De pandemie is mislukt, maar het nieuwe plan moet een succes worden

 oorlogsscenario moet leiden naar New World Order   Wat men had gehoopt dat er zou gebeuren na het lanceren van de nep coronapandemie is niet gebeurd.

Daarom hebben ze vorig jaar het oorlogsscenario bedacht en in die plannen komt een beperkte kernoorlog voor.
De machthebbers in de achtergrond, bekend onder vele namen zoals Iluminati, satanische sekte of Rothschild mafia, hebben China gekozen als model voor de door hen gewenste New World Order.

Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben ze China gebruikt als proeftuin en ze waren zeer blij met de uitkomsten van de experimenten.

Een voorspelbare passieve gehoorzame bevolking die iedere dag wordt getraind in het opvolgen van vaak nutteloze en onbegrijpelijke regels en die maar wat graag bereid zijn om hun zelfstandigheid op te geven.

Er is een artikel verschenen bij Henry Makow waarin wordt gesteld dat de nep pandemie hen (de sekte) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en dat ze daarom hebben teruggegrepen op het model van de Koude Oorlog.

Het idee van de nep coronapandemie was dat er een virus was ontdekt/ontsnapt in China en dat dit land op harde, maar efficiënte wijze erin slaagde om het virus onder controle te krijgen.

Dit had dan een maatschappelijke discussie op gang moeten brengen met de vraag of het dan ook voor ons niet beter zou zijn om onze rechten op te geven om op die manier het virus onder controle te krijgen.

Men had verwacht dat dit zou gebeuren en dat het antwoord een uitbundig ‘ja’ zou zijn, ook vanwege de niet aflatende angstpropaganda van de MSM. Hierna zou dan langzaam maar zeker de Chinese stijl van regeren ook bij ons worden ingevoerd. Dit alles uiteraard onder de noemer van ‘het redden van levens’ en tegelijkertijd zou de nep coronapandemie de schuld krijgen van gefabriceerde voedseltekorten en sterk stijgende prijzen.

Volgens de planning hadden we dan medio 2021 ook al aardig onderweg moeten zijn naar: Je bezit niets, maar je zult gelukkig zijn.

Dat alles is niet gelukt en dat zeker niet in de laatste plaats doordat er een kern van de bevolking bleef weigeren om mee te doen. Weigeren om zich te laten testen, weigeren om zich te laten vaccineren en weigeren om mee te werken aan een corona toegangsbewijs.

Het resultaat van dit alles was dat de sekte opnieuw diep ging nadenken en met een ander plan op de proppen kwam. Een plan dat dit keer wel het gewenste resultaat moet opleveren.

Degene die het artikel bij Makow heeft geschreven zegt te werken op een plek waardoor hij meer inzage heeft in wat er achter de schermen gebeurt dan andere mensen.

Zo zegt hij vorige zomer getuige te zijn geweest van het smeden van het oorlogsplan zoals zich dat nu voor onze ogen ontvouwt.

De grote fout die ze bij de nep pandemie gemaakt zouden hebben is dat de wereldleiders te weinig op één lijn zaten, waardoor de massa uiteindelijk de leiders zelf als de vijand begon te zien.

Met het oorlogsscenario bestaat er volgens de planners een veel grotere kans dat men eensgezind wordt.

Volgens de auteur van het artikel zit Poetin ook in het complot, maar speelt hij een minder belangrijke rol dan wij denken en gingen de werkelijke machthebbers in Moskou ook akkoord met dit plan.

In eerste instantie had men gedacht om misschien Syrië te gebruiken, maar bij nader inzien bleek Oekraïne beter te zijn. Dit, vooral ook omdat men in dat land graag het bekende hakenkruis hanteert en dat soort dingen zijn altijd goed voor de emoties.

De bedoeling is dat er bewust en onbewust veel verbanden worden gelegd met de Tweede Wereldoorlog. Dit omdat dit voor de Europese bevolking heel herkenbaar is.

In het bedachte scenario wordt Oekraïne gepresenteerd als slachtoffer, maar tegelijkertijd komen ook overal het hakenkruis in beeld en talloze beelden van neonazi’s.

Rusland wordt gepresenteerd als de agressieveling, terwijl de Westerse MSM korte metten maken met het slachtoffergedrag van Rusland, de arme burgers in het oosten van Oekraïne.

Hierdoor zijn er genoeg ingrediënten voorhanden om de bevolking maximaal te polariseren.

Er is verder overeengekomen dat er sprake zou zijn van een beperkte oorlog in het oosten van Oekraïne.

Ook mocht er in de eerste 12 maanden van deze oorlog absoluut geen oplossing komen, want men wil dit keer de tijd nemen om te zorgen dat het nu wel goed gaat.

De angst voor escalatie en de kans op een kernoorlog zal actief worden gepromoot door de MSM via ‘het lekken van informatie’ en geruchten.

Er zal steeds vaker sabotage voor komen waardoor er langzaam maar zeker voedsel- en energietekorten zullen ontstaan, waarbij de bevolking tegelijkertijd te maken krijgt met grote prijsstijgingen.

Dat is het punt waarop wij ons nu bevinden.

Volgens de auteur zijn er vanaf hier twee mogelijke routes en de sekte schijnt er nog niet helemaal uit te zijn welke hun voorkeur geniet.

De eerste is een beperkte kernoorlog in Europa. Misschien echt, maar waarschijnlijk gesimuleerd.

Gevolg is dat gebieden zullen worden afgesloten, er totale chaos ontstaat en bovenal het tot stilstand komen van de bevoorradingsketens.

Dit alles zou meer dan voldoende moeten zijn om de geesten van de burgers klaar te maken voor de ‘noodmaatregelen’. Ze zullen deze maar wat graag accepteren omdat ze tegen die tijd doodsbang en totaal verward zullen zijn.

Dat is ook de tijd dat ze met verplichte vaccinaties zullen komen, grote reisbeperkingen, rantsoenering. Deze maatregelen zullen vervolgens permanent worden.

Het gevolg van dit alles zal een nieuwe, maar dit keer digitale Koude Oorlog worden. Alleen is het dit keer in zoverre omgekeerd dat de mensen aan deze kant van het ijzeren gordijn degenen zullen zijn met een lage levensstandaard en nauwelijks vrijheid.

De tweede optie is een volledige kernoorlog die op het laatste moment wordt voorkomen en als gevolg daarvan krijg je de complete wereld, inclusief Rusland en China, die eisen via de MSM dat deze situatie zich nooit meer mag voor doen.

Dat we nu dit keer echt de handen in elkaar moeten slaan, niet om moeder aarde te vernietigen, maar om deze te redden. Dat we daardoor als volk bereid moeten zijn om een social credit systeem te accepteren en onze CO2 voetafdruk op iedere mogelijke manier te verkleinen.

Op dit moment worden beide opties overwogen, maar maak je geen enkele illusie volgens de auteur, dit keer willen ze niets minder dan succes.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl