Je bezit straks echt niets meer

 ons land wordt communistisch  Het gevoel dat kort voor de Tweede Wereldoorlog vooral bij Joden overheerste was: Het zal allemaal wel niet zo’n vaart lopen.

Hetzelfde gevoel heerst nu weer als je mensen probeert te waarschuwen voor de dingen die gaan komen.Eén van de grootste problemen waar waarheidszoekers mee te maken krijgen is het feit dat andere mensen hen voor gek verklaren.

Als je zegt dat de experimentele corona spuiten dodelijk zijn dan ben je een wappie, als je zegt dat we richting communisme gaan ben je een complotdenker en als je zegt dat er in de achtergrond satanische krachten aan het werk zijn ben je een antisemiet.

Eén van de grootste werktuigen van de satanische machthebbers in de achtergrond is het WEF onder leiding van een bijzonder bestuur.

Het WEF voorspelt letterlijk dat wij communistisch zullen worden. Ze willen dat bij ons invoeren, net zoals ze dat eerder in Rusland hebben gedaan met meer dan 100 miljoen doden tot gevolg.

Het WEF vertelt ons dat wij niets zullen bezitten en toch gelukkig zijn. Dat wij niet of nauwelijks nog een eigen auto zullen bezitten, omdat wij alles zullen delen in de nieuwe wereld.

Het WEF vertelt ons dat boeren dienen te verdwijnen en dat de voedselvoorziening centraal geregeld gaat worden, net zoals in de voormalige Sovjet Unie.

Wageningen krijgt een instituut dat de voedselketen wereldwijd moet veranderen. Premier Mark Rutte kondigt vol trots de komst van het zogenoemde Global Coördinating Secreteriat (GCS) aan. Nederlandse bedrijven moeten er flink van kunnen profiteren.

De doorsnee burger die misschien wel of niet die verhalen hoort, haalt de schouders op en denkt: ‘Het zal allemaal wel niet zo’n vaart lopen, wat is er op tv vanavond?’

En toch als je maar wilt zien, dan kan je overal de tekenen waarnemen dat wij onderweg zijn naar een maatschappij waar je niet al je vrijheid kwijt zult zijn, maar ook je bezit.

Op woensdagmorgen verscheen er een artikel in de Telegraaf met de grote kop: Dit kan nooit de bedoeling zijn.

Een artikel dat ging over de beperkingen die nu overal bij hypotheekverstrekkers ingaan. Mensen met een zogenaamde maatwerk hypotheek kunnen eigenlijk vanaf nu een hypotheek op hun buik schrijven. Alleen in heel beperkte mate zal dit nog worden toegestaan.

Maatwerkhypotheken zijn hypotheken waar wat extra werk moet gebeuren, omdat het geen standaardsituatie betreft. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer mensen in scheiding liggen of voor ZZPers en dergelijke.

De AFM heeft een brief gestuurd naar hypotheekverstrekkers waarin ze deze waarschuwen dat ze ‘overcreditering’ moeten voorkomen en dat ze daarom heel alert moeten zijn bij maatwerkhypotheken. Dit ook, omdat er woningnood heerst en mensen heel graag een huis willen kopen.

In de praktijk betekent dit dat hypotheekverstrekkers zoals bijvoorbeeld de Rabobank al bij voorbaat stoppen met maathypotheken, behalve in speciale gevallen.

Als je dan bedenkt dat 10 procent van alle hypotheekaanvragen maatwerkhypotheken betreft, dan weet je dat er hierdoor heel wat minder nieuwe huiseigenaren zullen komen.

Daarboven op komt zo te zien ook nog een ontmoedigingsbeleid voor wat betreft het kopen van huizen.

miljoen huizen, fundering, droogte

Het is nu al een gegeven dat miljoenen huishoudens straks niet langer in staat zullen zijn om hun energie te betalen.

Geen nood, in het kader van het komend communisme, biedt de overheid graag een helpende hand.

Energiebedrijf Eneco meent dat een snelle invoering van een inkomensafhankelijke energiesubsidie kan helpen om de hoge energiekosten voor huishoudens te compenseren. Die kosten zijn fors opgelopen door de internationale energiecrisis. De energieleverancier roept het kabinet op deze maatregel mee te nemen in de begroting voor Prinsjesdag.

Alles ben je kwijt straks, maar bovenal de vrijheid om dingen te doen zoals jij dat wilt, wanneer je wilt en hoe je wilt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl