Het tekort aan huizen in communistisch Europa zal nog veel groter worden

  Europese Unie is communisme  Over minder dan 7 jaar zal de woningmarkt nog vele malen krapper worden dan nu al het geval is.

Vastgoed investeerders beginnen nu Europa te verlaten omdat ze straks mogelijk hun investeringen dreigen kwijt te raken.Het is een smerig en geniepig spel wat er zoals gewoonlijk wordt gespeeld.

De WEF overheden werken volgens de planning dat mensen straks niets meer bezitten en dat ze voor alles afhankelijk zijn van overheden.

Communisme is het doel en je ziet dagelijks overal berichten verschijnen om de hersenen van de bevolking rijp te maken voor deze vorm van dictatuur.

Als een energiemaatschappij een hoge winst maakt, dan is het land te klein. Of er klinkt luide kritiek op de rijkste man ter wereld enzovoort. 

Allemaal berichten ter voorbereiding van wat gaat komen. Een wereld die volgens de plannen zal bestaan uit gehersenspoelde grijze muizen die geen bezit meer zullen kennen.

Zo hebben we de enorme tekorten op de woningmarkt. Tekorten die ieder jaar groter zullen worden door de combinatie van verstikkende milieumaatregelen, een extreem hoge instroom van asiel- en gelukzoekers en het feit dat vastgoed investeerders Europa beginnen te verlaten.

Dat heeft alles te maken met nieuwe EU wetgeving waarbij panden die of worden verhuurd aan bepaalde milieu eisen moeten worden voldoen.

Is dit niet het geval, dan mogen die panden per 2030 niet langer worden verhuurd. Ze nemen dan die panden niet in beslag, maar de eigenaar kan niets meer met een dergelijk pand en dreigt dan ook zijn of haar investering te verliezen,

De kosten voor renovatie tot de gewenste milieu standaard zijn vaak dermate hoog dat het voor een investeerder niet meer loont . Ook als je zelf een dergelijk huis bezit en je wilt het voor kortere of langere tijd verhuren, dan zal dit niet meer mogen, tenzij je onbetaalbare renovaties uitvoert. Dit alles nog even los van het feit dat het tekort van vakmensen met de dag groter wordt.

Vanaf 2030 mogen er geen woningen meer worden verhuurd met energielabel E of slechter. Dat heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt.

De regel gaat gelden voor zowel particuliere als sociale huurwoningen. Eerder werd al met woningcorporaties afgesproken dat zij vanaf 2028 deze slecht geïsoleerde woningen zouden uitfaseren. Nieuw is dat het ook wettelijk verplicht wordt en dat het ook gaat gelden voor particuliere verhuurders. Er wordt een uitzondering gemaakt voor huurwoningen met een monumentenstatus.

Er zijn in Nederland nog 580.000 huurwoningen met energielabel E, F of G.

In de praktijk zal dit heel vaak betekenen dat de bewoners uit het huis moeten en dat eigenaren hun huis kwijt raken. Want als het niet meer verhuurd mag worden, dan kunnen ook hypotheken niet meer worden afgelost en zal de bank het pand in beslag nemen.

Dit heeft dan een gecombineerd effect van nog veel mensen zonder woning en vastgoed investeerders die met een grote boog om communistisch Europa heen lopen.

Nog kunnen we een einde maken aan het komend communisme, maar de tijd is kort, heel kort.

De volgende video is zo te zien gemaakt met A.I. maar het geeft wel nuttige informatie aangaande bovenstaande.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl