Europees Hof neemt binnenkort beslissing hyperlinken

Alhoewel het op dit moment niet verboden is om via een hyperlink te verwijzen naar door copyright beschermde inhoud, maken toch veel mensen zich zorgen.

Een binnenkort te verwachten uitspraak van het Europese Hof zou dan ook aan alle twijfel een einde moeten maken.Op dit moment is er nog geen sprake van inbreuk als je via een link verwijst naar een website en/of artikel welke door copyright is beschermd. Dat kan echter op korte termijn anders worden.

Er ligt een op zich bizarre zaak bij het Europese Hof en de uitkomst daarvan zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor internetgebruikers. De kwestie is aangeslingerd door een Zweedse journalist die claimt dat een nieuwslink-service hem geld verschuldigd is voor het via een hyperlink verwijzen naar door hem geschreven artikelen. De inhoud is beschermd door copyright. De aangeklaagde partij weigert te betalen omdat ze “alleen maar linken naar een werk dat beschermd is door copyright en dit vertonen in een apart frame”.

De exacte bewoording van de vraag aan het Hof luidt “Als iemand anders dan de houder van het copyright op een bepaald werk een hyperlink op zijn of haar website plaatst, betekent dat dan dat er sprake is van communicatie naar het publiek binnen de context van Artikel 3(1) van Directive 2001/29/EC van het Europese Parlement en de Raad van 22 mei 2002 over de harmonisatie van bepaalde aspecten van copyright en de daaraan gerelateerde rechten van de informatiemaatschappij?”

Met andere woorden: “Houdt hyperlinken in dat je middels door copyright beschermde werken communiceert naar het publiek?”.

In deze zaak is ook een rapport ingebracht door de gerespecteerde Europese Copyright Society en daarin beargumenteren zij dat het absurd zou zijn om hyperlinks te vergelijken met communicatie beschermd door copyright.

“Als hyperlinken beschouwd wordt als communicatie met het publiek dan zou iedere hyperlink specifiek een “licence” (vergunning) moeten hebben en naar onze mening is dat absurd. ECS wijst er verder op dat zij hyperlinks slechts zien als voetnoten of referenties naar het werk van anderen en dat is altijd al beschermd geweest door copyright.

Verder dat de mogelijkheid (via een hyperlink) om te verwijzen naar een document een fundamenteel onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting. Verder verwijst ECS in haar rapport naar de mening van enkele gerespecteerde rechtsgeleerden op dit gebied die ook unaniem vinden dat er geen beperking mag komen op het gebruik van hyperlinks.

Ook wijst ECS het Hof op het feit dat het gebruik van hyperlinks essentiëel is voor internet. Het vormt als het ware een onderdeel van het totale internetconcept en creëert de wegen waarbij men van de ene naar de andere locatie kan gaan. Zo heeft het Hooggerechtshof in Canada al geoordeeld, “Hyperlinks vormen een onmisbaar onderdeel van de internetoperatie”.

ECS waarschuwt het Hof dat een negatieve beslissing niet alleen de vrijheid van meningsuiting zou vernietigen, maar ook talloze zakelijke ondernemingen die opereren via internet. De argumenten van ECS zijn duidelijk en iedere normale internetgebruiker zal zich daarin kunnen vinden, met uitzondering van de copyright-trollen natuurlijk.

Een negatieve beslissing zou dan waarschijnlijk ook het einde worden van Google en Facebook omdat zij niets anders doen dan hyperlinken. Dit zal echt niet gebeuren omdat er te grote financiële belangen op het spel staan. Anderzijds zou een positieve uitspraak van het Hof waarschijnlijk voor veel rust kunnen zorgen en voorkomen dat mensen in paniek de stekker uit hun website trekken zoals nu regelmatig voorkomt.

Bron:

Activist Post

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl