Trap niet in de val van The New World Order (video)

Ontwikkeling zoals die zich nu tonen laten steeds meer een beeld zien wat akelig nauwkeurig overeenkomt met de situatie zoals die was in 1914, precies honderd jaar geleden.

Ook toen was er slechts één vonk nodig om het kruidvat Europa tot ontploffing te brengen, de Eerste Wereldoorlog.Omdat de situatie in veel opzichten lijkt op die van 1914 zijn er diverse mensen die verwachten dat we dit jaar een “Sarajevo moment” zullen meemaken. Iets wat een vonk veroorzaakt in het kruidvat, identiek aan de moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo.

Nu zal dat moment ongetwijfeld een andere vorm aannemen, maar de potentie van een “ontploffing” in de Eurozone en ook elders op de wereld, is aanwezig.

Net als in 1914 lijkt het alsof Duitsland, de economische motor van Europe, een periode van onzekerheid tegemoet gaat. Misschien is de val van Merkel waarbij ze haar heup blesseerde, meer dan symbolisch. Ze heeft dan een nieuwe regering weten samen te stellen, maar de levensverwachting hiervan wordt door velen als niet erg kansrijk gezien. Ook bij onze oosterburen neemt de armoede en de onrust hand over hand toe.

Maar met een ijzeren wil zet Merkel de draconische bezuinigingen door in Europa, waardoor verdere economische groei wordt gesmoord en werkeloosheid tot recordhoogten wordt opgedreven, vooral in landen zoals Spanje.

Spanje, het land waar koning Juan Carlos op dit moment ook op krukken loopt vanwege een val en die bovendien nog met een grote vertrouwenscrisis van zijn bevolking kampt. Er is een groeiend verzet ontstaan tegen de monarchie en dat zijn dochter nu in een witwasschandaal is betrokken, heeft daarbij niet echt geholpen. Met toenemend economisch onheil in het vooruitzicht en steeds meer corruptieschandalen die boven water komen, is dit land een potentiëel kruidvat.

Even verderop vinden we Italië, een schoolvoorbeeld van een republiek in verval. Steeds vaker trekt de bevolking hier demonstrerend de straten op en ontstaat er steeds meer sociale onrust omdat ze zien dat hun land met bijbehorende instituten in handen is van misdadige syndicaten en dat er van een democratisch proces nog maar weinig over is. Een land wat rijp is voor echte opstanden.

Het historische kruidvat van de EU, de Balkan, bevindt zich wederom in een positie dat er slechts een vonk nodig is om ook hier een ontploffing te veroorzaken. De massale protesten en stakingen die in 2008 begonnen in Griekenland hebben zich nu verspreid door de zuidelijke landen van de Balkan. Landen als Bulgarije en Roemenië hebben eveneens te maken met grootse demonstraties tegen zaken zoals idiote prijsstijgingen voor energie in Bulgarije en onbeheersbare corruptie in Roemenië.

Niet dat dit allemaal verrassende ontwikkelingen zijn, het zijn gebeurtenissen die passen in de totale strategie. Het spel van het creëren van totale chaos, waaruit dan een zeer belangrijk bouwblok voor de New World Order tevoorschijn zal komen. Konijn uit de hoge hoed!

Daarom moet de economie kapot gemaakt worden, moet de middenklasse verdwijnen en de laatste rijkdommen bij mensen worden weggezogen door de bankiers.

Het resultaat zal zijn een Nazistaat Europa met een overheid die alles dicteert aan zijn gehoorzame grijze muizen. Echter, voordat het zover is, dient er een zodanige chaos te ontstaan dat de bevolking meer dan rijp is om zich over te geven aan de staat, in ruil voor “veiligheid en orde”.

Daarom is het belangrijk om het grotere beeld te blijven zien en niet in de val te trappen die op dit moment wagenwijd wordt opengezet.

Het kan verwarrend zijn omdat bijvoorbeeld politici op papier en op het politieke toneel lijnrecht tegenover elkaar staan, terwijl ze in feite, zij aan zij, strijden voor hetzelfde doel. Dit fenomeen vinden we ook terug in de Nederlandse politiek.

Ogenschijnlijk lijkt het alsof mensen zoals Rutte en Wilders politieke tegenstanders zijn, terwijl het tegendeel waar is. Beiden zijn ze instrumenten in de totstandkoming van The New World Order.

Rutte doet dit door als een blinde alles te tekenen waardoor Nederland zo snel en zo vast mogelijk wordt verankerd in de Nazistaat Europa en Wilders die via de Zionistische route voor zoveel mogelijk onrust en strijd (chaos) moet zorgen.

Om de grote lijnen te kunnen blijven volgen is het belangrijk om het volgende schema niet uit het oog te verliezen.

eur 1

In het bovenstaande past Rutte in het vakje “CFR Bilderberg Trilateral” en Wilders in het vakje “Zionism Rothschild & Co”. Het is de taak van Wilders om de bevolking op te ruien. Om te zorgen dat inwoners van dit land de Moslims zien als het grote kwaad. Exact zoals dit al in 1871 werd beschreven door Albert Pike.

Omdat het kruidvat Europa steeds meer op ontploffen staat, is het nu zaak voor Wilders om het accent iets te verleggen en zich te concentreren op Europa. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk onrust en weerstand tegen het systeem ontstaat zodat daaruit de benodigde chaos ontstaat. Het is niet anders dan de next step die we voor onze ogen zich zien ontvouwen.

Daarom hoor je mensen die dit niet in staat zijn dit te doorzien en met open ogen in de val lopen, kreten slaken als: “wat deze meneer hieronder in zijn allereerste video boodschap heeft te melden klinkt als een klok”.

Het klinkt inderdaad als een klok, een luide waarschuwingsklok. Een alarm dat afgaat om je bij de les te laten blijven en dingen te zien voor wat ze zijn.

Natuurlijk wil geen zinnig denkend mens meewerken aan de verdere totstandkoming van de heilstaat Europa als bouwsteen voor The New World Order. Maar, chaos, opstanden en onlusten zijn niet de manier om deze doelstelling te bereiken.

Het weigeren om volledig vreedzaam niet langer mee te werken aan het systeem wel. Non compliance! Want dan zijn al de processen die in werking zijn gesteld om naar een wereldregering te komen als een motor die geen brandstof meer krijgt. Hij zal nog even doorpruttelen, maar hij zal gegarandeerd stoppen.

Bron:

RINF

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl