De gevangenis Europa

Ten tijde van het vorige Nazirijk gedurende de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw was het onmogelijk om zomaar dit “beloofde land” te verlaten.

In het nieuwe Nazirijk dat nu Europese Unie heet gaan we precies dezelfde kant op.Destijds waren de grenzen hermetisch afgesloten en voor wie toch plannen had om te emigreren die kon dit alleen doen door te proberen midden in de nacht ongezien de grens over te komen.

In het nieuwe Nazirijk dat tegenwoordig Europese Unie heet, gaan we langzaam maar zeker dezelfde kant op. We leven nu in een tijd waar de nog resterende rijkdommen van de noordelijke via de zuidelijke landen en de bankiers worden overgeheveld naar de elite.

De planners van het tweede Nazirijk voelen uiteraard duidelijk aan dat er straks een punt komt waarbij mensen massaal dit continent willen verlaten op zoek naar plekken waar een nog enigszins redelijk leven mogelijk is. Het grote probleem in de toekomst wordt dan ook niet zozeer om illegale emigranten buiten de grenzen van de Unie te houden, als wel om te proberen burgers er binnen te houden.

In veel opzichten is de situatie nu vergelijkbaar met die van eind jaren dertig in Nazi Duitlsland. Joden konden op dat moment nog vertrekken, maar de meesten kozen er niet voor om dat te doen, omdat “het allemaal wel mee zou vallen”.

De manier waarop burgers in de gevangenis Europa totaal onder controle gebracht zullen worden zal grotendeels plaatsvinden onder de noemer “milieu en planeet”. Zo valt er in een artikel op Xander Nieuws in december vorig jaar het volgende te lezen:

“De door de EU gefinancierde denktank One Planet Economy Network (OPEN:EU, niet te verwarren met de euro-kritische denktank Open Europe), blijkt al in 2011 een beleidsdocument te hebben opgesteld waarin een serie drastische maatregelen worden voorgesteld om de Europese bevolking te verminderen en het leven van de Europese burgers radicaal te veranderen en totaal te controleren.

De eerste stap wordt al vanaf dit jaar ingevoerd, namelijk het beperken van de kinderbijslag tot maximaal 2 kinderen in 2020. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gros van de Europese gezinnen straks maximaal één kind heeft. De voorstellen van OPEN:EU hebben veel weg van het op deze site al vaker besproken anti-humane Agenda-21programma van de VN, dat onder meer toewerkt naar een forse verlaging van de welvaart in Europa door onder andere het opleggen van extreem hoge (milieu)belastingen”.

Wat agenda 21 precies inhoudt kun je hier lezen in een eerder artikel. Ook staat in eerdere artikelen dat criminele organisaties zich als Monsanto zich volledig in dienst stellen van Agenda 21 en dat de Europese vorstelijke bloedlijnen hun uiterste best doen om deze Agenda te promoten.

Heb geen enkele illusie, het bovenstaande zál worden ingevoerd. Zo komt de Engelse regering deze week met voorstellen alleen nog kinderbijslag te geven voor maximaal twee kinderen aan gezinnen die een werkeloosheidsuitkering krijgen.

Het reizen zal drastisch worden beperkt of onmogelijk gemaakt op de volgende manieren: Verre (toeristische) reizen zullen niet meer worden toegestaan. Omdat dit niet noodzakelijk is en hierdoor het milieu onnodig zwaar zal worden belast. In de tweede plaats zullen de primaire levensbehoeften zodanig duur worden dat er bijna niemand meer is die geld heeft voor verre reizen.

Als je dit zo vertelt zoals wij dit nu doen, zal de bevolking misschien in opstand komen. Daarom zullen er op redelijk korte termijn massale hersenspoeloperaties plaatsvinden, waarbij het essentiëel is dat de boodschap van de elite luid en duidelijk overkomt en daarvoor is het noodzakelijk internet veel beter onder controle te krijgen.

Ook daar maakt men nu met reuzensprongen vorderingen, vooral en mede dankzij de altijd trouwe Bilderberg vazal Neelie Kroes :

“De door Kroes en EU gewilde netneutraliteit zal het internet opdelen in een 'klassenmaatschappij'. Producenten van bijvoorbeeld auto's, printers, kleding en aanbieders van droomvakanties krijgen voorrang boven musea, universiteiten of archieven. De NOS, Nu.nl, de Telegraaf en andere kranten zullen snelle websites blijven, waar andere aanbieders, zeker private blogs, bijna onbereikbaar zullen worden. De vercommercialisering leidt er tevens toe dat de toch al aanzienlijke massamanipulatie nu helemaal vrij spel zal krijgen. De EU heeft niet voor niets speciaal voor dit doel een eigen nieuwsdienst opgericht. Met het belastinggeld van de Europese burgers zullen diezelfde burgers uitsluitend eenzijdige berichten krijgen voorgeschoteld, waarin de EU natuurlijk zal worden afgeschilderd als een zeer succesvol project dat alleen maar het beste voorheeft met zijn onderdanen”.

Net zoals aan het eind van de jaren dertig zijn er maar weinigen die zien wat er gebeurt. Niet alleen dat, maar ook dat de ontwikkelingen nu razendsnel gaan alsof het geheel in een stroomversnelling terecht is gekomen en wij met z'n allen in sneltreinvaart afstormen op "Gevangenis Europa".

Bronnen:

Xander Nieuws
Deutsche Wirtschafts Nachrichte
David Icke
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl