Het dodelijke geheim van Monsanto (breaking)

Volgens Russische wetenschappers bestaat er een verband tussen het dodelijke MERS-coV virus en genetisch gemanipuleerde granen van Monsanto.

Ook schijnt er een sinistere link te zijn tussen de Nederlandse virologen die patent hebben aangevraagd op dit virus en Monsanto/DuPont.


In een eerder artikel, op 23 mei schreven we het volgende:

In de Amerikaanse staat Alabama staan op dit moment de katoenplanten in bloei. Deze zijn (uiteraard) van Monsanto, van het zogenaamde Deltapine katoen type. Het stuifmeel van deze planten bevat een gevaarlijk vergif, de Bacillus thuringiensis.

Deze bacterie schijnt verantwoordelijk te zijn voor de dood van tenminste al twee mensen in Alabama terwijl er nog 5 in kritieke toestand in een ziekenhuis liggen. Men zegt in Alabama niet te weten wat deze mysterieuze ziekte veroorzaakt, maar volgens de Russen zijn de symptomen identiek aan die die boeren in India vertoonden die ook de Deltapine katoenplanten hadden verbouwd. Dieren die ervan aten waren bovendien binnen een week dood.

De Russische staat heeft in ieder geval de waarschuwing “extreme danger” afgegeven voor alle Russische schepen die van plan zijn de haven van Mobile in Alabama aan te doen.

We zijn inmiddels enige tijd verder en klaarblijkelijk staat er in een net uitgekomen rapport van het Russische Ministerie van Landbouw (MINPRIRODI) dat er sinds die tijd meer onderzoeken zijn gedaan in Rusland. Men denkt daar nu dat er een verband bestaat tussen de genetisch gemanipuleerde planten van Monsanto en het dodelijk MERS-coV virus. (Midden vorig jaar stak in het Midden Oosten een virus de kop op dat tenminste 44 mensen heeft ziek gemaakt waarvan er 22 zijn overleden (50 procent!). Dit virus heet officiëel “Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus” of MERS-CoV).

Omdat de Russen al argwanend waren besloten ze met een Tupolev 154 uitgerust met speciale infraroodapparatuur een inspectievlucht te maken onder het zogenaamde “Open Skies Treaty”, een verdrag waarbij Rusland en Amerika kortdurende inspectievluchten over elkaars grondgebied mogen maken.

Om een lang verhaal kort te houden werd deze vlucht door de Amerikanen min of meer gesaboteerd met allerlei vage radarstoringen. Echter, de Russen zeggen dat de vlucht met opzet door de Amerikanen werd tegengehouden. De reden is omdat ze verborgen willen houden dat grote delen van de Amerikaanse graanvelden besmet zijn met de genetisch gemanipuleerde gewassen van Monsanto.

Hiervoor hebben de Russen naar eigen zeggen genoeg ander bewijs. Volgens de Amerikanen is slechts een klein deel van de graanvelden in Oregon besmet met genetisch gemanipuleerde planten, terwijl de Russen spreken van 30 procent van alle Amerikaanse graanvelden.

Russische wetenschappers die een verband leggen tussen het MERS-coV virus en de genetisch gemanipuleerde producten van Monsanto zeggen ook dat op plekken waar dit virus zich voor het eerst openbaarde, zoals Saoedi Arabië, men brood bakt van graan afkomstig uit Amerika.

Ook waren onderzoekers van het Ministerie van Volksgezondheid in Saoedi Arabië, volgens het rapport van MINPRIRODI, dichtbij het vinden van bewijs wat de link blootlegt tussen de genetisch gemanipuleerde granen van Monsanto en het MERS-coV virus. Echter, dit onderzoek konden ze niet doen omdat twee Nederlandse virologen, Ab Oosterhaus en Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum, stiekem een patent hebben aangevraagd op dit dodelijke virus en vervolgens pertinent hebben geweigerd het mogelijk te maken het door anderen te laten onderzoeken.

Dit heeft tot grote woede geleid bij ondermeer Ziad Memisch, de Staatssecretaris van Volksgezondheid in Saoedi Arabië die zei, “Wij worstelen nog steeds met de diagnose omdat dit virus werd gepatenteerd door wetenschappers die niet toestaan dat andere wetenschappers dit ook onderzoeken. Ik denk dat vertraging in de ontwikkeling van een goede diagnose (en behandeling) wordt veroorzaakt door de patentaanvraag op het virus”.

Ook Directeur Generaal Margaret Chan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt zich af waarom de mensen uit Saoedi Arabië dit virus naar de Nederlandse virologen hebben gestuurd waardoor die in staat waren om er patent op aan te vragen.

Echter, wederom volgens het MINIPRIRODI rapport wordt er zoals gewoonlijk weer een smerig spel gespeeld. Er is Monsanto natuurlijk alles aan gelegen om het geheim van het MERS-coV virus binnen's kamers te houden. In maart werd er na decennia onderling getouwtrek en juridische strijd plots vrede gesloten tussen Monsanto en DuPont. Dit zijn de twee grootste bedrijven op het gebied van genetisch gemanipuleerde zaden en juist zij besloten de handen ineen te slaan om te kijken hoe ze gezamenlijk de beste strategie kunnen ontwikkelen om de wereld te vergiftigen/vernietigen.

Er was voor Monsanto een zwaarwegende reden om goede vriendjes te worden met DuPont. Deze heeft namelijk “hele goede banden” met de Nederlandse Erasmus Universiteit. Dezelfde mensen die nu de controlen hebben over het MERS-coV genoom in samenwerking met Du Pont de Nemours (Nederland B.V.) die weer onderdeel is van de wereldwijde E.I. Du Pont de Nemours and Company.

Op hetzelfde moment in maart dat de overeenkomsten tussen Monsanto en DuPont werden getekend, werd in Amerika de “Monsanto Protection Act” van kracht. Hiermee is Amerikaanse rechtbanken de mogelijkheid ontnomen om zaken te behandelen die gerelateerd zijn aan de genetisch gemanipuleerde producten van Monsanto.

Mochten deze Russische rapporten op waarheid berusten, wat wij met vrij grote zekerheid denken dat ze doen, dan worden hier op onvoorstelbaar grote schaal misdaden tegen de mensheid begaan. Dat is iets dat we van Monsanto wel gewend zijn, echter het blijven schokkende onthullingen.

Na overleg binnen de redactie hebben wij een vermoeden over het scenario wat deze situatie creëerde. Dupont die al jarenlang overhoop ligt met Monsanto, geeft onze Nederlandse virologen opdracht een nieuw dodelijk virus te ontwikkelen met een duidelijk doel. Oosterhaus en Fouchier hebben met een soortgelijk script anderhalf jaar geleden ook al ruime ervaring met dit soort dodelijke praktijken. Dit virus wordt opzettelijk verspreid in de experimentele graanvelden van Monsanto in Amerika die vervolgens het conventionele, commerciële graan hebben besmet. Het percentage ziek graan is dus nu al naar verluidt 30% (zie artikel hierboven). Dit besmette graan wordt geëxporteerd naar Saoedie Arabië waar er brood mee wordt gebakken. Vervolgens worden mensen ziek en het scenario zoals hierboven beschreven ontvouwt zich.

Dit zou inhouden dat Dupont dit virus via onze virologen met opzet heeft ontwikkeld om in een later stadium een voor hen gunstige deal, zoals inmiddels afgelopen maart dus is rondgemaakt, met Monsanto te kunnen tekenen. Voor Dupont betekent deze route een betere deal en bovendien hebben ze nu ook de bescherming via de Monsanto Protection Act. Dat Saoedi Arabië het virus opstuurt naar Ab en Ron is om ons zand in de ogen te strooien want ze hebben het virus zelf ontwikkeld.


Bron:

What does it Mean
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl