De Europese Unie geeft de doodsteek aan vrij internet

De hoop die wij burgers nog koesteren dat een steeds verder oprukkend gecentraliseerd en totalitair bewind te verslaan is, is erin gelegen dat wij nog redelijk vrijuit kunnen communiceren.

Zoals bekend is de waarheid funest voor totalitaire systemen zoals de EU en dus moet het internet drastisch aan banden worden gelegd.


Vorig jaar hebben we uitgebreid bericht over de nieuwe komende EU wetgeving, waarbij grote internetsites worden verplicht om een zogenaamd uploadfilter te installeren (Artikel 13), waarbij diezelfde sites het risico lopen enorme copyright claims voor de kiezen te krijgen als ze het niet goed doen.

Dat betekent dat er voor sites zoals Youtube geautomatiseerde uploadfilters zullen komen die dermate streng zijn afgesteld dat heel veel van wat nu gewoon te zien is, dan geblokkeerd zal worden.

Zoals we eerder schreven is het copyright verhaal niets meer dan een smoes om internet censuur te kunnen toepassen. Eind vorig jaar heeft het Europese Parlement al voor dit zogenaamde artikel 13 gestemd en in de achtergrond is er druk gewerkt aan de invoering van dit alles.

Bij Bits of Freedom zeggen ze onder andere het volgende:

De afgelopen maanden werd in Brussel achter gesloten deuren onderhandeld over nieuwe regels voor het handhaven van het auteursrecht. Het meest controversiële deel van dat voorstel is een zogenaamd uploadfilter (artikel 13). Websites moeten elke upload van hun gebruikers controleren op mogelijke inbreuken op het auteursrecht en bij twijfel blokkeren. Vanavond zijn de onderhandelingen afgerond: dat filter gaat er komen. Een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting en een grote inperking van al het moois dat je op het internet kunt vinden.

De nieuwe regels stellen dat platforms zoals Youtube en Soundcloud moeten voorkomen dat er gecopyright materiaal wordt gedeeld zonder de toestemming van de eigenaar. De enige manier om dat te doen is met geautomatiseerde filters. Er is verschrikkelijk veel kritiek op het voorstel. Burgers, maatschappelijke organisaties, academici en het bedrijfsleven zijn het er vrijwel unaniemDe lijst van critici is lang en alarmerend. over eens dat het "uploadfilter" moet worden geschrapt.

Ook wij zijn niet blij met het voorstel. De technologie werkt niet, het dwingt platforms tot risicomijdend gedrag en gebruikers hebben tegen dit soort volautomatische systemen niets in te brengen. Wordt je video ten onrechte geblokkeerd?Lees hier meer over falende filters. Jammer voor je. Wil je in verweer komen? Jammer voor je.Met het internetfilter heeft klagen geen zin. Dit betekent een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting en zal op termijn leiden tot een verschraling van aanbieders. De nu al machtige platforms worden nog machtiger.

Er zal nog één keer door het Europees Parlement over het voorstel worden gestemd. Een verzegeling van de deal, als het ware. Daarvan houden we je op de hoogte, óók over de manier waarop jij je stem het best kunt laten horen. 

Maar, dit alles is slechts het begin. 

Er wordt al druk gesproken over het volgende filter dat geïnstalleerd moet gaan worden en dit keer is het een terrorisme filter. Op dezelfde manier als dat geldt voor copyright zullen grote websites straks worden gedwongen alles tegen te houden wat ook maar in de verste verte in de richting van terrorisme zou kunnen wijzen. En dat is dan natuurlijk terrorisme volgens de definitie van de EU, waar zaken zoals de waarheid brengen zoals wij dat proberen, ook onder zullen vallen. Wanneer je het tenslotte niet eens bent met de klimaathysterie, er alles aan doet om vaccinaties te bestrijden en je zegt dat MH17 waarschijnlijk de grootste Nederlandse doofpot ooit is, dan kan je worden aangemerkt als een soort internetterrorist. 

Een volgend filter zal misschien haatzaaien worden zodat er geen berichten over de Illuminati geplaatst mogen worden. Dit, omdat zij die aan de touwtjes trekken en deze satanische sekte de paraplu van het Joodse volk gebruikt om zich te verbergen en derhalve antisemitisme als machtig wapen kunnen gebruiken.

En zo zal er het ene na het andere filter komen, waardoor de grote websites geautomatiseerde censuurmachines zullen worden. De onafhankelijke, vaak kleinere websites zullen het steeds moeilijker krijgen om te overleven omdat hun inhoud, zoals dat nu ook al bij ons gebeurt, systematisch zullen worden geweerd van sociale platformen. Daarnaast worden deze websites bestraft door Google waardoor ze steeds minder vindbaar worden en tenslotte wordt iedere verdienmogelijkheid de nek omgedraaid omdat ze geen Google advertenties meer mogen vertonen. 

Wij scoren in alle bovengenoemde categorieën. Wij worden zwaar benadeeld door Google in de zoekresultaten, zijn verbannen van alles wat met sociale media te maken heeft zoals Facebook en Twitter en ook verbannen voor wat betreft het tonen van advertenties. Niet dat we het laatste zouden willen, maar toch.

Nog heel even en daarna is het te laat:

Er zal nog één keer door het Europees Parlement over het voorstel worden gestemd. Een verzegeling van de deal, als het ware. Daarvan houden we je op de hoogte, óók over de manier waarop jij je stem het best kunt laten horen.

En zoals gewoonlijk zijn de Russen onder leiding van Vladimir Poetin alweer drie stappen verder en wordt daar hard gewerkt aan een eigen internet, voor het geval ze worden afgesneden van het wereldwijde web, hetgeen uiteraard niet denkbeeldig is met al die psychopaten aan het roer.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl