Het opruimen van de Afrikaanse bevolking is begonnen

Eén van de doornen in het oog van de elite is dat het grootste deel van deze planeet wordt bevolkt door nutteloze mee-eters.

Wanneer je alle gebeurtenissen in Afrika op een rij zet dan komt er een sinister beeld tevoorschijn.Wat de elite voor ogen heeft is een wereld waar zij uiteraard de volledige controle hebben en ook een die niet wordt ontsierd door al die miljarden mensen die voor hen geen enkel nut meer hebben.

We zien steeds meer dat de banen worden overgenomen door computers en robots en waar in de vorige eeuw de gewone mens nog nut had als werkpaard, zo zal dat in de komende decennia snel minder worden.

Een ander nadeel voor de elite is dat al deze mensen op plekken wonen waar veel waardevolle grondstoffen zijn te halen en ook vanuit dat oogpunt zijn al die mensen maar lastig. Dat geldt in toenemende mate voor het Afrikaanse continent.

Het werkelijk aantal mensen dat nog mag blijven op deze aarde om te fungeren als slaaf van de elite ligt rond de 500 miljoen zoals aangegeven op de Georgia Guidestones.

Met het bovenstaande in het achterhoofd is de tijd nu rijp om serieus te beginnen met het opruimen van het eerste deel van de wereldbevolking. En dat is de bevolking in Afrika.

Afrika is een continent dat steeds belangrijker wordt voor wat betreft grondstoffen en waar ze geen behoefte hebben aan al die nutteloze mensen die niet alleen lastig zijn of in de weg lopen, maar die ook nog eens allemaal voedsel nodig hebben.

Het is dan ook geen toeval dat de Ebola epidemie juist nu is uitgebroken. Of zoals auteur Jon Rappoport stelt:

“Iedere pandemie die hevig wordt gepromoot is niet anders dan een verkooppraatje voor vaccins”.

Het zijn dan volgens hem dan ook de vaccins die gebruikt zullen worden voor reductie van de wereldbevolking. Het proces wat er nu plaatsvindt is de bevolking conditioneren en rijp maken voor vaccinaties in het algemeen.

De manier waarop men de bevolking zal reduceren via vaccins is door het toevoegen van enkele ingrediënten waardoor vrouwen onvruchtbaar worden.

In een gedetailleerd artikel onderbouwt Rappoport dat er al langere tijd sprake is van opgelegde geboortebeperking door middel van vaccins. Zo vertelt hij daar onder andere dat er zich binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een afdeling bevindt met de naam Task Force on Birth Control Vaccines.

De situatie die we nu hebben is dat er grote delen van West Afrika zullen uitsterven aan de huidige Ebola epidemie. Dan zal er op een zeker moment een vaccin worden geïntroduceerd met daarin voor Afrika enkele specifieke stoffen die ervoor zullen zorgen dat het grootste deel van de Afrikaanse vrouwen onvruchtbaar wordt.

Het mes snijdt weer aan vele kanten. Door Ebola wordt al een fiks deel van de bevolking opgeruimd en door de vaccinaties zal de verdere bevolking door de onvruchtbaarheid van de vrouwen in hoog tempo afnemen.

Al langere tijd schrijven wij dat het erop lijkt dat men vooral in Liberia er alles aan doet om de epidemie bewust verder te laten verspreiden en het uitroeien van de bevolking verder te bevorderen door het vergiftigen van waterputten.

Wat zie je vervolgens gebeuren?

Het Amerikaanse U.S. Africa Command stuurt 3.000 militairen naar Liberia. Volgens een verklaring van het Witte Huis vormt dit onderdeel van de Obama regering in de strijd tegen het Ebola virus. Strijd? Het is logischer om 165 artsen naar het gebied te sturen zoals Cuba deed. Dat is wat die mensen daar nodig hebben, niet soldaten met wapens. Alhoewel? Amerika is in een race verwikkeld met China om al eerste toegang te krijgen tot de grondstoffen daar en laat het land nu ook precies in de handelsdriehoek van Afrika liggen....

Het hoofdkwartier van dit 3000 soldaten tellende legertje, het zogenaamde Joint Force Command, zal worden gevestigd in Monrovia, de hoofdstad van Liberia en zal de leiding nemen over alle hulpverlening in de regio. Het geheel komt onder bevel te staan van een Amerikaanse generaal.

Het vreemde is dat op dit moment formeel eigenlijk niemand weet wat die 3.000 militairen in Liberia moeten gaan doen.

In een televisie interview op 7 september noemde de Amerikaanse president Obama de Ebola uitbraak “een prioriteit voor de nationale veiligheid”.

Een Duitse topviroloog, Jonas Schmidt-Chanasit, heeft al verklaard dat het voor een land als Liberia en Sierra Leone al te laat is om de verspreiding van Ebola tegen te houden en dat er miljoenen mensen zullen sterven. Hij zegt dat het accent moet komen liggen op dat het virus zich niet verder zal verspreiden naar andere landen.

lib 1

Wanneer er straks nauwelijks nog inwoners zijn in Liberia, is het maar wát handig als je daar alvast 3.000 militairen hebt gestationeerd.

Zoals we schreven in een eerder artikel:

“Het is een land, hoe kan het ook anders, dat rijk is aan grondstoffen zoals goud, olie, rubber en hout.”

Bronnen:

Jon Rappoport
Daily Mail
Infowars

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl