Kan Duitsland een nieuwe oorlog veroorzaken?

Steeds meer mensen zeggen dat de situatie in het Europa van nu veel overeenkomsten vertoont met die van net voor de Eerste Wereldoorlog.

Ook toen waren er maar weinigen die zich een oorlog konden voorstellen want ze hadden alleen maar vrede en welvaart gekend.


Die vergelijking met de situatie honderd jaar geleden begint steeds grotere vormen aan te nemen, zodanig dat een Engelse mainstream krant er een uitgebreid artikel aan wijdt, waarbij de rol van Duitsland onder de loep word genomen en men zich afvraagt of zij door hun gedrag niet bezig zijn om een nieuwe oorlog te ontketenen. The Mail schrijft ondermeer het volgende:

"De wereld staat op een kruispunt in de geschiedenis. Enorme, ontembare economische krachten zijn bezig om het landschap van internationale zaken opnieuw te creëren. In Engeland is er een weifelende Minister President die crisis na crisis voor zijn kiezen krijgt. In het buitenland, van het hart van Europa tot de randen van Azië zijn er economische machten in opkomst. En er is sprake van een nieuw Duits Rijk, groter en machtiger dan ooit."

Het lijkt alsof bovenstaand stukje afkomstig is uit de kranten van vandaag. Niets is minder waar, want dit was de stand van zaken op onze planeet in 1913, precies honderd jaar geleden. En hoewel de maatschappelijke verhoudingen in die tijd iets anders lagen, zijn de problemen waarmee onze voorouders werden geconfronteerd akelig gelijk aan die waar we vandaag mee te maken hebben. Vooral met betrekking tot het machtsevenwicht in Europa.

Dit werd de afgelopen week nog eens extra onder de aandacht gebracht door Jean Claude Juncker, premier van Luxemburg, die eveneens zei dat er huiveringwekkende parallellen zijn tussen 2013 en de situatie in Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Hij waarschuwde dat mocht men denken dat de eeuwige kwestie van oorlog en vrede in Europa voorgoed was begraven, dit weleens een monumentale (denk)fout kan zijn.

George Soros, een van 's werelds meest (invloed)rijke mensen, zei vorig jaar dat als Merkel doorgaat met het opleggen van haar economische wil aan de rest van Europa: ”Dan zal het gevolg zijn dat Duitsland in Europa wordt gezien als een imperialistische macht die door de rest niet geliefd zal zijn of bewonderd zal worden, maar die door andere landen ervaren zal worden als een onderdrukkende macht”.

The New Statesman omschreef Merkel als de meest gevaarlijke Duitse leider sinds Hitler en misschien klinkt dat een beetje opruiend, maar ook in de landen rondom de Middellandse Zee zijn er steeds meer mensen die zeggen dat voor de derde keer in minder dan 100 jaar Duitsland opnieuw controle over Europa probeert te krijgen.

Natuurlijk zullen onze buren zeggen dat ze simpelweg proberen economische stabiliteit te bewerkstellingen, vooral in die landen die jarenlang teveel hebben uitgegeven. Maar, als ze zo doorgaan met het opleggen van draconische economische structuren aan de mensen in Europa, dan zal dit consequenties hebben in de vorm van internationale conflicten en de opkomst van politiek extremisme.

We hebben al de bloedige opstanden gezien tegen het Duitse juk in Athene, Rome en Madrid. Het hart van de crisis vormt het Euro project, gecreëerd uit verwaandheid en wat nu wordt bedreigd met totale ineenstorting. Dankzij de almaar voortdurende crisis wordt Duitsland in steeds grotere mate gezien als de onderdrukker in plaats van als de redder van de Europese economie.

Oppervlakkig gezien is de situatie totaal anders dan honderd jaar geleden. Angele Merkel zelf heeft verklaard dat het feit dat de Euro bestaat een garantie is dat het continent nooit in een situatie van bloedvergieten terecht zal komen. De werkelijkheid echter is dat het samenvoegen van de economieën van onderling zulke verschillende landen als Portugal, Griekenland, Frankrijk, Italië en Duitsland de oude vijandelijkheden alleen maar weer heeft aangewakkerd.

Als het in leven houden van de Eurozone betekent dat de meer verarmde landen jarenlang in bittere armoede moeten lijden, de economieën rondom de Middellandse Zee een puinhoop zijn, de Neo Nazi’s over de straten van Athene marcheren en er met de dag meer weerstand ontstaat tegen Brussel en Berlijn, dan is het een moedige die durft te zeggen dat er nooit meer oorlog zal ontstaan.

In 1913 waren er ook maar weinig mensen die zich konden voorstellen dat er een oorlog zou komen. De mensen die toen leefden hadden alleen maar vrede en welvaart gekend en zij namen aan dat deze gouden eeuw eeuwig zou duren”. Tot zover The Daily Mail.

Ook binnen de mainstream media is nu het begin van een ontwakingsproces te bespeuren. Intuïtief voelt men dat Duitsland een andere rol speelt dan ze doen voorkomen. Want, zoals wij al eerder schreven, de Wereldoorlogen zijn in feite nooit geëindigd. Er wordt op dit moment keihard gewerkt aan de vervulling van de Nazi-droom: één verenigd Europa/Duitsland met als volgende stap wereldheerschappij.

Die droom was er al in 1913 en die is er nog steeds. En het is meer dan dat, het is de agenda van de geheime genootschappen die optreden als front voor de Jezuïeten. Eén (Europees/wereld)rijk, één leider en één geloof.

Die droom loopt nu echter gevaar omdat in sneltreintempo steeds meer zielen wakker worden. Mensen die misschien niet helemaal begrijpen waarom er gebeurt wát er gebeurt, maar die wel duidelijk weten dat dít niet is wat ze willen.

Bron:

Daily Mail

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl