Krijgt ook ons land te maken met het Sri Lanka scenario?

nederland, sleutelrol wef   Sri Lanka, een land dat een sleutelrol speelde in de hervormingsplannen van het WEF is nu misschien wel de grootste puinhoop op aarde.

Onlangs werd bekend dat ook ons land een sleutelrol speelt in de plannen van het WEF.Overal zie je nu mensen in opstand komen tegen het WEF van Klaus Schwab en zijn nu niet bepaald ‘inclusive’ medebestuursleden.

Er wordt vaag gedaan over wie en wat nu eigenlijk het WEF is, dus volstaat men meestal met kreten zoals globalisten, elite en cabal. Dit moet dan omschrijven wat de drijvende krachten zijn achter dit alles.

Wat het in werkelijkheid is wordt goed gedefinieerd door Henry Makow:

We hebben als wereld te maken met de satanische doctrine van de Creatieve Verwoesting zoals die wordt aangetroffen in het kabbalistisch Judaïsme.

Dit is de drijvende kracht achter alles wat er nu gebeurt en de stappen zoals men die nu probeert uit te voeren werden meer dan 100 jaar geleden al beschreven door Nahum Goldman, de oprichter van het Joods Congres.

In 1915 schreef Goldman het plan voor het scheppen van de New World Order, de nieuwe communistische wereldmaatschappij.

Zo schrijft hij onder andere:

De historische missie van onze wereldrevolutie is om een nieuwe menselijke samenleving te scheppen om het oude sociale systeem te vervangen. Om deze conversie en reorganisatie van de wereldmaatschappij te kunnen uitvoeren zijn twee stappen noodzakelijk.

De eerste is de vernietiging van de oude gevestigde maatschappij. De tweede is het ontwerpen en invoeren van de Nieuwe Orde.

Voor de eerste stap is het nodig dat alle landgrenzen worden opgeheven, onafhankelijke landen met hun eigen cultuur verdwijnen, net zoals ethische obstakels en traditionele sociale definities. Pas dan kunnen de elementen van het verwoeste oude systeem worden vervangen door de elementen van onze Nieuwe Orde die wij gedwongen zullen invoeren.

De eerste taak van onze wereldrevolutie is Verwoesting. Alle lagen van de traditionele maatschappij moeten worden vernietigd. Alle mannen en vrouwen moeten worden losgerukt uit hun voorouderlijke omgeving en weggehaald uit hun natuurlijke leefomgeving. Wij zullen niet toestaan dat er ook maar één enkele traditie in stand blijft. Traditionele normen en waarden moeten worden beschouwd als een ziekte die moet worden uitgeroeid. Het nieuwe motto van de Nieuwe Orde is: Niets is goed, daarom moet overal kritiek op worden geleverd en moeten dingen worden afgeschaft. Alles wat ooit was moet verdwijnen.

Na de verwoesting van de oude orde, zal de constructie van de nieuwe orde groter en moeilijker worden. Wij hebben de diepgewortelde oude ledematen van de oorspronkelijke cultuur eruit gerukt. Er zullen geen duidelijke sociale normen en waarden meer zijn en dus moeten wij voorkomen dat deze zich op een nieuwe manier natuurlijke manier zullen vormen.

In het begin zal de grote massa overgehaald worden om als gelijken mee te werken aan de taak van het verwoesten van hun eigen traditionele samenleving. Maar de nieuwe orde moet tot stand komen door dwang waarbij wij mensen zullen verdelen en tegen elkaar opzetten zodat ze niet langer gelijk zijn binnen de nieuwe hiërarchische piramidestructuur van onze monolithische Nieuwe Wereld Orde.

Tot zover Goldman.

Kijk om je heen en observeer wat er nu gebeurt. Wij bevinden ons nu midden in de fase van totale verwoesting.

Ze gebruiken voor die verwoesting talloze instrumenten, waaronder het WEF. Deze geeft de nodige instructies aan nationale overheden en daarom zitten wij nu opgescheept met een waar ‘verwoestingskabinet’.

Er zijn een aantal landen die toestaan dat het WEF daar een sleutelrol speelt en één van die landen was Sri Lanka, waarover wij eerder het volgende schreven.

Zoals we eerder schreven stond er in 2018 een ronkend artikel over het land op de website van het WEF, maar na vier jaar WEF is het land vakkundig gesloopt.

Financieel analist Maarten Verheyen schrijft hierover het volgende:

Sri Lanka heeft een ESG-score van 98. Een voorbeeld voor ons allen.

ESG staat voor environmental, social en governance.

Kortom: duurzaamheid.

Een onophoudelijke strijd tegen de CO2-uitstoot … een ongezonde focus op gendergelijkheid in plaats van competenties en uiteraard ellenlange discussies over ‘diversiteit’.

Een score van 98 op 100 betekent dat het land volledig gestuurd werd op basis van deze principes.

Ze hebben ‘ESG’ volledig omarmd als dé weg vooruit voor het land.

Er zijn een aantal factoren die ervoor hebben gezorgd dat het land in no time werd gesloopt.

De ene is de nep corona pandemie waardoor het toerisme geheel wegviel, maar volgens Verheyen is de ergste klap toegebracht door het besluit om de landbouw 100 procent duurzaam te maken. Net zoals ze dat bij ons willen doen.

Vanaf begin 2021 waren meststoffen verboden waardoor boeren het met een veel kleinere opbrengst moesten stellen.

De gemiddelde inwoner van het land eet 100 kilo rijst per jaar en op een gegeven moment volstond de eigen productie niet meer om alle monden te voeden.

Sri Lanka moest plots graan importeren uit India en werd zo blootgesteld aan de enorme prijsstijgingen van rijst op de wereldmarkt.

Tot overmaat van ramp beschikte men ook amper over buitenlandse deviezen. Het aantal toeristen was namelijk met 90% gedaald waardoor de valutareserves zienderogen geslonken waren.

Niet alleen Sri Lanka speelt een sleutelrol in de plannen van het WEF, ook ons land doet dat.

 nederland, sleutelrol wef

Schaamteloos verkopen de mensen die gekozen zijn als ‘volksvertegenwoordigers’ ons land, cultuur en historie aan de duistere machten in de achtergrond.

Luister hoe WEF medewerker Carola Schouten in de tijd dat ze nog Minister van Landbouw was, ook ons volk voorbereid op het Sri Lanka scenario.

Videolink

Help mee met het verspreiden van de waarheid, voordat wij een tweede Sri Lanka worden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl