Domme sukkel of een ingehuurde kracht?

  sukkel Maarten van Rossum De kwakende 'historicus' Maarten van Rossum zet de Nederlandse bevolking keer op keer op een dwaalspoor.

Net zoals Navalny werkte voor de CIA, zo moet je je afvragen voor wie Van Rossum werkt.Het goede nieuws is dat de sekte in de achtergrond met iedere dag die voorbij gaat meer wordt ontmaskerd.

Keer op keer op keer leiden de sporen van de meest afgrijselijke gebeurtenissen op aarde terug naar deze sekte en de twee door hen gecontroleerde landen, Israël en Amerika.

Zo ook de Russische revolutie en het daaruit voortvloeiend communistisch bewind.

Zoals de beroemde Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn schreef:

De leidende Bolsjewieken waren geen Russen. Zij haatten de Russen, zij haatten de christenen. Gedreven door een etnische haat slachtten zij miljoenen Russen af zonder ook maar een greintje menselijkheid te tonen. Het kan niet genoeg benadrukt worden. De bolsjewieken begingen de grootste slachtpartij ooit uit de menselijke geschiedenis.

De bekende Britse politicus Winston Churchill schreef in 1920 het volgende:

Writing in the Illustrated Sunday Herald of 8 February 1920. Churchill wrote “With the notable exception of Lenin, the majority of leading figures are Jews. Moreover the principal inspiration and the driving power comes from Jewish leaders.”

Dat is dezelfde club die nog steeds probeert Rusland te vernietigen en dit keer door de beruchte kleurenrevoluties.

Hiervoor gebruiken ze bekende sekteleden zoals Soros en de Amerikaanse CIA.

Het instrument dat Soros gebruikt om overheden in de Russische invloedssfeer te destabiliseren heet Open Society Foundations (OSF). Die stichting deelt geld uit aan activistische non-overheidsinstellingen in Centraal Europa en bouwt voort op het eerdere werk van de Ford Foundation.

Deze Ford Foundation werd vanaf 1950 door de CIA gebruikt als dekmantel voor de financiering van activisten. Het destabiliseren en omverwerpen van overheden is nu grotendeels overgenomen door Soros en nog een aantal Amerikaanse organisaties zoals de National Endowment for Democracy.(NED)

De net overleden Navalny was in 2005 de oprichter van een jongerenbeweging  met de naam DA, Democratisch Alternatief.

Datzelde DA komen we ook tegen in Cablegate:

Cablegate begon op 28 november 2010 toen de klokkenluidersite WikiLeaks vertrouwelijke Amerikaanse documenten lekte die de Amerikaanse diplomatie in verlegenheid brachten.

Wat staat er onder andere in die gelekte documenten?

DA!: Mariya Gaydar, daughter of former Prime Minister Yegor Gaydar, leads DA! (Democratic Alternative). She is ardent in her promotion of democracy, but realistic about the obstacles she faces. Gaydar said that DA! is focused on non-partisan activities designed to raise political awareness. She has received funding from the National Endowment for Democracy, a fact she does not publicize for fear of appearing compromised by an American connection.

Wat daar staat is dat de door de Navalny opgerichte beweging wordt gefinancierd door NED (CIA/sekte) en dat ze dit verborgen houden om zo de Amerikaanse connectie te verbergen.

Hetgeen ons brengt bij Maarten van Rossum met de vraag of we hier te maken met een echt domme sukkel of iemand die wordt ingezet om de bevolking bewust op een dwaalspoor te brengen. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl