Het mogen reizen is binnenkort een voorrecht

  reizen wordt een voorrecht Stapje voor stapje, stukje bij beetje, wordt iedere vrijheid die je hebt om te reizen weggehaald.

Het gaat zelfs zover dat werkgevers straks aan de overheid moeten melden hoeveel hun werknemers reizen om op het werk te komen.
Als je de bevolking eenmaal hebt weten te hersenspoelen dan is de rest simpel. Dat hersenspoelen heeft de afgelopen jaren plaatsgevonden. 

Het principe is kinderlijk eenvoudig. Je verzint iets waaraan de mens schuldig is en je weet die mens ervan te overtuigen dat wij met zijn allen moeten strijden tegen hetgeen door die mensen is veroorzaakt.

Zo staat in één van de door hen geproduceerde documenten, het boek “The First Global Revolution”, geschreven door Alexander King en Bertrand Schneider in 1991, letterlijk op pagina 104 en 105:

“In de zoektocht naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we op het idee van vervuiling. De dreiging van wereldwijde opwarming, tekort aan water, hongersnood en dat soort dingen zouden heel goed in dat plaatje passen”.

Op basis van die destijds verzonnen bedreiging kunnen ze nu anno 2023 mensen hun vrijheden afnemen. En dat doen ze.

Het ingenieuze van het door hen bedachte systeem is dat de mens over het algemeen goed is van aard. Dit betekent dat diezelfde mens zich al snel schuldig zal voelen als hen wordt wijsgemaakt dat zij mede de veroorzaker zijn van bovenstaande.

Omdat de mens in essentie goed is, kunnen ze zich niet voorstellen dat er in de achtergrond satanische krachten actief zijn die dit alles hebben bekokstoofd.

De hersenspoelfase is nu zo ongeveer klaar en nu kunnen ze richting het voor hen magische jaar 2030 alle stoppen eruit trekken om de mens meer en meer vrijheden te ontzeggen.

Zo is het in Frankrijk vanaf deze week verboden om het vliegtuig te nemen voor binnenlandse vluchten als er ook een alternatief is om met de trein te gaan.

Dit telt voor alle vluchten korter dan twee en een half uur. Zo kan je nu niet meer van Parijs naar Lyon vliegen, of naar Nantes of Bordeaux.

Mensen mopperen, maar omdat het hersenspoelprogramma zo goed heeft gewerkt zien ze toch wel de noodzaak in van een dergelijke maatregel.

Wat ze niet zien dat dit een gigantisch succes is voor de satanische sekte die er op deze manier in slaagt weer een stuk vrijheid bij het goyim weg te halen.

Eenzelfde taktiek wordt er uiteraard gevolgd in ons land.

Ook hier is de bevolking massaal gehersenspoeld en wil maar wat graag haar steentje bijdragen.

Onze door het WEF gecontroleerde overheid maakt daar handig gebruik van.

Vanaf 1 januari 2024 krijgen werkgevers met meer dan 100 medewerkers te maken met het 'Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit'. Vanaf dan zijn werkgevers namelijk verplicht om jaarlijks gegevens bij te houden over de mobiliteit van hun werknemers. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Met als doel de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,5 Megaton te verlagen. Hoe? Door medewerkers duurzamer te laten reizen.

Werkgevers (met 100 of meer werknemers) moeten jaarlijks gegevens bijhouden van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van medewerkers. Deze gegevens moeten vervolgens voor 30 juni van het opvolgende jaar aangeleverd worden via een digitaal formulier. Het gaat hierbij om jaartotalen van het totaal aantal gereisde kilometers, gebruikte vervoermiddelen en gebruikte brandstof. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld met uitleg over de jaarlijkse rapportageverplichting.

Het enige dat ervoor nodig om al die waanzin te stoppen is dat mensen wakker worden uit de hypnose.

Anders kunnen staks alleen nog overheidsmedewerkers en partijfunctionarissen reizen en kan de rest gaan fietsen, net zoals in China.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl