Het ware gezicht van Nelson Mandela (1918-2013)

Wanneer mensen hun werk doen in opdracht van hun Illuminati meesters heten ze geen terroristen, maar vrijheidsstrijders.

Echte freedom fighters echter worden geen lid van geheime ridderordes die onder controle staan van de Jezuïeten.Het ANC (African National Congres) heeft 30 jaar lang een terroristische oorlog gevoerd tegen het Zuid Afrikaanse Apartheidsregime en het lot van de zwarte Afrikaan is in plaats van beter, slechter geworden sinds het ANC aan de macht is.

Als een zaak gesteund wordt door het Illuminati Joodse bankkartel dan is terrorisme plots geen terrorisme meer. Het door dit kartel gesteunde ANC voerde van 1961 tot 1990 een terroristische oorlog tegen de Zuid Afrikaanse apartheidsregering. De door hetzelfde kartel gecontroleerde media bracht dit verhaal als een “vrijheidsstrijd”. Als echter de Palestijnen hetzelfde doen tegen het apartheidsregime van Israël dan zijn ze ineens terroristen. Wanneer zoiets gedaan wordt door de Illuminati bankiers of hun handlangers dan zijn het “vrijheidsstrijders” en “opstandelingen” (zoals bijvoorbeeld in Syrië).

In het Zuid Afrika van de jaren '60 en '70 ging er geen week voorbij zonder terrorisme. Zoals het opblazen van een brandstofdepot of een autobom bij het hoofdkwartier van de luchtmacht. De guerrillagroepering van het ANC, bekend onder de naam MK, werd in 1961 opgericht door Nelson Mandela en zijn handler, de communistische Jood Joe Slovo.

In het begin waren de doelwitten van MK delen van de infrastructuur, maar twee decennia later hield MK zich bezig met het doden van burgers. Zo werden er handgranaten in een hamburger restaurant gegooid of boobytraps gemaakt in winkelcentra. Mandela had hier geen enkel bezwaar tegen.

Mandela werd gevangen genomen tijdens een overval op het hoofdkwartier van MK op een boerderij buiten Johannesburg. De ANC werd gefinancierd en gerund door communistische Joden die op hun beurt weer een dekmantel waren voor de Illuminati bankiers. Mandela was als het ware de assistent van degene die de hele zaak in feite runde, de Joodse communist Arthur Goldreich.

Toen de overheid in 1986 aanbood om hem vrij te laten op voorwaarde dat hij terrorisme zou afzweren, weigerde Mandela. In 1990 lieten ze hem toch vrij en Mandela bezwoer dat MK door zou gaan met het creëren van chaos. Maar, dat was niet meer nodig. De overheid was klaar om de macht over te dragen.

In 1994 ontvingen Mandela en F.W. de Klerk gezamenlijk de Nobelprijs voor de vrede en in 1996 noemde koningin Elizabeth van Engeland Mandela in haar kersttoespraak “een groot staatsman”.

Het ANC was niets meer dan een front voor communistische Joden. Dankzij Michael Hoffman II weten we dat het ANC in Zuid Afrika werd geleid door twee communistische Joden, Albie Sachs en Yossel Mashel Slovo (Joe Slovo).

Op de foto links zie je Mandela en Slovo met gebalde vuisten voor een communistische vlag waar het bloed vanaf druipt.

Verpakt in een soort namaak idealisme dient het Joods sociaal en politiek activisme de geheime satanische agenda van de Illuminati. Net zoals het communisme dit deed, zo werd ook de massa door het ANC misleid om de regering omver te werpen en marionetten zoals Mandela namens de Illuminati te installeren.

Het lot van de zwarte bevolking is veel erger dan voordat ze een “volksregering” kregen. Het aantal mensen dat moet rondkomen van 1 Dollar per dag is verdubbeld van twee naar vier miljoen mensen. Het werkeloosheidspercentage is verdubbelde naar 48 procent in de periode 1991 tot 2002. Inmiddels is het nu weer gezakt naar rond de 25 procent, wat nog steeds krankzinnig hoog is.

In 2006 waren er van de 35 miljoen zwarte mensen maar 5.000 die meer verdienden dan 60.000 Dollar per jaar. Een kwart van de totale bevolking woont in krotten zonder stromend water of elektriciteit. Een kwart heeft geen beschikking over schoon water. Veertig procent heeft geen telefoon. Het percentage besmettingen van HIV/AIDS/TB is twintig procent. De gemiddelde levensverwachting is met 13 jaar gedaald. Veertig procent van de scholen heeft geen elektriciteit.

Waar is de bezorgdheid van de ANC over het welzijn van de bevolking? Uiteraard was het een dekmantel om ervoor te zorgen dat de bankiers de controle zouden krijgen over de grondstoffen van Zuid Afrika. Vergelijkbaar met de manier waarop ze dit zeventig jaar daarvoor deden met Rusland.

De conclusie is dan ook, wederom, dat terrorisme een instrument is van het Illuminati Joodse bankkartel, gevestigd is in Londen. Zo kan 95 procent van alle terroristische activiteiten, inclusief 9/11, terug herleid worden tot de bron via de geheimediensten van deze wereld, in het bijzonder de CIA (Amerika), Mossad (Israël) en MI-6 (Engeland).

In 2006 kwam er een boek uit, geschreven door een erkend specialist op het gebied van veiligheidsdiensten en docent aan de Universiteit van Huddersfield, Stephen Dorril, getiteld “MI6: Fifty Years of Special Operations”. daarin wordt Mandela specifiek genoemd als agent van MI6, hoewel hij dat zelf altijd in alle toonaarden heeft ontkend.

Uiteindelijk leiden alle wegen weer naar Rome en dan in het bijzonder naar de Jezuïeten. Zij zijn ook degene die de controle hebben overgenomen van geheime Ridderordes zoals de Orde van Malta.

Als Mandela een man van het volk geweest zou zijn en een vrijheidsstrijder dan zou hij nooit lid geworden zijn en gebleven van de Malteser Orde.

mand3

De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen.

“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies, kidnapping and rape.”

Het zal weinigen verbazen dat het Huis van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.

mand4

Wij leven in een onvoorstelbaar hypocriete maatschappij. Maar, dat is dan ook de strategie. Om de schijn van het ene op te houden en het tegenovergestelde te doen. Spreken met dubbele tong; "To get away with crime, pretend you are a crime fighter".

Bronnen :

Henry Makow
Curezone
Bibliotheca Pleyades
Herstel de Republiek
Revisonist History

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl