Omvolking Engeland blijkt groot succes

 omvolking Engeland groot succes   In theorie is omvolking formeel nog steeds een complottheorie, maar zoals gewoonlijk laat de werkelijkheid een ander beeld zien.

En dat zeker in Engeland waar de leden van de satanische sekte handenwrijvend concluderen dat het fantastisch gaat.
Al jaren doen de volledig onder controle staande mainstream media de omvolking af als een complottheorie.

Dat is heel handig want als het een complottheorie wordt genoemd, dan bestaat het niet. En als het niet bestaat hoeft er ook geen aandacht aan te worden besteed.

Daarnaast hebben we nog een levensgroot probleem in onze huidige maatschappij en dat probleem is dat een groot deel van de bevolking ondertussen dusdanig is gehersenspoeld dat ze alles geloven wat de mainstream media eruit kramen.

Als het buiten 25 graden is en de mainstream media vertellen dat er een pak sneeuw ligt, dan zal je mensen buiten zien lopen in de warmte met een wintermuts op het hoofd.

De officieel onafhankelijke Wikipedia heeft het volgende te zeggen over de omvolking:

Omvolking, omvolkingstheorie of vervangingstheorie is een extreem-rechtse complottheorie met betrekking tot de vermeende vervanging van de Westerse inheemse bevolking door immigranten met een niet-westerse cultuur. Volgens diverse extreem-rechtse theorieën wordt in Westerse landen de oorspronkelijke bevolking via massa-immigratie geleidelijk geheel of voor het grootste gedeelte vervangen door vreemdelingen, met name moslims. De oorspronkelijke bevolking zou op termijn 'een minderheid in eigen land' worden en de westerse cultuur vervangen door die van de immigranten.

In een uitgebreid artikel in de gedrukte Telegraaf werd onlangs geschreven dat twee derde van de bevolking in Londen behoort bij een etnische minderheid.

Dat betekent dat op dit moment al twee derde van de oorspronkelijke Engelse bevolking in Londen is verdwenen en dat er nog maar een derde oorspronkelijke Engelsen wonen.

Als dat geen omvolking is, wat is het dan wel?

Daarnaast hebben ze een nieuwe mijlpaal behaald en die is dat sinds de invoering van het christendom er nog nooit een minderheid van de bevolking is geweest die christen is. Nu is dat wel het geval, want minder dan de helft van de inwoners van Engeland en Wales is christen.

In 2000 noemde nog 72 procent van de Britse bevolking zichzelf christen, in 2011 was dit gedaald tot 60 procent en op dit moment is het nog maar 46 procent.

Ook heeft men bij de meest recente volkstelling vastgesteld dat hoewel de bevolking groeit, het aantal blanke mensen afneemt.

In ons land gaat het ook steeds beter met de omvolking.

Politici beloven en doen van alles om de stroom asiel en gelukzoekers in te dammen en worden dan eigenlijk standaard door de (D66) rechters terug gefloten.

Zo kan de overheid er echt niets aan doen want zij hebben geprobeerd met de middelen die ze hebben de enorme instroom te stoppen, maar helaas.

Eind augustus dit jaar hadden wij een asieldeal:

De nieuwe regels van het kabinet zijn bedoeld om de asielinstroom te beperken en maken deel uit van de veelbesproken asieldeal die eind augustus werd gepresenteerd. Volgens de nieuwe beleidsregel mogen statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Als dat vijftien maanden na hun aanvraag nog niet is gelukt, krijgen de familieleden alsnog een visum.

Dat heeft dan precies enkele maanden geduurd, want de rechter heeft korte metten gemaakt met de asieldeal.

Er is geen wettelijke basis voor de nieuwe maatregel voor gezinshereniging uit de recente asieldeal. Dat heeft de voorzieningenrechter in Haarlem geoordeeld. De nareismaatregel is volgens de rechtbank in strijd met de Nederlandse Vreemdelingenwet en met twee bepalingen in de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn.

En zo wordt de bevolking bezig gehouden met allerlei afleidingsmanoeuvres en gaat de instroom onverminderd door.

En dus nog maar even Barbara Specter die ons laat weten dat wij Europeanen nog niet helemaal door hebben hoe wij multicultureel moeten zijn, maar gelukkig weet zij de oplossing.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl