Sponsors


Nieuwsbrief

Sponsors
Member of The Internet Defense League

Onderwerpen

 

 Open in nieuw venster

Promotie


 

Poll

Wist jij dat dikke bomen gekapt worden voor 5G?
Anunnaki, onze Goden - (deel 218) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 24
Zondag, 20 januari 2019 18:58
PDF Afdrukken

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Wie of wat zijn die Khazaren toch...

Verder met de reeks... volgend op aflevering 215 als de atoombommen op de beoogde doelen succesrijk blijken en de ‘dodelijke-fall-out’ ook vijand Soemerië uitgeschakeld. Een perfectie militaire campagne. Echter een kleine groep echter kon via een noordelijke route ontkomen aan de slachting. De ‘munabtutu’ beslisten in het zuiden van het huidige Turkije hoe en waarheen te gaan. De groep ging uiteen; een deel trok over de Kaukasus naar de Russische steppen, de anderen trokken door Turkije naar de Balkan. Onderweg bleven ze hangen en kennen we ze ook als de Hettieten en eenmaal de Bosporus over en aanbeland in Roemenië en Hongarije leren we hen kennen als de Kelten, de Roemmannen (de latere Romeinen) en de Etrusken. Ze trekken verder naar Italië en uit de noordelijke groep...

komen de Scandinaviërs voort en de Germanen als verzamelnaam voor vele stammen en volken. Hier in het kort waarom de oer-Nederlanders (of liever proto-Friezen of Dietsen) zo nodig weg moesten uit het Midden-Oosten en kozen voor noord-west-Europa. Dat was omdat hun god Marduk/Ra/Bel daar heen trok. De overlevenden trokken achter hun Heer en God aan. Marduk, Enki’s oudste zoon, is ondergedoken voor jaren. Ergens rond –2200 begon Marduk te jengelen en wilde zijn leiderschap zoals hem was beloofd, maar de clan van Enlil lag dwars. Marduk wordt verjaagd. Nergal zou voor zijn stad Babylon en ommelanden Babylonië zorg dragen. Marduk verzucht zijn broer Nergal het ‘waterregulatie-systeem’ in tact te laten, opdat de stad niet onderstroomt en de landerijen bewaterd worden.

xxx

Piramide-complex van Marduk aan de rivier de Eufraat, met onderaan de Isispoort...

xxx

De beroemde Isispoort met op de achtergrond de ziggurat E-Temen-Anki

xxx

E-Temen-Anki, ziggurat van Marduk in de stad Babylon (E TE ME EN AN KI = ‘huis-thema-melden-hemel-ki’, ofwel hier werden radiocontacten onderhouden tussen de planeet Ki en de Hemel).

Terug naar het begin; de ‘vluchtelingen voor een grote ramp’...

Laat het systeem onaangeroerd en betreedt de geheime kamer niet. Maarrr... Marduk had zijn hielen nog niet gelicht of Nergal (ook bekend als Erra, de ‘errazor’) verschafte zich met geweld toegang tot de geheime kamer in de ziggurat (trappiramide) van zijn broer Marduk... en sloeg het instrumentarium aan gort. De stad Babylon kwam onder water en de ommelanden, de vruchtbare landerijen verdorden omdat er geen irrigatiewater aangevoerd werd. Dit is volgens mij het moment dat in het omstreden ‘Oera Linda Boek’ gezien kan worden als het moment dat de Friezen/Vrijen hun Aldland verlaten. Door velen ten onrechte gezien als Atlantis. Is niet zo! Zij verlaten noodgedwongen hun oude land, hun atland! en dat is volgens Evert Jan Poorterman dus Babylonië!

‘Okke mijn zoon, deze boeken moet je met hart en ziel bewaren, ze bevatten de geschiedenis van ons hele volk en ook van onze voorouders. Verleden jaar heb ik ze uit de vloed gered tegelijk met jou en je moeder. Maar ze waren nat geworden, waardoor ze daarna gingen bederven. Om ze niet te verliezen, heb ik ze op buitenlands papier overgeschreven. In het geval dat je ze erft, moet je ze ook overschrijven. Je kinderen eveneens, opdat ze nooit verloren gaan. Geschreven te Liuwert (Leeuwarden), nadat Atland verzonken is*, het drie duizend vier honderd negen en veertigste jaar, dat is naar de Christelijke jaartelling het twaalf honderd zes en vijftigste jaar’.

* Het verzinken van Atland wordt hier gesteld op 2193 voor de jaartelling (3449-1256) en is ontleend aan de Friesche Volksalmanak. De overstromingen die de stad Babylon teisterden vinden plaats rond 2200 zegt Zecharia Sitchin en dat is akelig dicht bij het jaar 2193 als de babyloniërs hun stad en land ontvluchten. Opmerkelijk is dat ik in de oost-Groningers zuivere nazaten zie van de oude Babyloniërs en dat zij hun stad Groningen noemen en de rest er omheen de ‘ommelanden’ zoals ook de Babyloniërs hun stad Babylon noemden en het land der omheen de ‘ommelanden’... of heb ik dat nou verzonnen?! Omdat we het gebied kennen als de ‘vruchtbare halve maan’... of was dat ‘halve sikkel’?! Een klaaglied uit die tijd vertelt ons wat Marduk vreest als hij weg is:

‘Op de dag dat ik van mijn zetel aftreed;
zal de overstroming ophouden te werken vanuit haar bron...
De wateren zullen niet wassen...
de heldere dag (zal) in duisternis (verkeren)...
Er zal verwarring ontstaan...
de winden van de droogte zullen woeden...
ziekten zullen zich verbreiden’.

Cimbrische-vloed, een echte vloed of gewoon wateroverlast?!

Sommigen, met name geologen, noemen die overstroming de ‘Cimbrische-vloed’. Als Marduk vertrokken is, komen Nergal en Inanna in opstand tegen de oude goden. Zij staan open voor meer transparantie maar de oude goden willen niets van hun macht inleveren. De situatie is veranderd; vóór de kanteling van de planeet en de vloed die het tot gevolg had, was duidelijk; de goden regeerden de wereld, mijnden hun waardevolle ertsen en mineralen en de mensen werkten voor hen. Nà de vloed echter is de situatie totaal anders; de dichte atmosfeer is verdwenen, zonlicht dring door op de planeet en de goden zijn ondergedoken in ondergrondse bases... en de mensen overleven bovengronds. De goden/’anunnaki’ zien in dat hun zonen nu ook deel nemen aan het hiërarchische systeem...

en zo krijgen de zonen ook gebiedsdelen toegewezen. Marduk wil zijn deel hebben maar de oude goden poeieren hem af. Nadat Marduk zijn stad en land heeft opgeëist moet hij het ook weer verlaten. Zijn tijd is nog niet gekomen! Hij klopt nog maar eens aan... en Toth, de jongere broer van Marduk, belast met nieuwe berekeningen, vertelde Marduk dat er een afwijking was van anderhalve graad (108 jaren) en het daarom nog niet zijn tijd was om te regeren. Marduk ontplofte bijna van woede. Maar hij week uit en wachtte die 108 jaren. Hij vertrok naar Drenthe. Bouwde daar een tijdelijke vlieghaven en een ondergrondse basis. Nà zijn verbanning (Ra noemde zich Amon-Ra, de ondergedoken Ra en later kreeg hij de naam Amon-Re omdat hij steeds weggezonden werd...

Ik ben de ‘ondergedoken Ra’... en kampeer in Drenthe!

door zijn vijanden – de ‘regelmatig ondergedoken Ra’) keerde hij –2048 terug in het Midden-Oosten. Maar hij moest nog wachten en pas 24 jaren later in –2024 is zijn tijd gekomen. In plaats van erkenning kreeg hij oorlog. Zijn rebellie leidt tot de ‘piramide-oorlogen’. Een lopend conflict tussen de goden van het Midden-oosten en die van Egypte. Dat is omdat Marduk zijn heil zoekt bij zijn vader Enki (in Egypte Ptah, waar Marduk dan Ra wordt genoemd). Het is dan, tijdens dat conflict, dat de clan van Enlil besluit Marduk en Inanna definitief uit te schakelen. In feite was Marduk al vleugellam; hij verloor zijn stad Babylon en zijn land Babylonië. Aanvankelijk was zijn broer Nergal op de hand van Enlil; hij vecht met zijn neef Ninurta tegen Marduk.

In het ‘epos van Erra’ staat dat allemaal te lezen, een lange tekst, staat dat Nergal vergezeld zou worden door zijn neef Ninurta. Ze krijgen de opdracht Marduk en diens zoon Nabu te vermoorden. Ze dachten dat vader en zoon zich verschuilden in Sodom en Gomorrah. De beide steden lagen daar waar nu het zuidelijk deel van de Dode Zee is... en dat heden ten dage nog steeds; ‘Zee van Lot’ wordt genoemd (lot is een broer van Abraham en de vrouw van Lot verdampt in de hitte van de atoombommen). Als Marduk in –2024 uiteindelijk zijn gerechtigde positie opeist vernietigd hij meteen Enlils geliefde heiligdam Nippur... en dan zijn de rapen gaar. Enlil en de andere oude goden besluiten voor eens en altijd van die lastige Marduk af te komen... maar daarover de volgende keer!

xxx


xxx

De Dode Zee verdampt heel langzaam (het laagst gelegen meer ter wereld – 429 meter onder NAP) en een derde is reeds verdwenen... of aan het verdwijnen...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.COBezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl