Nog even en dan komt de Antichrist

Velen zijn het met elkaar eens dat we leven in de eindtijd, maar waar je eigenlijk niemand over hoort is hoelang die eindtijd nu precies gaat duren.

Wat, als je dat nu precies kunt berekenen en daardoor ook weet wanneer je de Antichrist kunt verwachten?
Naar aanleiding van een eerder geplaatst artikel over de eindtijd ontvingen wij een bericht van Gerrit Stanneveld (dank!) met de mededeling dat hij belangrijke informatie heeft over dit onderwerp en of hij daarover een door ons te publiceren artikel mocht schrijven.

Aangezien wij graag informatie over de eindtijd willen delen met onze lezers, hebben wij daar niet lang over na gedacht en het resultaat volgt hierna:

Vandaag, 25 Feb. 2019 heb ik, Gerrit Stanneveld contact opgenomen met de Redactie van Niburu en gevraagd of ik over mijn bevindingen een artikel mag schrijven. Vrijwel direct kreeg ik een soort van goedkeuring onder de voorwaarden dat ik niemand zou kwetsen of beledigen, waar ik natuurlijk zelf ook helemaal achter sta, want dat is wel het laatste wat ik als 'volger' van De Heer Jezus zou willen doen.

Ik zeg specifiek 'volger van Jezus', want wanneer ik zou zeggen Christen krijgt dat vaak in die zin een negatieve lading omdat het met de RK kerk en het Vaticaan geassocieerd word of kerken en christelijke gemeente in het algemeen, iets waarvan ik met kracht afstand neem. Voordat ik mijn bevindingen mededeel wil ik mijzelf even aan de lezer voorstellen zodat het duidelijk word wat voor een vlees u aan mij in de kuip hebt.

Ik ben een man van 55 jaar, vader van een zoon van twintig en een walgelijk verleden, in die zin dat ik ruim vijftien jaar in de gevangenis heb gezeten en twee en een half jaar in een TBS kliniek, De van Mesdag in Groningen. En voor ieder delict waarvoor ik veroordeeld ben draag ik de volledige verantwoordelijkheid en schuld. Iedere dag die ik gezeten heb, heb ik dubbel en dik verdiend, wellicht nog wel meer dan dat.

Intussen dateert mijn laatste veroordeling uit 1993 en sinds die tijd heeft mijn leven een hele andere wending gekregen. Vanaf dat ik in 1998 vader ben geworden heb ik op crimineel gebied de handdoek in de ring geworpen. Ik schrijf dit op zodat mensen nu al kunnen afhaken indien gewenst. Voor anderen ga ik nou mijn bevindingen opschrijven.

Op mijn zestiende levensjaar werd ik voor de eerste keer veroordeeld voor een gewapende overval op een postkantoor, ik kreeg hiervoor een gevangenisstraf van een jaar onvoorwaardelijk. Door mijn aversie tegen ieder vorm van autoriteit werd ik een in regiem geplaats voor volwassen gedetineerden. omdat met mij geen land te bezeilen was en ik onhandelbaar bleek werd ik ook nog eens in isolatie cellen geplaats, dat is het zwaarste regiem voor gedetineerden in Nederland. Hier heb ik ongeveer tot mijn 19 levensjaar mijn jeugd door gebracht.

Isolatie cellen moet je als volgt voorstellen. Het zijn ruimtes van ongeveer 8 vierkante meter, compleet geluids dicht, geen radio, geen TV, geen boeken, en geen sociale contacten, geen bed geen stoel niets. Het TL licht brand dag en nacht en werkt op de duur folterend omdat je geen nacht rust krijg. In de avond rond de klok van tien uur gooien de bewakers een stuk schuimrubber in je cel wat als matras fungeert en een ranzige, stinkende deken. Eten word stil zwijgend op een kartonnen bordje met een houten lepel op de grand gezet en that's it.

En daar zat ik dan, terwijl leeftijd genootjes bezig waren met een school opleiding hobby;s en uitgaan stond ik voor het dubbele geïsoleerde glas naar buiten te staren het wisselen van de jaargetijden gade te slaan. Absolute stilte en sociale deprivatie heeft een vreemd effect op de menselijke geest, door dat je geen afleiding hebt begint de geest zich zelf te onderzoeken, wat ze met een duur woord een introspectieve zelfanalyse noemen. Natuurlijk wist ik dat toen nog niet, ik wist eigenlijk helemaal niks.

En het enige boek wat in de cel was toegestaan was de Bijbel, daar scheurde ik blaadjes uit om buisjes van op te rollen om de naar binnen gesmokkelde heroöne mee op te snuiven. Verder had dat boek voor mij geen enkele betekenis. Die absolute stilte en eenzaamheid had op mij een desastreus effect, ik bedoel, ik was een adolescent van zestien jaar. Ik verloor mij zelf compleet en was er psychisch zeer slecht aan toe. zo slecht dat ik naar een denkbeeldige God smeekte laat mij toch alsjeblieft doodgaan, als u werkelijk bestaat laat mij dan toch dood gaan, huilend en smekend had het leven voor mij geen enkele waarden meer, het leven an sich was een straf geworden.

Ik ben niet doodgaan, en meer dan twintig jaar later heb ik mij in die zelfde eenzaamheid en stilte weer terug gevonden. Eenzaamheid en lijden kunnen de menselijke geest openen. En wanneer dit dan ook daadwerkelijk gebeurd groei je als mens door naar een hoger bewustzijn, een proces wat zich buiten het zicht van de wereld om je heen voltrekt en waarvoor je ook vrijwel nooit een klankbord vind.

Naderhand kwam ik in een milder regiem terecht waar wel boeken waren toegestaan en ik begon als een waanzinnige te lezen, ik had een intellectuele honger die ik niet kon plaatsen. ik voelde op mijn klompen aan dat de gangbare geschiedenis die ons werd onderwezen en de dagelijkse nieuwsberichten sterk werden aangepast en in een gewenste vorm werden gegoten.

Nu zoveel jaar later begint het pas goed tot mij door te dringen hoe diep en duister het konijnenhol daadwerkelijk is en dat niets is wat het lijkt. Wij leven in een grote leugen, en wanneer je werkelijk begint te ontwaken en te zoeken naar wat wel waar is sta je pas aan het begin van een lange, pijnlijke zoektocht. want zo ervaar ik het tot op de dag van vandaag. Wanneer je ontwaakt uit dat web van leugens en begint te zoeken ontdekt je zaken die je natuurlijk het liefste meteen aan familie en vrienden, kennissen wilt mededelen, je wilt ze immers waarschuwen voor dreigend gevaar, je wilt ze meenemen op jou speurtocht en zaken onderzoeken.

Maar dan gebeurd er iets vreemd, mensen willen helemaal niet geconfronteerd worden met de waarheid, ze voelen zich veilig en comfortabel in het leven dat ze leiden, dat wat ik te vertellen heb is veel te verontrustend, stijgt uit boven hun denk kaders en strookt niet met de de normen en waarden van de dagelijkse gangbare wereld die ons word voorgespiegeld, dag in dag uit, al duizenden jaren lang! Dit zal voor veel bezoekers van Niburu herkenbaar zijn; ontwaken is een lange eenzame weg, die je meestal alleen bewandeld.

Al die jaren in gevangenschap had ik veel gelezen, ook over religies maar het raakte mij niet, ik kon er werkelijk niks mee. Wel had ik verschillende jaren ZEN meditatie beoefend, s'nachts als het stil was mediteerden ik volgens de richtlijnen van Graaf Karlfried von Durckheim, DE grondlegger van zen meditatie in europa, een pionier op dat gebied. Ik mediteerden vastberaden nachtenlang tot in de vroege ochtend tot ik werkelijk vorderingen begon te maken. Het woord mediteren kun je ook vervangen door oefenen, je oefent eigenlijk om niet te denken, kort door de bocht. Want ik dacht als mijn emoties voortvloeien uit mijn gedachtes, en ik kan mijn gedachtes controleren, kan ik mijn emoties beheersen. Maar ook omdat Einstein zei dat wij maar twintig procent van onze hersens gebruiken, en dat meditatie de sleutel is om die anderen 80% te activeren.

Op een nacht, in een moment opnamen vielen alle kaders weg, ik zat niet meer in een koude, stinkende cel in De Koepel in Breda, heel even was ik geestelijk vrij en brak ik door tot diegene die ik in het diepste van mijn wezen voorbestemd was om te zijn. En ik brak letterlijk, eerst een gevoel van gelukzaligheid maar dat werd meteen opgevolgd door zelfreflectie en verantwoording over mijn misdaden, en voor de aller eerste keer in mijn leven voelde ik wat ik mensen had aangedaan en dat dat onomkeerbaar was. helemaal alleen, midden in de nacht, in mijn koude en vieze cel brak er iets in mij, en ik voelde vanuit mijn ooghoeken een warme traan over mijn wagen rollen tot een onbeheerst snikken. Dit was de eerste aanraking met mijn diepste wezen, diegene die ik essentie werkelijk was. Vervolgens heb ik nog jaren gemediteerd maar toch miste ik nog iets.

Ergens in de begin jaren 2000 kreeg ik een vriendinnetje die Ex-jehovah getuigen was, ze was jong en vrij wild, en door ongehoorzaamheid uitgesloten van dit genootschap. Op dat moment had het geloof voor haar geen betekenis meer en gaf zei zich over aan drank, drugs en sex. Zaken die niet stroken met Bijbelse leerstellingen. In de tijd begon ik door mijn ziekte (COPD) een ernstige slaapstoornis te ontwikkelen en vulde mijn nachten op met lectuur van de JG en de Bijbel. En het moet gezegd zijn...bijna hadden ze mij weten te strikken voor hun genootschap, want het word wel overwogen en goed doordacht opgebouwd.

Nu naar meer dan vijftienjaar intensieve Bijbel studie kan ik haarfijn aantonen dat de JG een valse leerstelling verkondigen die haaks staat op de Bijbelse leerstellingen, maar ook waarom ze dit doen, en wat er achter zit. Iets wat overigens voor bijna alle kerken geld, ook de grotere en gangbare zo als de RK kerk. De RK kerk is in essentie het romeinse rijk in vermomming. Maar.., De Bijbel Heeft mij nooit meer los gelaten, ondanks dat ik nergens een kerk of gemeente heb kunnen vinden die werkelijk dat leert wat in De Bijbel staat, ben ik voor mij zelf tot de overtuiging gekomen dat De Bijbel werkelijk het woord van God is, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Door mensen geschreven, (profeten) maar door God geïnspireerd.

En dat HIJ zijn enig geboren zoon naar de aarde heeft gestuurd die vrijwillig zijn leven en bloed heeft geven als een los koop offer voor ons allen, maar slechts weinigen die daar gebruik van willen maken.Dit stukje tekst was even noodzakelijk voor het punt dat ik nu ga maken! Leven wij in de eindtijd? Die vraag duikt steeds verder op; het antwoord is ja! En daar ga ik nu het bewijs voor aanleveren!

In het Bijbel boek Mattheus houd De Heer Jezus (yeshua hamashiach) de bekende bergrede. Want Jezus verteld over de eindtijd, en wat er in die tijd allemaal staat te gebeuren, voordat HIJ voor de tweede keer terug komt naar de aarde om de zegels te verbreken van de vier ruiters in het boek Openbaringen, en om later de boekrollen te openen, wanneer iedereen, de dode en de levende geoordeeld word.

Matt 24:3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Jezus Antwoord dan; Matt 24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

Matt 24:6,7,8

En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

Matt 24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Maar nu iets heel belangrijks, Jezus maakt zijn apostelen erop attent dat de dag en het uur niet aan hun is om te weten, niet de Engelen in de hemelen nog de De Zoon, dan alleen De Vader in de Hemel die de dag en het uur weet. Maar, hij zegt wel dat wij het seizoen kunnen herkennen van de eindtijd, dit doet hij door middel van een illustratie van de Vijgenboom. De Vijgenboom is Israel.

Matt 24:32,33,34

En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.

Hoe zouden deze voorspellingen uit kunnen komen als Israel niet eens bestaat? En wat is een geslacht..?

Psalm 90:10 geeft daar antwoord op.

Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.

In 1897 werd door Theodore Herzl het eerste Zionistische congres georganiseerd in Basel, dus in 2017 precies 120 jaar geleden. (onthouden voor later!) Wat hier eigenlijk precies gebeurde was dat hier de fundamenten werden gelegd voor de staat Israel zo als wij dat op de dag van vandaag kennen.

(Genesis 6:3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.)

Velen kunnen de geschiedenis, de Engelsen maakte een einde aan het Ottomaanse rijk en uiteindelijk via de Balfour Declaration werd de weg vrij gemaakt voor de Staat Israel IN 1948 via erkenning door de VN.

En dit is nou het punt waar Jezus naar verwijst, de vijgenboom. 1948..dan de tijdsduur van een generatie uit Psalm 90:10 70 jaar of bij kracht 80 jaar!

1948+80=2028 maar daar moet nog de zevenjarige regeer periode van de antichrist van afgetrokken worden, blijf ongeveer 2 jaar over. De Bijbel leert ons dat De Antichrist pas op het wereld toneel zal verschijnen wanneer de hele wereld in chaos is, want daar zal hij ogenschijnlijk een einde aan maken.

Dan nog het een andere Bijbelse profetie van Jezus die in vervulling is gegaan; Het aantal aardbevingen zijn sinds 2012 met 1500% (!) toegenomen, en de MSM vind het niet nodig om dit te vermelden. Verder is op 30 Dec 1993 het fundamental agreement getekend door het Vaticaan en de staat Israel. https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_Agreement_Between_the_Holy_See_and_the_State_of_Israel

Verder heeft de paus buiten het zicht om van de wereld in Abu Dhabi een verdrag getekend met de islamitische leiders dat er maar EEN God is, op deze manier de weg vrijmaken voor een Een wereld religie. 

Achter de schermen van het politieke wereld toneel is alles in gereedheid gebracht, de acteurs nemen hun plaatsen in en nou is wachten wanneer de 'elite' het zaad van satan het start schot geeft voor wereldwijde chaos. Dit kan zijn het inklappen van de Dollar en alle daaraan gekoppelde valuta, hoe ze het gaan doen weet ik niet, 'ze' zijn daarin heel creatief en misleiden de hele wereld. En daar wil ik nog een ding aan toevoegen, het is mijn volste overtuiging dat die 'mensen' die deze wereld daadwerkelijk bezitten en besturen ALLE landen onder controle hebben.

Zo als beschreven in de brief van Albert Pike aan Mazinni.

Op het aller hoogste niveau bestaat geen rechts of links, geen kapitalisme en communisme, op het allerhoogste niveau bestaan alleen satanisten met hun verlangen naar wereld dominantie, met aan het roer hun wereldleider, de antichrist. Dat is hun doelstelling, een wereld regering, een wereld leider, een wereld leger, wereld valuta (digitaal) en een wereld religie, waarvoor de fundamenten zijn gelegd. En het beangstigende is het gaat ze voor een korte tijd lukken, (7Jaar). Houd Israel in de gaten, de Derde Tempel moet nog komen en de twee getuigen moeten nog verschijnen, maar eerst komt oorlog, en dat blijft voorthijgen. tot dat de Heer Jezus terug komt.

Verder wens ik iedereen veel wijsheid en kracht toe.

Mvg. Gerrit Stanneveld.

In een programma van de EO leg ik getuigenis af van De Heer Jezus en van zijn Heilige Vader.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl