Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Moet er iets gebeuren om Assange te redden?
En alweer een eindtijd profetie uitgekomen (video)
Woensdag, 25 september 2019 19:39
PDF Afdrukken

Er zijn binnen verschillende geloven ook verschillende profetieën voor wat betreft de eindtijd.

De vraag is natuurlijk of het de eindtijd is of de komst van de onbekende planeet Nibiru die wordt  aangekondigd.
Niemand kan zeggen dat wij in een saaie tijd leven, want dat is absoluut niet het geval. We leven in een tijd waarin heel veel gebeurt en waarin wij lijken af te stevenen op een soort climax, een tijd die door velen de eindtijd wordt genoemd. 

Maar, dan eindtijd in de zin van een tijdperk dat wordt afgesloten en waarbij er een nieuw tijdperk zal komen en dan hopelijk niet langer onder de controle van de beruchte Illuminati.

Voor christenen betekent de eindtijd dan waarschijnlijk ook iets heel anders dan voor niet gelovigen, maar misschien bedoelen ze eigenlijk allemaal hetzelfde.

Of je nu gelooft dat onze scheppers terugkeren, de Annunaki, of dat Jezus weer terugkomt op aarde, in beide gevallen betreft het voor ons de Goden die terug zullen keren.

En hun komst wordt in vele overleveringen en geloven aangekondigd. Zo hebben we de Maya’s gehad, waarbij eind 2012 uit de bus kwam als het begin van een periode waar alles anders zou worden en die door velen van de hand is gedaan als een hoax omdat er “niets gebeurde”. Er gebeurde vanaf eind 2012 wel degelijk wat en dat was dat vanaf die tijd de aardbevingen enorm in aantal toenamen en de grafiek vanaf dat moment bijna loodrecht omhoog ging.

Je vindt profetieën en voorspellingen bij de verschillende geloven, waarover zo meer, maar je vindt ze ook terug bij de oorspronkelijke indianen in Amerika.

Deze volken geloven dat als er meerdere witte buffels worden geboren, de eindtijd is aangebroken en dat we aan de vooravond staan van grote veranderingen.

xxx

De laatste jaren zijn er opmerkelijk veel witte buffels geboren en dus betekent dit dat we volgens de indianen in een tijd leven, waarin onze verre voorouders terug zullen keren:De profetie van de witte buffel wordt door de Hopi Indianen ook weer direct in verband gebracht met de miermensen, waarover wij onlangs het volgende schreven.

De Hopi geloven in een eeuwige cyclus van schepping en vernietiging. Hierdoor worden er onophoudelijk werelden geschapen en vernietigd. De eerste wereld werd vernietigd door vuur, de tweede door vorst en de derde door een zondvloed. Wij leven in de 4de wereld, deze wereld zou vol met pijn, leed en erg hard zijn. De Hopi overleefden de vernietiging van de derde wereld door zich ondergronds terug te trekken. Dit zal nog tweemaal gebeuren, maar alleen zij met een puur hart kunnen deze plek betreden. Ondergronds leven de miermensen, zij worden beschreven als bleek met grote hoofden en zwarte ogen. Ze hebben kleine lichaampjes, met dunne armen en soms 6 vingers. De miermensen tonen verbazend veel overeenkomst met de greys

Niet alleen de miermensen komen daar vandaan, maar ook nog iets anders en beiden worden uitgebreid beschreven door Evert Jan Poorterman.

Uit mijn verhaal (zie de complete 142 afleveringen) dat de tweede ster, de bij-Zon Ra (of Anu of Gud) afkomstig is uit de Orion-Nevel (de kraamkamer van jonge sterren) uit het zogenaamde Orion-sterrenstelsel. Dat in acht genomen hebbende is het niet zo heel vreemd dat de ‘miermensen’, aldus de Hopi in Amerika, volgens hen afkomstig zijn van Orion. Niet alleen omdat hun lijven de vorm blijken te hebben van een Mier en dat die Mier weer lijkt op de vorm van Orion, maar ook omdat ze zich evoluëerden op de planeten rond de tweede ster Ra. Hun essentie, hun ‘sterrenstof’ komt van Orion, eenvoudigweg omdat ze meekwamen met de jonge nog ‘vuurbrakende’ ster!

Daarnaast hebben we natuurlijk de verschillende geloven waar ook profetieën worden gedaan betreffende de eindtijd.

In het Boeddhisme word de Udumbara bloem gezien als een profetisch teken van de eindtijd. Dit omdat deze kleine plant slechts eens in de 3.000 jaar bloeit.

Nu komen er van overal in de wereld voorbeelden van deze bloeiende plant, waarmee weer een eindtijd profetie in vervulling is gegaan.

De Udumbara is een heel bijzondere, piepkleine plant die geen grond noch water nodig heeft om te groeien. Als ze eenmaal in de 3.000 jaar bloeien, zijn ze dan ook op de meest vreemde plaatsen aan te treffen zoals te zien in de volgende twee korte video’s.

Eerder schreven we al over profetieën uit de bijbel en de koran die aantonen dat wij echt in de eindtijd leven:

Zoals die van de profeet Ezechiël die voorspelde dat in de eindtijd de Dode Zee weer tot leven zou komen:

Hij zei tegen mij: "Dit water stroomt naar het gebied in het oosten. Eerst komt het in de vlakte en daarna in de zee. Het stroomt de zee in, zodat het water van de zee gezond wordt. 9 Overal waar de twee rivieren komen, zal het wemelen van levende dieren. Het water zal vol vis zijn. Want als dit water in de zee komt, wordt het water van de zee gezond. Zo zal de rivier overal leven brengen. 10 Vanaf En-Gedi tot aan En-Eglaïm zullen er vissers langs de rivier staan. Overal zullen ze hun visnetten te drogen leggen. Er zal net zoveel vis zijn en er zullen net zoveel soorten zijn als in de Grote Zee. 11 Maar de moerassen en plassen langs de rivier zullen niet gezond worden. Zij blijven te zout. 

En Zacharias:

Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden.Niet alleen voorspellingen bij de christenen beginnen uit te komen, ook bij de moslims.

Een profetie door de profeet Mohammed zegt dat het laatste uur niet zal komen totdat het land van Arabië weer een landschap zal zijn van weilanden en rivieren. (Saheeh Muslim, Book # 05, Hadeeth #). 2208)

Als iemand je vijf jaar geleden had verteld dat de onderstaande afbeeldingen afkomstig zijn uit de woestijn van Saoedi Arabië, dan zou je dat niet hebben geloofd.

xxx


xxx


xxx

De grote vraag die natuurlijk voorlopig open blijft staan is of we hier te maken hebben met een religieuze gebeurtenis of de komst van de planeet Nibiru, inclusief onze verre voorouders, onze scheppers. Een combinatie van de twee kan natuurlijk ook.

De volgende prachtige opname die wij ontvingen van een lezer (dank!) is misschien een aanwijzing.

Bijgevoegd een foto gemaakt door mijn zwager.

Hij maakte van mij een foto omdat ik midden in het veld een foto wilde maken van een prachtige zonsondergang. En wat schetste onze verbazing? Links van de zon staat een kleinere 'zon' die eveneens achter de horizon zakte.

Bijzonder.

xxx


xxxBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl