Is er meer dan alleen corruptie onder rechters?

De rechterlijke macht in Nederland komt steeds meer onder vuur te liggen en dat is niet zo vreemd want er blijven nieuwe belastende feiten boven water komen.

Niet alleen is er sprake van corruptie, maar er zijn nu ook sterke aanwijzingen dat er een verband is met het georganiseerde kindermisbruikcircuit in ons land.


Dat het in de praktijk niet zo moeilijk is om politici te kopen bewijst de jaarlijkse Bilderberg Conferentie waar ze als brave schoothondjes op komen draven om hun geheime orders in ontvangst te nemen.

Als dan ook nog eens blijkt dat het enige wat een burger nog wat bescherming zou moeten bieden, de rechterlijke macht, ook zo corrupt is als in de eerste de beste bananenrepubliek, dan is er weinig hoop meer voor het land. Helaas hebben wij hier met beide fenomenen te maken.

Het zal eigenlijk niemand in Nederland verbaasd hebben dat de twee rechters die beschuldigd werden van meineed, Westenberg en Kalbslfleisch, in de hoger beroepszaak door het Gerechtshof van Arnhem werden vrijgesproken. Dat is vreemd, want het zou iedereen eigenlijk wél moeten verbazen gezien de overtuigende bewijzen die werden aangevoerd. Alleen dát, dat het niemand verbaast, zegt eigenlijk al genoeg. Het lijkt alsof de bevolking collectief aanvoelt dat hier smerige spelletjes worden gespeeld en dus dat ze eigenlijk niet anders gewend zijn.

Dat er smerige spelletjes zijn en worden gespeeld is duidelijk. Voor diegenen die deze zaak niet kennen, hier eerst een stukje achtergrond uit het NRC:

“Kalbfleisch en Westenberg waren rechters in de langslepende zaak rond bouwgrond bij Schiphol. In 2009 deed Jan Poot, directeur van projectontwikkelaar Chipshol, aangifte tegen Westenberg. Volgens Poot zouden de twee oud-rechters een voormalige zakenpartner van hem, Harry van Andel, hebben voorgetrokken tijdens de rechtszaak over het Groenenbergterrein, dat onder de rook van Schiphol ligt.

Volgens Justitie logen de twee rechters over het feit dat ze bevriend waren en regelmatig bij elkaar over de vloer kwamen. Het OM eiste twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en 240 uur werkstraf tegen de 67-jarige Westenberg. Kalbfleisch (66) hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en eveneens een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen.

Het hoger beroep draaide ondermeer om de vraag hoe vaak de oud-rechters elkaar zagen. Westenberg zou bovendien gelogen hebben over zijn telefonische contact met een advocaat in de Chipshol-zaak. Westenberg zei zelf echter dat hem 'iets in de schoenen geschoven werd' wat 'absoluut volstrekt niet waar is'.”

In de hoger beroepszaak in Arnhem werd het doorslaggevende “bewijs” dat de rechters geen meineed zouden hebben gepleegd geleverd door de inmiddels volwassen dochter van Kalbfleisch, Fleur. Zij was niet in persoon aanwezig, maar had een verklaring afgelegd waarin ze zich jaren geleden als 13-jarig meisje exact kon herinneren dat “pappa en ome Hans ‘helemaal geen vrienden waren”. Voor een verslag van die zitting kijk op Klokkenluideronline (inderdaad weer online).

De voorzitter van het Gerechtshof in Arnhem is Marinus Otte (die dus de beide ex rechters vrijsprak). Wanneer we wat verder zoeken kunnen we het volgende lezen op de website van de Rijks Universiteit in Groningen:

“Per 1 april 2009 wordt mr. M. Otte namens de Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs in de strafrechtswetenschappen benoemd als bijzonder hoogleraar organisatie van de rechtspraak. De bijzondere leerstoel is ingesteld op initiatief van de Raad voor de rechtspraak”.

Volgens Klokkenluideronline is het de Raad van de Rechtspraak geweest die Westenberg aanzette tot procederen tegen Hugo Smit (advocaat) en Micha Kat (journalist) betreffende passages uit hun boek (2004) "Top advocatuur: de keuken van de civiele rechtspraktijk". Als dat zo is dan werkte Westenberg in feite in opdracht van de Raad van de Rechtspraak evenals indirect van Marinus Otte, waarbij beide heren dan bij hetzelfde clubje horen.

Dan is het ook niet zo verwonderlijk dat er in het hoger beroep een aantal betrouwbare getuigen aan de kant worden gezet en een belachelijke verklaring van een dochter van één van de verdachten als “overtuigend bewijs” wordt aangemerkt.

Nu echter, begint het pas écht bizar en eng te worden. De contouren van een machtskliek die voornamelijk geconcentreerd lijkt rondom de universiteiten in Groningen en Leiden, begint zich af te tekenen. Dat niet alleen, er komt een aantoonbaar verband tevoorschijn betreffende het grote aantal kinderverdwijningen/satanische moorden en Jeugdzorg.

De bovengenoemde Stichting (Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs in de strafrechtswetenschappen), waaraan Otte is verbonden als hoogleraar met een bijzondere leerstoel, houdt zich ondermeer bezig met ambulante Jeugdzorg. Het is niet gemakkelijk te vinden informatie, maar tot onze verbazing kwamen we het volgende tegen in een bedrijvengids voor Groningen:

“De onderneming Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs in de strafrechtswetenschappen is gevestigd op Oude Kijk in 't Jatstraat 26 te Groningen en is actief in de branche Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk”.

Het zijn op dit moment nog niet veel meer dan aanwijzingen, maar als je alle elementen naast elkaar legt, dan begint er een onheilspellend beeld te ontstaan. Joris Demmink, Micha Kat, waanzinnige Justitievervolging, corrupte rechters, belangenverstrengelingen, kindermisbruik/ontvoering/rituele moorden, rechters/Jeugdzorg, Anass, Vaatstra, Demi en Nirvana.

Is de Stichting in Groningen, waar Otte aan is verbonden, die geen website heeft en waar niets over terug te vinden is op het internet, terwijl die actief is in ambulante Jeugdzorg, de hofleverancier van kinderen voor de (Haagse) pedo elite? Is de top van de Nederlandse rechtspraak direct betrokken bij deze praktijken en gebeuren er daarom zoveel vreemde (Justitiële) dingen? Voelen de daders zich daarom oppermachtig en arrogant?

Is het toeval dat de Universiteit die de leerstoel voor deze Otte aanstelde, een hele oude band heeft met Rome, de thuisbasis van de Jezuïeten? Is het toeval dat er meerdere Oranjes studeerden in Groningen zoals Bernard Junior en Maurits?

Zijn het de satanische bloedlijnen die vanuit Groningen en de omgeving Leiden/Den Haag zorgen voor zoveel (satanische misbruik) ellende in de levens van onschuldige kinderen en hun ouders? Eén ding is zeker, er is een machtskliek die de rest van Nederland in haar grip heeft. Een club die machtig genoeg is om zelfs alle kritiek en hoon uit het buitenland achteloos naast zich neer te leggen.

Maar, wie weet en we hopen dat zeer, niet voor lang. Misschien is er vandaag weer een belangrijk stuk van de puzzel gevonden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl