Monsanto nu officieel boven de wet

Soms krijg je berichten onder ogen die zo ongeloofwaardig klinken dat je ze voor een tweede keer moet lezen omdat je je eigen ogen niet gelooft.

Zo'n bericht is dat het biotechbedrijf Monsanto zich in Amerika niets meer hoeft aan te trekken van besluiten die door rechtbanken zijn genomen.


President Barack Obama heeft zijn campagne gevoerd op basis van beloftes zoals dat hij een einde zou maken aan de geheime gevangenissen, marihuana legaal zou maken, de begroting in evenwicht zou brengen, het recht op wapenbezit zou beschermen en de gezondheidszorg betaalbaar zou maken.

Wat we in de werkelijk zich hebben zien ontvouwen is een explosie van de nationale schuld naar 16 biljoen Dollar, de mogelijkheid om burgers zonder proces te arresteren en op te sluiten in geheime gevangenissen, het recht om iedere Amerikaan op ieder gewenst moment te kunnen doden, zelfs op Amerikaans grondgebied, het gebruik van drones om onschuldige burgers te doden, het op alle mogelijke manieren trachten te beperken van het wapenbezit, een verdubbeling van de zorgpremies en de vernietiging van de Amerikaanse economie.

Alsof dat niet genoeg was, komt nu het volgende:

Obama heeft nu de “Monsanto Protection Act” getekend, een nieuwe wet die letterlijk vertaald heet "De Monsanto Beschermingswet". Een die in een land niet mogelijk zou moeten zijn en die laat zien dat grote bedrijven in werkelijkheid een natie regeren en niet de overheid.

Deze nieuwe wet geeft het bedrijf Monsanto het recht om zich niets aan te trekken van beslissingen die genomen zijn door federale rechtbanken met betrekking tot het planten van genetisch gemanipuleerde zaden door het hele land. Zelfs als mocht blijken dat de producten die deze oogsten voortbrengen levensgevaarlijk zijn voor de bevolking, dan heeft de overheid geen enkele juridische mogelijkheid meer om dit te termineren of voorkomen.

Dit betekent in de praktijk dat Monsanto boven de wet staat en Amerika kan beschouwen als haar eigen grote proeftuin. Hiermee is dan ook iedere bescherming die een rechtbank nog zou kunnen bieden aan burgers volledig verdwenen. Omdat Monsanto door geen enkele rechtbank in Amerika kan worden tegengehouden, betekent het ook dat ze in feite kunnen en nu dus ook mógen planten wat ze willen. Dit kunnen volledig ongeteste gewassen zijn, die een groot gevaar kunnen opleveren voor de boeren, de consumenten en het milieu.

Verder betekent het dat het Amerikaanse Ministerie van Landbouw automatisch alle zaden van Monsanto (en andere biotechbedrijven) moet goedkeuren, waardoor Monsanto in feite zeggenschap krijgt over de Amerikaanse regering. Dit betekent dan weer dat Amerika een fascistische staat is geworden met een tiranniek bewind waar de grote bedrijven samenspannen met de overheid om alle rechten, macht en bezittingen op te eisen. Een systeem dat de gewone burger totaal verarmd en machteloos achterlaat.

De woede van veel mensen richt zich nu op Obama. In eerste instantie lijkt dat terecht, behalve als je weet dat ook hij niets meer is dan een marionet in het grotere spel. Dat begint nu levensgevaarlijke vormen aan te nemen. Als zelfs rechtbanken niet meer in staat zijn om bedrijven als Monsanto te stoppen, dan ziet het er wel erg somber uit. De burger is volkomen machteloos en heeft niemand meer tot wie hij zich nog kan wenden.

Bron:

Natural News
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl