FEMA, de geheime macht

Wat is eigenlijk het Federal Emergency Agency (FEMA)? In simpele bewoordingen: FEMA is de “geheime regering”. Deze organisatie heeft meer macht en autoriteit dan de bevoegdheden van de president in Amerika bestrijken.

Het kan wetten buiten werking stellen, hele bevolkingsgroepen verhuizen, burgers arresteren en vasthouden zonder gerechtelijk bevel of rechtszaak.

Het kan onroerendgoed in beslag nemen, alsook voedselvoorraden en transportsystemen. En het kan zelfs de Grondwet van Amerika opschorten.

Toen het concept FEMA voor de eerste keer op tafel kwam was de doelstelling ervan te zorgen dat Amerika zou overleven in geval van een nucleaire aanval. Een tweede intentie ervan was het coördineren van activiteiten bij rampen zoals aardbevingen, overstromingen en orkanen.

De “geheime” zwarte helikopters die veelvuldig worden gemeld in diverse Amerikaanse staten, zijn helikopters van FEMA. Deze organisatie heeft de verantwoordelijkheid gekregen voor veel voorkomende gebeurtenissen zoals bosbanden, vluchtelingenzaken, oproer en noodplanningen voor nucleaire rampen en dergelijke.

FEMA is in het leven geroepen door een serie van wat ze noemen “Executive Orders”. Dit zijn opdrachten van meestal de President, aan officieren of instanties, in zijn hoedanigheid als hoofd van de uitvoerende macht van de federale regering. Zo’n Executive Order heeft dezelfde status als een wet en de President heeft van het Congres de bevoegdheid gekregen deze Executive Orders te kunnen uitgeven naar eigen goeddunken.

Alhoewel de bedoeling misschien ooit wel goed geweest zal zijn, geeft dit aan organisaties zoals FEMA een ongekende macht via deze “Executive Orders”. En er zijn er heel veel geweest de laatste jaren. Zoals afgelopen maart, toen via de “The National Defense Resources Preparedness Executive Order alle middelen die nodig zijn voor mensen om te kunnen overleven in handen komen van lichamen zoals FEMA:

(1) the Secretary of Agriculture with respect to food resources, food resource facilities, livestock resources, veterinary resources, plant health resources, and the domestic distribution of farm equipment and commercial fertilizer;

(2) the Secretary of Energy with respect to all forms of energy;

(3) the Secretary of Health and Human Services with respect to health resources;

(4) the Secretary of Transportation with respect to all forms of civil transportation;

(5) the Secretary of Defense with respect to water resources; and

(6) the Secretary of Commerce with respect to all other materials, services, and facilities, including construction materials.

Met het bovenstaande in het achterhoofd is het aardig beangstigend om te weten dat er 800 gevangenissen/kampen zijn in Amerika die volledig operationeel zijn en klaar staan om gevangenen te kunnen ontvangen. Ze zijn volledig bemand, maar… ze zijn allemaal leeg. En al deze instellingen staan onder controle van FEMA.

Het Rex 84 programma is in het leven geroepen met de gedachte dat als er een “massale invasie” zou komen van illegalen via de Mexicaans/Amerikaanse grens, ze heel snel door FEMA opgepakt zouden kunnen worden en overgebracht naar deze kampen. Onder Rex 84 kunnen ook heel snel militaire bases worden gesloten en omgevormd tot gevangenissen.

Naast Rex 84, zijn er nog twee subprogramma’s, Cable Splicer en Garden Plot. Cable Splicer is het programma waarbij de macht in de diverse staten wordt overgenomen door de federale regering. De uitvoerende macht ervan is in handen van wederom FEMA. De hiervoor benodigde Executive Orders zijn al gemaakt en ingeschreven in het daarvoor bestemde register.

De kampen beschikken allen over zowel goede spoorverbindingen als wegen. Velen hebben ook een vliegveld in de buurt. Het merendeel van de kampen kan een bezetting aan van 20.000 gevangenen. De grootste inrichting op dit moment ligt net buiten Fairbanks in Alaska. Dit is een geweldig groot “geestelijk gezondheidscentrum” en kan ongeveer 2 miljoen mensen huisvesten.

Dus, wie zijn die “terroristen” die zullen eindigen in dit soort kampen? Kijk naar de onderstaande tweedelige documentaire, Camp Fema, en luister naar wat experts daar over te vertellen hebben.

Bron:

World Truth

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl