Boeren betekent vrijheid, WEF betekent communisme

 boer is vrijheid, wef is communisme  De boerenopstand is in feite niets minder dan een strijd tussen vrijheid en communisme.

Wint het WEF onder aanvoering van Mark Rutte dan zijn wij voor 2030 een volledig communistische staat.De boeren vertegenwoordigen in feite het toppunt van vrijheid. Ze zijn heer en meester op hun eigen land en verzorgen de voedselvoorziening voor medeburgers.

Je kunt dan ook heel goed zonder overheid, maar je kunt niet zonder boeren.

De eigenaren van het WEF behoren bij precies dezelfde groep mensen die verantwoordelijk zijn voor de Russische revolutie van 1917/18 en die vervolgens een communistisch bewind hebben geïnstalleerd.

Dit is het grootste horrorbewind ooit geweest uit de menselijke geschiedenis en hierbij zijn ongeveer 100 miljoen Russen rücksichtslos vermoord.

 100 miljoen Russen vermoord
Wat we nu voor onze ogen zien gebeuren is in feite een herhaling van zetten. Opnieuw willen ze een communistisch bewind installeren en dit het liefst op wereldniveau.

Hiertoe hebben ze via één van hun denktanks in een grijsverleden de klimaathoax bedacht en dat gebruiken ze als kapstok om alles aan op te hangen.

En zo krijg je een niet bestaand stikstofprobleem dat als reden wordt aangevoerd voor het opruimen van de boeren. Want in een communistische staat is geen ruimte voor vrije en vooral zelfstandige boeren.

Onder een communistisch bewind is de voedselvoorziening ook volledig in handen van de overheid en op die manier kunnen ze een ongekende dwang uitvoeren.

Het communistisch bewind van de satanische sekte deinsde er dan ook geen moment voor terug om voedsel als wapen in te zetten.

De Holodomor, letterlijk "de pest/plaag van de honger", met als resultaat (niet letterlijk) "het vermoorden middels uithongeren", was een genocide-door-hongersnood op het grondgebied van de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek in de jaren 1932-1933. Het was een van de grootste nationale rampen in Oekraïne in de moderne geschiedenis; het aantal doden lag tussen de 2,5 en de 7,5 miljoen.

Wat tot maar weinig mensen schijnt door te dringen is dat we anno 2022 te maken hebben met precies dezelfde krachten als degenen die het sovjet bewind installeerden en controleerden.

Een sekte die door David Icke wordt omschreven als ‘a satanic death cult’ en door de Joodse onderzoeker Henry Makow als volgt wordt omschreven.

De satanische sekte die we Illuminati noemen, is gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

Dit heeft totaal niets te maken met het Joodse volk, een vergissing die heel vaak wordt gemaakt. De sekte bestaat uit een combinatie van kabbalistische Joden en hooggeplaatste vrijmetselaars.

Het is dan ook deze sekte die wil dat de boeren worden opgeruimd zodat zij stap voor stap de door hen gewenste communistische heilstaat kunnen installeren.

Dit onder het motto: Je zult niets bezitten, maar gelukkig zijn.

De strijd van de boeren is dan ook de strijd van ons allen.

Wanneer de boeren verdwijnen, dan heeft het WEF onder leiding van vrijmetselaar Mark Rutte (de sekte) in ons land gewonnen en zijn wij binnenkort slaven onder een communistisch juk.

Blijf daarom mensen wakker schudden, blijf deze website steunen en blijf hoe dan ook de boeren steunen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl