Zo gemakkelijk is het om de massa te manipuleren

In de Amerikaanse staat Connecticut staat de bevolking in lange rijen te wachten om hun wapens verplicht te laten registreren.

Iets dat vóór de schietpartij in de school van Sandy Hook voor de doorsnee Amerikaanse burger onvoorstelbaar zou zijn geweest.


Onlangs schreven wij het verhaal over de oude dame die de Nazi tijden in Duitsland en Oostenrijk had meegemaakt en de Amerikaanse bevolking waarschuwde vooral niet hun wapens op te geven.

Zo vertelde zij ondermeer het volgende:

“We moesten onze wapens laten registreren. Alle mensen in Oostenrijk hadden wapens. Maar, de overheid zei dat wapens erg gevaarlijk waren. Kinderen spelen met wapens. Er gebeuren ongelukken met jagen en we moeten eigenlijk een volledig gecontroleerde veiligheid scheppen. We hadden natuurlijk misdadigers en de enige manier waarop misdadigers konden worden opgespoord was via het serienummer van het wapen. Dus, gingen we allemaal braaf naar het politiebureau en lieten onze wapens registreren.

Niet lang daarna zeiden ze, “Nee, het heeft niet gewerkt. De enige manier waarop we geen ongelukken meer zullen krijgen of misdaad is als jullie de wapens inleveren bij het politiebureau. Als je het niet doet, krijg je de doodstraf”. “Dus, deden wij wat ze wilden.”

De schietpartij in de Sandy Hook school vond plaats in de Amerikaanse staat Connecticut. Direct daarna gingen overal in Amerika stemmen op om het wapenbezit te beperken.

En aangezien er niets eenvoudigers is dan het bespelen van de massa, is het dan ook in diezelfde staat Connecticut die vanaf 1 januari een verplichte registratie in heeft gevoerd voor wapens. Dat is de eerste stap, zoals waar de oude oma al voor waarschuwde.

Het is allemaal zo doorzichtig dat het eigenlijk onvoorstelbaar is dat het zo slecht doorzien wordt. Je kunt je nog voorstellen dat iets dergelijks gebeurt in een tijdperk waar mensen geen toegang hebben tot alle soorten informatie en aangewezen zijn op mainstream kranten zoals dat destijds in Nazi Duitsland het geval was. Maar, vandaag de dag met de alternatieve media en alle andere internetbronnen die beschikbaar zijn, is het toch bijna onvoorstelbaar dat ze hiermee wegkomen?

Je weet als overheid, zeker in Amerika, dat de bevolking koste wat het kost vast wil houden aan hun grondwettelijk recht op wapenbezit. Er is geen politicus die welke afwijkende wetgeving dan ook op dat gebied erdoor zal krijgen behalve… Behalve als er iets zo indringends gebeurt dat iedere argeloze inwoner van Amerika tot in het diepst van hun ziel beroerd wordt, zoals dat het geval was met de False Flag operatie in Sandy Hook.

Dan krijg je beelden zoals deze, waar de burgers van Connecticut mopperend, maar braaf in de rij staan om zich te laten registreren voor wapenbezit.

con 1

Wat zullen ze verbaasd kijken als er binnen niet al te lange tijd een aantal overheidsdienaren op de stoep staan om hun wapens in beslag te nemen.

Voor die tijd zullen er ongetwijfeld nog enkele heftige False Flag operaties voorvallen, zodat de overheid handenwringend kan zeggen, “Het heeft niet gewerkt, voor jullie eigen veiligheid zijn we nu gedwongen nog strengere maatregelen te nemen”.

Bron:

MR Conservative

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl