Waar is het fout gegaan met ons land? (video)

Nog niet zo heel lang geleden konden gezinnen met gemak rondkomen met één inkomen en was moeder er voor de kinderen.

Nog niet zo lang geleden hadden we geen vrije marktwerking, geen eigen risico en zaten we gewoon in het ziekenfonds.
Steeds vaker en beter zien mensen wat er mis zit in ons land, maar ook hoe dit is gekomen.

Daarom vandaag het volgende stuk, long read, dat is ingestuurd door een lezer (dank!):

Nederland naar de kloten

Als burger van dit land begrijp ik Nederland niet meer zo goed en ik heb de indruk dat velen dat onbegrip met mij delen. Nederland zou een van de toplanden van de wereld moeten zijn waar alles goed is geregeld en geen corruptie voorkomt maar als ik zo om mee heen kijk dan hebben de mensen in veel landen om ons heen, die lager in de lijstjes staan, het een stuk beter. We zien dat ziekenhuizen moeten sluiten en dat veel Nederlanders zich in België laten behandelen omdat de zorg daar beter en goedkoper is.

In navolging van Engeland en de V.S. moesten wij zo nodig allerlei overheidsbedrijven over laten nemen door de markt. Dat hebben we geweten. De gezondheidszorg wordt, ondanks dat er meer concurrentie zou komen en dus goedkopere, ieder jaar duurder. De verzekeraars, waarvan sommigen zeggen geen winstoogmerk te hebben, maken ieder jaar miljarden winsten maar de premies blijven omhoog gaan, klimaatbeleid zorgt voor torenhoge energie rekeningen, btw gaat omhoog, thuis blijven zitten in de bijstand is veel voordeliger dan aan het werk gaan, onze overheid probeert al 40 jaar het asielbeleid te verbeteren maar is nog steeds niet in staat om binnen een normale termijn uitsluitsel te geven en mensen die niet mogen blijven uit te zetten, onze publieke omroep verkoopt voornamelijk linkse propaganda, Nederland wordt steeds drukker, de wegen slippen dicht, er ontstaat meer en meer vijandigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen, nationale feesten zijn in eens racistisch en onze geschiedenis moet aangepast worden aan de gevoeligheden van piepkleine minderheden, we hebben steeds minder te zeggen als Nederlanders omdat alles vanuit de E.U. wordt beslist en internationale verdragen onze nationale gevoelens, meningen en besluiten compleet buitenspel zetten, grote multi nationals doen achter de schermen handje klap met de overheid en deze ‘deep state’ beslist in grote lijnen de koers van Nederland.

Qua koopkracht staan we op plaats 15 in Europa en in veel landen om ons heen kunnen ze veel vroeger met pensioen. Italië is zo’n voorbeeld van een land dat het veel slechter doet dan ons maar de gemiddelde Italiaan heeft veel minder persoonlijke schulden en ze hebben veel meer spaargeld. Dan denk ik bij mezelf: wat gaat hier mis? Hoe kan het dat we een van de beste economieën op aarde hebben maar dat de gemiddelde Nederlander al 20/30 jaar stil staat met zijn loon en er, aan het eind van de streep, eigenlijk alleen maar op achteruit is gegaan.

Zijn we nu beter af als een arbeider 40 jaar terug? Ik durf het te betwijfelen. 40 jaar terug ging half Nederland met vervroegd pensioen en kon je als je s ’ochtends verkeerd uit je bed stapte een WAO uitkering krijgen. Een arbeider kon toen nog alleen de kost verdienen en kon zijn partner gewoon op de kinderen laten passen. Ze konden toen ook een auto kopen en op vakantie. Iedere student kon toen nog tot zijn 30e gratis studeren, als stel zat je gewoon met z’n tweeën voor een kleine premie in het ziekenfonds dat alles vergoede. Er was geen eigen bijdrage maar ook geen miljoen klaplopers uit andere landen die zonder enige bijdrage toch compleet profiteren van ons sociale stelsel en de gemiddelde Nederlander had zichzelf toen ook nog niet opgezadeld met torenhoge hypotheekschulden.

Wat zijn we er nu als samenleving eigenlijk beter van geworden dat vrouwen massaal zijn gaan werken, dat we onze kinderen naar een crèche moeten brengen en dat we met open grenzen moeten leven waardoor allerlei goedkope arbeidskrachten vanuit heel Europa hier naar toe kunnen komen? Wat zijn we beter geworden van de massale instroom van immigranten en wat zijn we beter geworden van het feit dat China is toegetreden tot de wereldmarkt?

Populisme

We zien nu overal om ons heen de opkomst van nationalistische politici die strijden tegen de globalisering. Overal ontstaan volksbewegingen van mensen die het zat zijn. Mensen die de onbegrensde instroom van immigranten niet meer pikken, mensen die de co2 sprookjes niet meer geloven, mensen die het niet meer pikken dat de lonen maar gelijk blijven en de prijzen blijven stijgen.

Als je met die mensen sympathiseert ben je een populist volgens de gevestigde orde en media. En die term populist is eigenlijk synoniem met fascist. Deze media fungeert tegenwoordig alleen nog maar als een doorgeefluik van de overheid en vertikken het om hun werk te doen, wat het controleren van de macht zou moeten zijn. De media is onderdeel geworden van de macht en fungeren als poortwachters om het evangelie van de globalisten door te geven en iedereen die afvallig is of een andere mening heeft wordt de grond ingeboord. In de V.S. zijn vijf media bedrijven die bijna alle tv zenders, internetsites en kranten in bezit hebben en het is dan ook ontstellend om te zien hoe eenzijdig het nieuws daar maar ook hier wordt gebracht. Ze praten allemaal uit dezelfde mond. Ze focussen op dezelfde onderwerpen en nemen zelfs precies dezeflde teksten van elkaar over.Kinderen

Populisten nemen ze dan niet serieus maar daarentegen nemen ze kinderen tegenwoordig wel heel erg serieus. We moeten nu naar kinderen luisteren die al jaren zwaar geïndoctrineerd worden door de media, ouders en onderwijzers. Er kwam ineens een beweging van kinderen opzetten die spijbelden voor het klimaat. Al snel bleken daar bepaalde linkse groepering achter te zitten. De dommigheid straalde er aan alle kanten vanaf bij deze kinderen die normaal gesproken alleen belang hebben bij hun telefoon en de macdonalds en er geen seconde over zullen denken om op een vrije zaterdag voor het klimaat te gaan demonstreren. ‘Co2 weg er mee’, schreeuwden ze in Den Haag, zich blijkbaar niet bewust van het feit dat Co2 een wezenlijk onderdeel is van het leven op deze aarde. Waar vroeger religieuze sektes nog voor gek werden verklaard die het einde van de wereld aankondigden zijn dit soort meningen nu main stream geworden.

Ik ben zelf een kind geweest en ik heb zelf kinderen en ik kan u een ding vertellen. Op politiek vlak moet je een kind nooit serieus nemen want iedereen die een beetje kennis heeft weet dat kinderen meestal egoïstische onbenullen zijn. Als puber denk je de wijsheid in pacht te hebben terwijl je er later achter komt dat je maar een domme snotneus was. Maar goed diezelfde kinderen die niet mogen stemmen, een auto besturen, een huis mogen kopen etc., achten we nu wel in staat om een hele afgewogen mening te vormen over het klimaat en het Co2 beleid.

Europa

We zitten in Europa nu met de naweeën van de babyboom generatie die er voor zorgt dat er een grote groep ouderen met pensioen gaat en de Europese sociale stelsels heel veel geld gaan kosten qua gezondheidszorg. Onze politici denken dat probleem op te lossen door grote groepen immigranten uit Afrika en het Midden Oosten toe te laten waarvan ze verwachten dat die wel even de sociale lasten op gaan brengen voor de baby boomers. De praktijk leert ons dat grote groepen immigranten illegaal werk verrichten en nog grotere groepen immigranten massaal misbruik maken van ons sociale stelstel. Immigratie kost dus meer dan dat het oplevert.

Onze elite laat zich leiden door het bedrijfsleven. Die vinden al die goedkope arbeid prachtig en nemen de maatschappelijk problemen op de koop toe. Illegale arbeid en legale arbeid uit de Oostblok landen zorgt er voor dat de vakbonden en de autochtone arbeider worden ondermijnd.

De E.U. krijgt meer en meer macht. Decennia lang werden de burgers van de E.U landen een beetje in slaap gesukkeld maar stapje voor stapje werd de macht van de E.U. uitgebreid door onze elite terwijl wij lagen te slapen en eenmaal wakker geworden voor voldongen feiten stonden. Beste voorbeeld van deze tactiek is onze eigen Mark Rutte die met enige regelmaat roept dat de E.U. minder macht moet hebben en het de nationale parlementen weer meer macht moeten krijgen maar in de praktijk stemt hij voor iedere machtsuitbreiding van de E.U. Door de macht van de E.U. en allerlei internationale verdragen zijn we niet meer in staat om onze eigen regels te maken. Ik vermoed dat een grote meerderheid in Nederland het liefst de grenzen dicht zou gooien voor immigranten maar we zijn zelfs niet meer in staat om uitgeprocedeerde criminelen en terroristen uit dit land te weren. We kunnen zelfs geen IS strijders meer weigeren. De E.U. creëert een probleem en komt vervolgens met de oplossing….Meer macht voor de E.U.

Voorbeeld. De E.U. steunt allerlei oorlogen in het Midden Oosten en Centraal Azië. Irak, Afghanistan, Libië, Syrië waarbij op de achtergrond allerlei financiële en geo politieke belangen dienen maar die worden verbloemd met mooie praatjes over democratie en mensenrechten. Kaddafi moest weg uit Libië en het gevolg was dat immigranten stromen, die Kaddafi al decennia tegenhield, op gang kwamen en mensensmokkelaars in samenwerking met NGO’s iedere week duizenden mensen in Italië, Spanje en Griekenland aan wal zetten. Door de oorlog in Syrië, waar de E.U. ook nog eens allerlei moslim extremisten steunden waardoor IS enorm kon groeien, kwam daar nog een groep oorlogsvluchtelingen uit Syrië bij en werden we in Europa overspoeld. Gevolg ontwrichting van de Europese samenlevingen, terroristische aanslagen, toename van criminaliteit en verkrachtingen en enorme sociale kosten. De E.U. creëerde dus een probleem en de oplossing was meer politie, meer samenwerking, meer controle, meer privacy schendingen, een Europees leger en een Europese recherche.

Een logische oplossing zou zijn. Met NAVO schepen patrouilleren voor de Turkse en Libische kust en mensensmokkelaars tegenhouden. Grenzen dicht en iedereen die niets in Europa heeft te zoeken weer terugbrengen naar het land van herkomst maar van logische oplossingen is de E.U. nog nooit beter geworden omdat de E.U. floreert bij chaos en ellende want dan kan de grote broer het oplossen en kunnen ze verwijzen naar de Tweede Wereld Oorlog want een wereld oorlog loert ten allen tijde op de achtergrond. Je ziet dat nu ook weer bij de Brexit waar de E.U. er samen met Engelse politici als Teresa May er alles aan doen om de zaak te saboteren en angst visioenen te zaaien onder bevolking over de gevolgen van de Brexit. Ze zijn natuurlijk ontzettend bang dat er meer landen willen uitstappen want dat zou het einde van hun utopische project betekenen.Klimaat

De laatste jaren worden we overspoeld door media en politici die allemaal het klimaat evangelie verkondigen. Het is een oude religie, die moeder natuur of moeder aarde aanbidt, in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast heb je ook nog van de Christen Unie en CDA christenen die het als gebod van de Heere zien dat ze de Co2 duivel moeten verslaan.

Vindt u het ook niet vreemd dat al deze partijen met dezelfde mond spreken. Ze zijn er allemaal heilig van overtuigd dat het Co2 monster onze grootste vijand is en dat we alle middelen moeten inzetten om dit verschrikkelijke monster te bestrijden.

Nog nooit in mijn leven heb ik zulke grote groepen mensen achter een dergelijk vaag verhaal aan zien lopen. Miljoenen mensen geloven in vage klimaat modellen, die nog vagere voorspellingen doen over een periode van honderd jaar terwijl we nog niet eens het weer van over 3 weken kunnen voorspellen. Miljoenen mensen lopen achter de rattenvanger van Hamelen aan en beseffen niet dat er grotere belangen achter dit soort doemdenken schuilgaan.

De elites van deze wereld die over ons heersen en ons als vee op hun boerderij zien hebben bepaalde plannen met deze wereld en het hele klimaat en co2 verhaal is daar onderdeel van.

Het westen moet geïndustrialiseerd worden en daar zijn we natuurlijk al een jaar of dertig mee bezig. De co2 belastingen zullen er voor zorgen dat meer en meer industrie gaat verdwijnen naar lage loon landen. Daarnaast zorgt het klimaat beleid in hoge mate voor totale controle over mensen. Onder het mom van energie bezuinigingen staan we toe dat steeds meer technologie onze huizen binnenkomt die onze hele levens controleren. Deze smart technologie of het internet der dingen, wat wil zeggen dat alles met elkaar verbonden is via internet, zorgt er voor dat alle facetten van onze leven onder controle staan van multi nationals en overheden.

De elites die over ons heersen, of ze nu links, rechts, christelijk of atheïst zijn, hebben uiteindelijk allemaal dezelfde toekomst visie. Een nieuwe wereld orde. Een wereld zonder grenzen, met 1 munt, met 1 overheid, met 1 religie en 1 ras. Dat klinkt u misschien een beetje vreemd in de oren maar alle maatregelen die onze overheden nemen wijzen uiteindelijk in die richting.

De Russen

Onze politici en media beweren al jaren dat de Russen onze verkiezingen beïnvloeden en schreeuwen daar moord en brand over. Rusland is, u ze weer machtiger worden, op eens weer de grote vijand. De hypocrisie is stuitend als je naar de V.S. kijkt die al decennia lang verkiezingen beïnvloeden en coups ondersteunen maar hevig verontwaardigd zijn als een paar Russische trollen op Facebook invloed zouden uitoefenen op de Amerikaanse verkiezingen. Ook in Nederland en Engeland werd gewezen op deze gevaren. Vooral de linkse media buitelen over elkaar heen om dit grote gevaar te benoemen maar wat schets mijn verbazing als ik kijk naar Venezuela waar een coup van een niet democratisch gekozen figuur wordt gesteund, die in Amerika is opgeleid en de democratisch gekozen leider van dat land probeert af te zetten. Ook de Nederlandse regering was er als de kippen bij om deze figuur te erkennen als nieuw president van Venezuela… Waar is nu de verontwaardiging in de linkse media over de inmenging van buitenaf? Maar goed we wisten natuurlijk al langer dat het westen enorm hypocriet is en dat we het heel normaal vonden dat de Amerikanen in de jaren 90 van de vorige eeuw na de val van de muur de verkiezingen in Rusland manipuleerden en er alles aan deden om het land leeg te roven maar dat is dan ook een goede Amerikaanse traditie die al tientallen jaren over de hele wereld landen leeg roven. De CIA fungeert al jaren als het moord commando van de Amerikaanse multi nationals en zij zorgen er voor dat landen die de Amerikanen tegenwerken al snel overstag gaan door het plegen van coups, moorden, opleggen van sancties en financiële oorlogsvoering middels banken. En natuurlijk zijn China en Rusland geen haar beter maar die doen er tenminste niet zo schijnheilig over.

Verkiezingen

Na alle leugens van Rutte en alle leugens van D66, VVD, CDA, PVDA, Christen Unie, SGP, Groen Links wordt het misschien tijd dat u zich niet meer als een schaap naar de slachtbank laat leiden. Als u nu nog niet begrijpt dat deze partijen in feite allemaal een pot nat zijn dan zult u het nooit begrijpen. Als u nu nog niet snapt dat deze partijen nooit iets zullen veranderen aan de open grenzen en de grote instroom van immigranten dan bent u reddeloos verloren, als u nog steeds gelooft dan deze partijen het beste met Nederland voor hebben dan bent u waarschijnlijk een tikje eenvoudig , als u nu nog niet snapt dat de EU alleen maar machtiger zal worden en Nederland daardoor steeds minder autonoom zal zijn dan bent u een hopeloos geval. Als je als christen mens nu nog steeds denkt dat het CDA, Christen Unie en de SGP voor christenen opkomen en echt iets gaan veranderen ten gunste van christenen in Nederland dan kan alleen de Heere u nog redden.

Er zijn veel mensen die denken dat de democratie een wapen van onze elites is om ons voor de gek te houden. Een manier om ons de overtuiging te geven dat we nog iets te zeggen hebben over onze levens maar eigenlijk komt het er op neer dat een groep wolven met een lammetje gaat overleggen wat ze s’avonds gaan eten.

Zelf ben ik nog niet zo cynisch. Ik denk dat mensen die het net als ik zat zijn eens uit hun comfort zone moeten stappen en de gok moeten aangaan met Forum voor Democratie en de PVV.

Gooi het eens over een andere boeg. We kunnen wel blijven mopperen maar u weet net zo goed als ik dat de gevestigde midden partijen nooit iets zullen veranderen. Zij willen alleen maar aan de macht blijven en zij dienen de globalisering.

Geef de FvD en de PVV eens het voordeel van de twijfel, laat het ze een keer proberen en als het niet bevalt dan kunt u ze weer wegstemmen en kunt u in ieder geval zeggen dat u het geprobeerd heeft.

Maar blijven stemmen op dat kleine christelijke partijtje of weer stemmen op het CDA, VVD of PVDA die al decennia lang aan de macht zijn, zal Nederland niet veranderen. Stemt u daar toch weer op dan moet u ook niet gaan zeuren dat Nederland naar de kloten gaat, dat immigranten meer en meer een negatieve invloed zullen hebben op onze normen en waarden en onze cultuur, dat we steeds minder te zeggen hebben over ons eigen land en onze eigen leefomgeving, dat Nederland uiteindelijk zal veranderen in een overbevolkte mengelmoes, vol met etnische spanningen, een soort Amerikaans getto aan de Rijn waar van onze Germaanse en Protestantse wortels uiteindelijk nog nauwelijks iets terug te vinden zal zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl