Zijn we weer terug in 1938? (video)

Staan we wederom aan de vooravond van een “bezetting”, maar dan dit keer voorgoed?

Volgens een door de Engelse krant "Express" ontdekt complot, is de Europese Superstaat veel dichterbij dan wij denken.Alhoewel het artikel in de Engelse Express al op 4 mei werd geplaatst is wat daarin staat van cruciaal belang voor Europa en dus óók Nederland.

De Engelse politicus Lord Stoddart of Swindon, kwam naar buiten met de ontdekking van een complot wat door Eurocraten wordt gesmeed. De geheime groep bestaat uit een aantal EU-ministers die een plan hebben ontworpen om twee invloedrijke funkties samen te smeden in één super baan. Het gaat dan om de president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barosso en de president van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Beide banen zullen in het plan worden samengevoegd om te komen tot één almachtige Europese president.

We praten dan over een bureaucraat die niet democratisch is gekozen, maar wel de machtigste man in Europa wordt, wellicht nog machtiger dan de Amerikaanse president. Dan is er een situatie gecreëerd waarvan een Napoleon droomde en wat Hitler tevergeefs tot stand probeerde te brengen via oorlogen.

Deze nieuwe president zal benoemd worden door de Euro Parlementariërs. Hetgeen betekent dat deze benoeming met het nodige gemanipuleer, afpersing of omkoping “geregeld” kan en gaat worden. De groep die dit in het geheim in de achtergrond voorbereidt wordt de “Berlijn Groep” genoemd en staat onder leiding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle.

Lord Stoddart had er nog het volgende aan toe te voegen: “Een samenvoeging van beide functies zou een belangenverstrengeling zijn, de kwaliteit van de besluitvorming binnen de EU ondermijnen en de balans verstoren binnen Europa. Dit soort informele discussies leiden meestal heel snel tot formele voorstellen. Het zou ook een geweldige verschuiving van macht zijn in de handen van één enkel persoon en bovendien dus een niet gekozen bureaucraat. Onze regering zou dit echt veel serieuzer moeten nemen dan ze nu doen en uit alle macht protesteren. Deze nieuwe president zou zowel de politieke als de administratieve leider van Europa worden, waardoor hij meer macht zal krijgen dan die zijn toegekend aan de president van de Verenigde Staten”.

Na de Franse verkiezingen op 6 mei 2012 is er, zo kunnen we vaststellen, een einde gekomen aan het machtsblok Frankrijk-Duitsland. Recentelijk schijnt er een nieuwe te zijn ontstaan en wel Italië-Duitsland. Waarbij we nu weer ongeveer uitkomen op de situatie zoals die was in 1938. Duitsland aan de vooravond van een totale greep naar de macht in Europa.

En als we Duitsland zeggen, dan zijn dat uiteraard niet de gewone Duitse burgers. Dan zijn het de duistere krachten achter de Deutsche Verteidigungs Dienst, de almachtige DVD. Navolgend wat algemene informatie over deze club:

Officieel is de DVD in het leven geroepen ergens in de jaren 1943/44 door Admiraal Canaris. Dit gebeurde op het moment dat men wist dat Duitsland de oorlog ging verliezen. Het hoofdkwartier werd geïnstalleerd in Dachau. Alle belangrijke zaken zoals documenten, goud en officieren werden verhuisd van Berlijn naar Dachau. Canaris, oftwel de DVD, was vastbesloten om de vrede te winnen en tot nu toe is dat aardig gelukt. De DVD is machtig, héél machtig. Zij is geïnfiltreerd in praktisch ieder land ter wereld en overal op sleutelposities kom je agenten van de DVD tegen. De DVD heeft de wereldhandel in cocaïne en heroïne grotendeels in handen evenals de grote pedofielennetwerken. Organisaties zoals de Bilderberg en de Trilaterale Commissie gebruikt de DVD om zichzelf te maskeren. De meeste leden van die commissies hebben hier echter zelf geen flauw benul van.

Volgens de Londense advocaat Michael Shrimpton had de DVD ook de volledige controle over de Oost Duitse veiligheidsdienst ten tijde van de DDR, de Stasi. Ongeveer een week geleden maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel bekend dat Europa heel snel een financiële, fiscale en politieke unie moet worden en dat eigenlijk zo snel mogelijk alle beslissingsbevoegdheid c.q. macht aangaande Europa, aan Brussel moet worden overgedragen.

Net nadat Merkel in 1954 was geboren verhuisde het gezin van het vrij westen (Hamburg) naar de DDR. Merkel is hier ook opgegroeid. Ondanks alle ontkenningen van Merkel doen er hardnekkige geruchten de ronde dat zij werkzaam is geweest voor de Stasi onder de codenaam: IM (Informeller Mitarbeiter) Erika . Zij is dan ook de perfecte Mitarbeiter voor de DVD om mee te helpen de Europese Staat zo snel mogelijk vorm te geven.

Het Duitse blad Der Spiegel bereidt ondertussen de Duitse bevolking voor op de dingen die gaan komen:

Het toonaangevende Duitse Spiegel Online bereidt in een nieuwsartikel de Duitse bevolking steeds openlijker voor op de geplande uitkomst van de financiële crisis in Europa: 'Het gaat om niets minder dan een nieuw ontwerp voor Europa's instituten, ja, om een eerste stap naar de Verenigde Staten van Europa.' Binnenkort zullen alle lidstaten hiervoor de zeggenschap over hun financiën moeten overdragen aan Brussel. 'Wat dan dreigt is voor veel parlementariërs een verschrikking: de terugkeer naar de quasi-absolutistische (= niet aan wetten gebonden alleen-)heerschappij.'

Nigel Farrage, lid van de Europese commissie en vooraanstaand politikus in Engeland, waarschuwt al vele jaren op niet te misverstane wijze, voor de ramp waar we onszelf in storten met het dictatoriale molog genaamd "De EU":


En ondertussen in Nederland….

Braaf doet het wat Duitsland (DVD) wil. De tijden zijn niet zoveel veranderd. Maar al te graag zijn we (lees: onze politici in Den Haag) bereid ons over te geven en onze soevereiniteit te verkwanselen voor Brussel. In de niet al te verre toekomst mag de Nederlandse regering beslissen welke kleur de vuilnisbakken dienen te hebben; veel verder zal haar bevoegdheid namelijk niet meer gaan.

De Europese crisis zal nog wat verder worden uitgediept om de 500 miljoen burgers toch maar vooral heel angstig te maken. De huidige politici, lakeien van de Bilderberg Conferentie (DVD!), zullen er alles aan doen om de bevolking te overtuigen van het nut van één verenigd Europa. Anders is het leed, volgens hen, niet te overzien.

En nóg zijn er mensen die menen allerlei politieke partijtjes op te moeten richten omdat ze wérkelijk menen dat ze op deze manier iets kunnen veranderen. Allemaal ontsproten uit nobele motieven, maar in de werkelijke wereld helaas te weinig en te laat. De Europese dictatuur komt iedere dag met rasse schreden naderbij. Luisterend naar de zeer moedige en intelligente Nigel Farrage in de video hierboven, worden we met z'n allen tot steeds extremere acties gedwongen om nog uit deze ondemocratische dwangbuis te kunnen ontsnappen.

Rest eigenlijk alleen nog de vraag wie straks de nieuwe Europese president gaat worden. In dat kader komt de religieuze Amerikaanse website The Trumpet met een aantal aardige suggesties. Het frappante is dat wat er nu in de EU gebeurt, al jaren geleden door hen werd voorspeld aan de hand van profetieën. Zij hebben wat ons betreft dan ook wel een aardig idee over wie de nieuwe Europese president zal worden. Hij zal extremer zijn dan Hitler en de Anti Christ zal dan eindelijk in ons midden zijn.

Of het werkelijk zo ver zal gaan weten we niet. Maar wat we wel weten is dat de situatie veel lijkt op die uit 1938. Ook toen wilde niemand het geloven. De Joden in Duitsland riepen, op een enkeling na, in koor dat het allemaal zo’n vaart niet zou lopen.

In de Telegraaf van afgelopen vrijdag stond een uitgebreid bericht over hoe Neo Nazi groeperingen in Griekenland tekeer gaan tegen Albanezen en Afrikaanse gastarbeiders, welke worden beroofd en in elkaar geslagen. In tijden zoals deze worden er, vaste prik, zondebokken gezocht en het zijn altijd gekleurden, moslims of andere niet Arische groeperingen.

Theoretisch heeft Nederland nog een kans om de dans te ontspringen en weg te lopen van de Europese dictatuur. Dan zou het dit najaar massaal moeten stemmen op een partij die geen Europa wil. Daarna hoeft het niet meer want dan is het écht te laat. De kansen dat zoiets zal gebeuren, zijn in de praktijk dermate klein dat eigenlijk nu al gesteld kan worden dat we binnenkort allemaal Duits/Europese onderdanen zijn. Tijd om te verhuizen?

Bronnen:

Express
The Trumpet
Xander Nieuws
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl