We penetrate ze cabinets

 infiltreren, illuminati     Als een tactiek werkt, waarom zou je dan overschakelen op een andere?

Al honderden jaren infiltreren ze overal en nemen daarna de touwtjes in handen.
Mensen vragen zich vaak af hoe het mogelijk is dat een relatief klein clubje mensen erin slaagt om hun wil op te leggen aan de grote meerderheid.

Het klinkt als een onmogelijke opgave, maar de beruchte satanische sekte, ook bekend onder de naam Rothschild mafia of Illuminati hebben daarvoor een oplossing bedacht.

Neem bijvoorbeeld de vrijmetselarij. Als je die weet te infiltreren en daar al de leidende posities te bezetten, dan ben je spekkoper.

Want, veel ambitieuze psychopaten worden lid van de vrijmetselarij omdat ze denken dat dit een route is die hen veel macht kan bezorgen.

Iemand die de vorige eeuw heel veel onderzoek heeft gedaan naar de vrijmetselarij is de priester Maximilian Kolbe:

Kolbe kwam tot de conclusie dat de mensheid slachtoffer is geworden van een hoax die zo groots en allesomvattend is, dat het nauwelijks is te begrijpen. En dat dit dan ook de reden is dat de mensheid prompt in totale ontkenning schiet.

De mensheid staat onder controle van de vrijmetselarij, een satanische sekte. Het is een proxy voor kabbalistische Joden, voornamelijk bankiers (de Illuminati), vooral niet te verwarren met het Joodse volk. Deze sekte heeft al meer dan 200 jaar zo goed als alles op onze planeet gedomineerd.

Wat wij ‘vrijheid’ noemen is een illusie, ons aangepraat via de door hen gecontroleerde media. Onze leiders zijn hun gewillige of gedwongen agenten.

Door de volledige controle van de vrijmetselarij ben je al een heel eind.

Dan kan je natuurlijk nog een aantal clubs in het leven roepen zoals bijvoorbeeld het World Economic Forum.

Net zoals al de psychopaten lid willen worden van de vrijmetselarij, zo staan ze ook vooraan in de rij om bij het WEF te mogen horen. Want, ook dat lidmaatschap zal hen veel extra macht opleveren.

Als je ziet wie de leiding heeft van het WEF, dan zie je dat ze allemaal bij de ‘usual suspects’ horen.

Als je dan ook nog eens het complete bankwezen en de mainstream media in handen hebt, dan is het niet zo moeilijk om met een paar mensen de baas te spelen over de rest. 

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding.

penetrate ze cabinet


penetrate ze cabinet 2

De reden dat ze dit allemaal zo kunnen doen is omdat ze gebruik maken van psychopaten.

In één van de meest beangrijke artikelen op deze website, geschreven door een kundige lezer, wordt het allemaal haarfijn uitgelegd.

We zijn er altijd vanuit gegaan dat de mensheid uit één soort bestaat. Maar is dat wel zo? 

Volgens genetische analyses van Woodley (2010) is het aannemelijk dat we met meerdere menssoorten op aarde leven. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de mens uit tientallen soorten zou bestaan. 

Mijn inschatting is dat we minimaal drie menssoorten kunnen onderscheiden, te weten: 
  • De neuro typische mens, ca. 74%   
  • HSP (hoog bewusten, empaten), ca. 20%  
  • Psychopaten, ca. 6%   
De scheiding tussen mensen op basis van soort (genetica) is van grotere invloed dan welk ander verschil tussen mensen dan ook. We beoordelen (of veroordelen) elkaar vaak op verschillen in uiterlijk, ras, religie, leeftijd, cultuur, geslacht, opleiding, opvoeding, status, etc. Dat valt in het niet als we kijken naar de verschillen op basis van menssoort. 

Tot welke menssoort we behoren, bepaalt immers of we goedaardig of kwaadaardig zijn. Het bepaalt onze gevoeligheid, ons empathisch vermogen, ons moraal, onze denkwijze, enz. 

Genetica speelt de hoofdrol in het menselijk gedrag, daarom zou de gedragsgenetica centraal moeten staan in de studie psychologie. 

En uit een follow up artikel:

Het is absoluut onmogelijk om samen in dezelfde wereld te leven.

Eén van ons zal moeten gaan.

Dat ligt niet aan ons. Het ligt aan hen. Zij hebben de aanval ingezet.

Het is de bittere waarheid die we onder ogen moeten komen. We kunnen niet meer wegkijken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl