Voor wie de tekenen wil zien

De gepensioneerde Amerikaanse generaal William Boykin kwam deze week in een radio interview met een aantal interessante uitspraken.

Het was niets meer of minder dan de Amerikaanse bevolking voorbereiden op de komst van Martial Law.Zo zei hij onder andere dat de economie van de Verenigde Staten op het punt staat te breken en in elkaar zal storten. En als dit gebeurt dan zal dit gepaard gaan met enorme voedseltekorten en sterk toenemend geweld. Dit zal dan volgens de generaal voor Amerika een legitieme aanleiding zijn om Martial Law af te kondigen (De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.).

“Ik zal heel eerlijk met u zijn. De situatie in Amerika zou zodanig kunnen zijn dat Martial Law in feite gerechtvaardigd zou zijn en naar mijn mening is dat het geval wanneer de economie het zou begeven”.

Boykin, een vroegere adjunct directeur van de CIA, ging verder met:

“De dam van onze economie staat op het punt door te breken en ik denk dat als dat gebeurt er een behoorlijke verstoring zal plaatsvinden in de distributie van voedsel. En ik denk dat er oproer en onlusten zullen optreden, vooral in de binnensteden waardoor uiteindelijk de invoering van Martial Law gerechtvaardigd zal zijn”.

“Alhoewel Amerika de grootste landbouwexporteur ter wereld is, zullen de producenten in het geval de valutamarkt in elkaar stort, niet meer leveren aan detaillisten en consumenten, omdat deze niet de mogelijkheid hebben om in andere valuta te betalen dan de Dollar. Op het platteland zal men misschien voorlopig nog wegkomen met ruilhandel, maar voor het merendeel van de Amerikanen die in steden wonen en aangrenzende forensgebieden zal er waarschijnlijk binnen 24 uur een voedseltekort optreden”.

“De mensen die niet in de stad wonen zijn dan veel beter af, maar het zou een rechtvaardiging kunnen zijn voor Martial Law. En ik zal bidden dat we dit soort situaties niet zullen meemaken, dat we geen verstoring zullen zien in de distributie van voedsel in Amerika. Want dat zal hét grote probleem worden”.

Al sinds het begin van de crisis in 2008 wordt er door diverse groeperingen gewaarschuwd dat het misschien verstandig is om een voedselvoorraad aan te leggen voor een periode van minimaal 90 dagen. De wereldgeschiedenis heeft geleerd dat als valutamarkten in elkaar storten er in ieder geval een behoorlijke tijd geen regelmatige bevoorrading is van supermarkten en andere winkels.

Dit is wat er in 2002 gebeurde in Argentinië toen de valuta van dit land ineens drastisch werd gedevalueerd. Het gebeurde in Cuba na de val van de Sovjet Unie in 1989 en in recente jaren in Zimbabwe.

Natuurlijk zijn Amerika en Europa niet te vergelijken met Zimbabwe, maar feit is dat er altijd verstoringen optreden in de bevoorrading van detaillisten in tijden waarop valuta’s ineens kelderen of sterk worden gedevalueerd. Dit kan een periode van enkele weken zijn, maar ook enkele maanden.

In Europa is het misschien allemaal wat minder opvallend doch in Amerika zijn er een ontwikkelingen gaande die erop wijzen dat er “iets” gaat gebeuren. En dit “iets” zal ongetwijfeld reeds lange tijd van tevoren zijn gepland.

Zo zijn er de laatste jaren heel veel FEMA kampen gebouwd. Deze zijn volledig operationeel, maar allemaal zijn ze (nog) leeg. We schreven daar al eerder over, voor dat artikel klik hier.

Dan verscheen enkele dagen geleden het bericht dat een nieuw academische studie, geschreven door een gepensioneerde legerkolonel, een schrikbeeld scenario schetst voor de toekomst van Amerika, waarbij het leger zal worden ingezet tegen de eigen burgerbevolking om de “rust te bewaren”.

Er worden meer en meer Amerikaanse legeroefeningen gehouden in woonwijken. Militairen trainen niet op het bestrijden van andere legers, maar op “opstandelingen” in bewoonde gebieden.

Men maakt nu echt haast met het ontwapenen van de Amerikaanse bevolking. We hebben net twee False Flag operaties meegemaakt, de Aurora moorden en de Sikh tempel in Winsconsin. Beiden zijn in scene gezet om de bevolking ervan te overtuigen dat wapenbezit aan banden moet worden gelegd. Daarnaast wordt een voor de overheid heel gevaarlijke groep, de veteranen, zwaar gedemoniseerd en op één lijn gesteld met moslim extremisten.

En dan nu een ex CIA generaal die voor de radio verklaart dat Martial Law binnen niet al te lange tijd misschien wel eens werkelijkheid zou kunnen worden. Voor wie ze wil zien, de tekenen zijn er.

We hebben hier niet te maken met een dipje in de economie. Maar met de stuiptrekkingen en ineenstorting van een corrupt financieel/economisch systeem. Het geheel hangt nog net met draadjes aan elkaar. De planners weten desalniettemin allang wat er zal gaan gebeuren en zijn nu druk met de voorbereidingen van de volgende stappen.

Zo worden ook meer en meer Amerikanen zich bewust van het feit dat er wel heel veel militaire (troepen)bewegingen plaatsvinden. Zo ook te zien op deze video, enkele dagen geleden gemaakt in Burbank, Californië, van honderden tanks op transport richting Los Angeles.

Bronnen:

EFT Daily News
Infowars
End The Lie

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl