Roep om communisme wordt steeds luider

 wij zullen allemaal niets bezitten   Steeds vaker kom je berichten tegen over de grote ongelijkheid in de wereld voor wat betreft inkomen en vermogen.

De roep om alles op een eerlijke manier te verdelen wordt dan ook steeds luider.Wij schreven onlangs over een proefballon van de Telegraaf waarbij aan lezers werd gevraagd of het redelijk was om iemand vermogen boven een bepaalde grens af te pakken en dit te verdelen onder de armen.

Het is niet het enige artikel dat dit soort onderwerpen behandelt, want nu komt ook Trouw met een dergelijk verhaal.

 ongelijkheid rijkdom

Dan staat er verder in het artikel dat een rapport van Oxfam Novib aantoont dat wereldwijd de ongelijkheid toeneemt.

In de periode december 2019 tot aan december 2021 groeide het totale vermogen van de miljardairs met 2,5 miljard euro per dag. Hier staat dan weer tegenover dat 1 op de 10 mensen wereldwijd honger heeft.

Kortom, bijna twee derde (63 procent) van alle vermogen dat er bij komt gaat naar de rijkste 1 procent.

De armste 90 procent van de wereld moet het daarentegen doen met 10 procent van de taart.

Oxfam Novib roept dan ook de wereldleiders bij het WEF op om iets te doen aan die grote ongelijkheid door al die extra inkomsten voor de rijken zwaarder te belasten.

En zo lijkt Oxfam Novib ogenschijnlijk te strijden voor het arme deel van de wereldbevolking en maken ze het leven van de elite in Davos behoorlijk lastig.

Niets is echter minder waar, want Oxfam Novib behoort bij de club van Klaus Schwab.

De eigenaren van Oxfam Novib zijn ook de eigenaren van het WEF.

Wat Oxfam Novib dan ook doet is precies hetzelfde als wat het WEF doet: beiden willen het communisme invoeren om zo ogenschijnlijk een eind te maken aan de grote verschillen in rijkdom op deze aarde.

Het volgende is wat wij eerder schreven over Oxfam Novib:

Oxfam werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht in het Engelse Oxford door een aantal mensen die lid waren van de zogenaamde Fabian Society. Men noemt Oxfam dan ook wel een soort kind van deze Fabian Society.

Het volgende is wat er in de Wikipedia staat over deze club:

De Fabian Society is een op 4 januari 1884 opgericht Brits reformistisch-socialistisch gezelschap van intellectuelen dat in het laat-Victoriaanse Engeland ijverde voor verbetering van het lot der arbeidersklasse. Ze richtten zich vooral tot andere intellectuelen, en vermeden het contact met de werkende stand of de vakbonden.Toch stonden enkele Fabians aan de basis van de Labour Party.

Is het niet vreemd dat een organisatie die geen enkel contact wil met de werkende klasse nu juist een Engelse variant van de Partij van de Arbeid opricht? Nee, dat is niet vreemd, want net zoals de arbeiderspartij in Nederland is opgericht door de Vrijmetselarij, geldt hetzelfde voor de Engelse Labour Party en de Fabian Society.

Net zoals de Vrijmetselarij is overgenomen door een virus, zo is dat ook gebeurd met de Fabian Society en dus ook Oxfam. En dat virus heet uiteraard Chazaren, abusievelijk ook wel eens Joods genoemd. De top van de Chazaren wordt gevormd door de honderd procent satanische Sabbateans en zij zijn “de eigenaren” van de Fabian Society en alles wat daarbij hoort. Hetzelfde geldt voor de Frankfurter Schule (De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie).

Beiden zijn geïnfiltreerd en overgenomen door de Chazaren:

Both have been and are funded by extremely wealthy Jews and groups who attained their affluence as Jewish capitalist.

Eén van de grote financiers van de Fabian Society is de bekende Rockefeller Foundation, waarover wij eerder schreven:

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.


In een recent artikel schreven wij over de veranderingen die worden bekokstoofd in onze maatschappij door de Chazaren:

Dit zijn allemaal geen toevallige dingen, maar zijn georkestreerd door de werkelijke machthebbers, de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of de Chazaarse Mafia.

Uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.


Bovenstaande zijn de exacte doelstellingen van zowel de Fabian Society als de Frankfurter Schule:

Both promote the radical transformation of Western civilization through Socialist utopianism, Christianity and non-European immigration.

Hetzelfde script wordt gevolgd door de Fabian dochter Oxfam die als specifiek doel heeft het bevorderen van alle gender verwarring en feminisme. Oxfam heeft niets te maken met het helpen van mensen, maar alles met het promoten van een bepaalde agenda.

Wanneer je dan ook geld doneert aan Oxfam, dan steun je direct de weg naar de New World Order. Hetzelfde geldt voor andere Illuminati organisaties zoals het Rode Kruis.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl