Amerikaanse klokkenluider geeft laatste waarschuwing

Het was natuurlijk al enigszins merkwaardig dat insiders in Wall Street mensen beginnen te waarschuwen om zich te bewapenen zoals we gisteren schreven.

Nu is er ook een klokkenluider vanuit het Department of Homeland Security (DHS) die een laatste waarschuwing afgeeft om wakker te worden.


Volgens een bron bij het Northeast Intelligence Network is er geen sprake van toevallige gebeurtenissen, maar een met opzet inelkaar gezet scenario dat verreikende gevolgen zal hebben.

De website die zich Northeast Intelligence Network noemt heeft al enige tijd contact met een bron binnen het Department of Homeland Security die bekendstaat onder de codenaam “Rosebud”.

Deze heeft nu een allerlaatste waarschuwing afgegeven. Rosebud heeft ervoor gekozen om zichzelf in veiligheid te brengen, samen met talloze collega’s en gaat de DHS waar hij langere tijd werkzaam is, verlaten.

Het contact met Rosebud is niet gemakkelijk geweest omdat hij allerlei voorzorgsmaatregelen eiste om te zorgen dat zijn identiteit niet bekend zou worden. Dit was niet altijd even prettig, maar volgens Rosebud absoluut noodzakelijk omdat de afdelingshoofden van de DHS en ook FEMA strikte instructies hebben om iedereen die informatie naar buiten brengt te rapporteren en strafrechtelijk te vervolgen.

Het volgende is wat Rosebud heeft te zeggen:

“De DHS is als een gevangenisomgeving, compleet met verraders zoals je die ook in gevangenissen tegenkomt. De bewakers leiden aan een obsessie. Vraag het iedereen die binnen de DHS werkt. Niemand vertrouwt elkaar en de paar bronnen die er zijn, drogen snel op. De bedreigingen die nu worden geuit gaan stukken verder dan ik ooit eerder heb gehoord. Goede mensen vrezen voor hun leven en de levens van hun gezinnen. Wij zijn allemaal bedreigd.

Uit ieder intern document dat ik heb gezien en gelezen en via de weinige mensen die ik heb gesproken die begrijpen wat er gaande is, is duidelijk geworden dat de voorbereidingen klaar zijn. Om te kunnen omgaan met een crisis in Amerika die zijn weerga niet kent.

Het antwoord zal dodelijke geweld zijn tegen de burgers van Amerika en allemaal volgens de instructies van Obama.

De reden? De economie.

Het is zoals ik al in eerdere gesprekken heb aangegeven en dat is dat de crisis geworteld is in een economische ineenstorting. Zoals ik vorig jaar al zei toen goud en zilver op een recordhoogte stonden. Dat was een aanwijzing dat de resterende tijd nog kort zou zijn. Het is de laatste strohalm als het ware. Het vallen van de goud- en zilverprijzen wat de voorloper is van de door de bankiers in Wall Street gefabriceerde economische ineenstorting.

Iedereen moet goed begrijpen dat dit bewust in scene wordt gezet met toestemming en goedkeuring van het Witte Huis en volledige medewerking van het Ministerie van Justitie. Iedereen lijkt te zitten wachten op de een of ander grote historische gebeurtenis wat het startsein zal vormen voor de ineenstorting.

Het is een feit dat de ineenstorting al is begonnen. Het gaat steeds sneller, net zoals een sneeuwbal die een helling afrolt. En hij is al een behoorlijk stuk onderweg langs de helling. Ik wil dingen niet blijven herhalen, maar ik kan dit niet genoeg benadrukken. In tegenstelling tot wat je hoort, zitten we al in een economische ineenstorting, behalve dat de mensheid hier nog geen weet van heeft.

De “big bang” gaat komen op een ochtend als de mensen niet meer kunnen inloggen bij hun bank, niet meer kunnen pinnen en erachter komen dat hun pensioenfondsen en andere zaken van waarde in beslag zijn genomen. Hoewel alles van te voren is bekokstoofd zal het worden gepresenteerd aan de bevolking als iets dat is veroorzaakt door “niet te voorziene omstandigheden” die buiten de invloedssfeer van wie dan ook liggen.

Vlak na de eerste historische gebeurtenis zal een tweede plaatsvinden om de boel nog meer in verwarring te brengen. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk alhoewel veel wordt gesproken over een cyberaanval, zogenaamd van buiten af. Maar niets is minder waar, alles wordt van binnenuit uitgevoerd. Nog voordat mensen van de eerste klap zijn bekomen, zal er een tweede volgen. Zoals gezegd, het hoeft geen cyberaanval te zijn omdat er meerdere scenario’s mogelijk zijn.

Ik heb één operationeel plan gezien dat handelt over het antwoord van de overheid op een aanzienlijke terroristische aanval op Amerikaans grondgebied. Ik weet geen exacte details, alleen de algemene plannen voor het antwoord. Dit zal bestaan uit reisbeperkingen, zakelijke beperkingen en verder ieder aspect van ons leven en in het bijzonder wapenbezit. Ik denk dat sommige mensen dit Martial Law zullen noemen en dat zou geen verkeerde opvatting zijn. Maar, begrijp goed dat dit een proces is wat geleidelijk zal verlopen. Hoe snel, is afwachten.

Ik denk dat niemand, afgezien van enkele ingewijden, precies de volgorde van de gebeurtenissen kent of de exacte timing, alleen een algemeen overzicht en tijdslijn. Wat dat betreft denk ik dat de tijd nu is gekomen omdat alle voorbereidingen zijn getroffen. Ook de metalen zijn belangrijk omdat dit echt geld is en niet gebakken lucht Ponzi geld.

Tot slot nog enkele hele belangrijke dingen.

Dat is de relatie die er bestaat tussen DHS en het Witte Huis. DHS en andere organisaties zijn niets meer of minder dan het privéleger van het Witte Huis. Ook de NSA krijgt hun opdrachten direct daar vandaan. Net zoals de belastingdienst ook die in feite volledig wordt gecontroleerd door het Witte Huis. En als ik zeg Witte Huis, bedoel ik niet alleen Obama, maar vooral de mensen achter de schermen daar.

De mensen achter Obama, die hem op die positie hebben geplaatst en die hem hebben gecreëerd. Obama is het resultaat van een planning die decennia lang heeft geduurd. Hij is geselecteerd om de gebeurtenissen waarover ik net heb verteld in goede banen te leiden. Hij is het product van onze veiligheidsdiensten die samenwerken met de machthebbers achter de schermen.

Het trieste van alles is dat de leugen groter is dan de meeste mensen bereid zijn te geloven. Dat wil zeggen tot het moment dat er geen andere optie meer is en tegen die tijd zal het waarschijnlijk te laat zijn.

Bron:

Northeast Intelligence Network
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl