks kreeg uit Amerika, hier lag een Ford motor in en de olie die nodig was om oorlog te voeren werd geschonken 'onze eigen' Shell (Schelp, weer een verwijzing naar water). Een onderneming in handen van de Rothschild's en ons koningshuis. Gelukkig is het Amerikaanse leger ons komen 'bevrijden' en is het Vaticaan als Christelijk instituut 'onpartijdig' gebleven.

De tweede wereldoorlog heeft een trauma achtergelaten. De strijd heeft het gezin kapot gemaak. Veel vaders zijn gesneuveld waardoor moeders die taak ook opzich moesten nemen. Kinderen opvoeden en brood op de plank krijgen is te veel werk dus gelukkig is daar de overheid die wel voor je kinderen zorgt.

Na de tweede wereldoorlog werden veel hoge militairen naar Amerika verplaatst via operatie Paperclip.
 
Tijdens de holocaust werden voornamelijk orthodoxe joden omgebracht, andere joden zoals George Soros hielpen zelfs de nazi's met de uitvoer van hun plannen. George Soros is een Brits agent.

Koningin Elizabeth 2 (A lizzard breed) is de grootste landbezitter op aarde met haar 6.6 (!) billion acres blijft hij met gemak de nummer, koning Abdullah voor. Ook heeft het Engelse koningshuis de zeeën geclaimd. Al met al kunnen we dus wel stellen dat Engeland een grote rol speelt op het wereld toneel. 

Naast leeuwen zien we in Engeland ook veel draken. Een draak staat symbool voor satan die in volle glorie is hersteld.

Toen satan Eva had verleid en had bezwangerd, werd ze daarna ook door Adam bezwangerd. Het betrof dus een gelijktijdige zwangerschap van twee verschillende vaders. Voor straf ontnam God satan zijn armen en benen en moest als een slang door de modder kruipen. Satan had dus enkel nog maar zijn stem om mensen te overtuigen.

Geheime genootschappen zoals de jezuïten, vrijmetselaars, ect fungeren als armen en benen van satan. Hij zegt wat ze moeten doen en zij voeren zijn bevelen uit. De elite geloofd dat zij afstammen van satan en hechten veel waarde aan die bloedlijn en gaan ver om die bloedlijn zo puur mogelijk te houden. De Order of the Gardner regelt wie met wie moet voortplanten. Willem-Alexander en Maxima zijn verwant aan elkaar. 

Prins William (Will i am) is de 1000ste ridder van de Order of the Gardner. In gematria heeft de 0 geen waarde. Prins William is dus "the one". 

We hebben dus te maken met een bloedcult die terug gaat naar het begin van de mensheid welke via de symboliek kunnen traceren naar Egypte en Babylon. In het oude Egypte werd veel aandacht besteed aan het preparen van het lichaam zodat de kan voortbestaan in het hiernamaals.  

Koningin Elizabeth 1, ook wel de maagdelijke koningin, heeft bewust geen opvolger benoemd omdat hij verder wilde regeren vanuit het hiernamaals. Elizabeth was een man, net als Michelle Obama een man is..Koningin Elizabeth zou net als satan geen armen en benen meer hebben en afhankelijk zijn van onderdanen om zijn rijk voort te zetten. Dit klinkt allemaal vergezocht maar dit is waar de 'elite' zich mee bezig houd. Zo vindt Bill Clinton het heel normaal dat zijn vrouw met geesten praat.Onze 'elite' roept demonen op en vragen deze om advies. Een pionier op dit gebied was Aleister Crowley. Naar eigenzeggen is het hem gelukt een demoon zich in deze realiteit te laten manifesteren. Hij heeft hier een tekening van gemaakt. 

Het is interessant dat alle gray aliens pas na zijn manifestatie van Lem gedocumenteerd zijn. (Lem was ook de bijnaam van John F. Kennedy zijn minnaar en de afkorting van de Lunar Excursion Module) Aleister Crowley zou de vader zijn van Barbera Bush.

Zoon beetje alle Amerikaanse presidenten hebben hun roots in Engeland liggen. Ze stammen af van koning John de Platagenet. 

Ik heb niet de illusie dat dit stopt bij Engeland maar Engeland speelt dus duidelijk een hele grote rol. De werkelijke machthebbers zullen waarschijnlijk niet graag in de schijnwerpers staan.

Deze bloedlijnen hebben geen band met het land waar ze verblijven. Met het zelfde gemak faken ze hun ondergang, steken de boel in brand en bouwen elders hun rijk weer op.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl