Rothschild man Macron wint op alle fronten

 Rothschild man Macron wint op alle fronten  Het blijft verbazingwekkend om te zien hoe sommigen toch iedere keer weer een geweldig voordeel weten te halen uit een crisis.

De grote winnaar in het Oekraïne conflict is ongetwijfeld de Franse Rothschild president Macron.De burgers en soldaten zijn altijd de grote verliezers ten tijde van oorlog, nooit de leiders. Leiders sterven tegenwoordig niet meer aan het front, ze kijken wel uit.

Leiders sturen anderen om te vechten of moedigen anderen aan om te strijden, terwijl ze zelf met een riant salaris veilig achterblijven.

Leiders sturen wapens zodat andere kunnen sterven, zij niet.Woorden doen er toe en door de stoere woorden van onze premier en collega’s die niet bereid zijn om zelf ook maar iets op te offeren gaan andere landgenoten een vrijwel zekere dood tegemoet.

In Oekraïne vechten burgers volop mee in de oorlog met Rusland. Ook Nederlanders hebben interesse om als burger af te reizen naar oorlogsgebied en mee te vechten.

De Oekraïense president Zelensky kondigde zondag aan een 'vreemdelingenlegioen' op te willen zetten, en moedigde burgers wereldwijd aan om zich daar bij aan te sluiten. Maandagochtend hadden al ruim 200 Nederlanders gehoor gegeven aan deze oproep, schreef NRC op basis van informatie van de Oekraïense ambassade in Den Haag.

Ook Frankrijk kent dergelijke helden in de vorm van president Macron.

Dit mannetje zal nooit en te nimmer tegen wie dan ook vechten, maar deze Rothschild en WEF-leerling is wel degene die werkelijk op alle fronten wint.

Macron is de man die net voor de Russische inval in Oekraïne uren om een enorme tafel zat met Poetin, waarbij de twee van alles bespraken. Waarover zij spraken weten wij niet. Daarna hebben de twee nog uren aan de telefoon gehangen en het resultaat van dit alles is dat Macron nu ineens mateloos populair is in Frankrijk.

Hij is degene die de grote bruut Poetin heeft geprobeerd te stoppen en wie is er dan ook beter geschikt om zo meteen te worden herkozen als de nieuwe Franse president? Deze verkiezingen zijn volgende maand en hoewel Macron zich nog niet officieel verkiesbaar heeft gesteld is de verwachting dat hij deze fluitend gaat winnen.

Gisteren hield deze held dan ook een toespraak tot het volk waarbij hij benadrukte dat hij, Frankrijk en de NAVO deze oorlog niet wilden en dat hij er alles aan had gedaan om dit te voorkomen.

Dit ondanks het feit dat tot op dit moment Macron als grote winnaar uit de ‘strijd’ tevoorschijn is gekomen van deze zelfde oorlog. Niet alleen wordt hij opnieuw gekozen tot president, maar hij gaat nu ook volop inzetten op één van zijn stokpaardjes, een Europees leger.

In zijn toespraak zei hij dat er wat defensie betreft een nieuw tijdperk is ingetreden en dat wij moeten volgen. Volgens de Telegraaf zei hij verder dat oorlog niet meer iets is uit de geschiedenisboeken maar zich voor onze ogen afspeelt.

‘Op deze brute terugkeer naar de tragiek van de geschiedenis moeten we antwoorden met historische beslissingen’.

Het volgende schreven wij een jaar geleden over deze Franse held:

Er zijn een aantal mensen op deze wereld die je niet anders kunt omschrijven dan als de verpersoonlijking van “het kwaad”. Wij hebben Kissinger ooit omschreven als de handlanger van de duivel, maar er is nog iemand die recht heeft op die kwalificatie.

Misschien is wel het allergrootste probleem waar wij als mensheid op deze wereld mee te kampen hebben het feit dat er letterlijk duivelse krachten aan het werk zijn die uit alle macht proberen het leven van mensen op aarde tot een hel te maken.

Wij kunnen ons dat niet voorstellen en daarom lukt het hen tot nu toe ook keer op keer om hun duivelse plannen uit te voeren. Plannen die absoluut niets goeds voor de mensheid betekenen.

Deze duivelse figuren zijn verenigd in een sekte die wel de Illuminati wordt genoemd.

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Hoe meer kwade daden de leden uitvoeren, des te eerder zal hun Messias weer op aarde terugkeren volgens rabbijn Antelman.

Volgens een specialist op dit gebied, rabbijn Antelman, geloven aanhangers van Zevi dat er twee manieren zijn om te zorgen dat de Messias weer snel op aarde zal terugkeren. De eerste is om te zorgen dat alle mensen goed worden of de tweede optie, dat alle mensen slecht worden. De aanhangers van Zevi die Sabbateans worden genoemd, hebben gekozen voor het laatste en zien het begaan van zonden dan ook als een heilig iets en hangen de filosofie aan dat omdat ze niet allemaal heiligen kunnen zijn, ze beter allemaal dan maar zondaars kunnen zijn.

Een bekend voorbeeld van een dergelijk iemand is Henry Kissinger, maar uiteraard ook een George Soros, maar er is nog iemand die misschien nog wel erger is dan deze twee.

En dat is de bekende Joodse auteur, filosoof en politicus Jacques Attali.

Deze man is bekend geworden ook als de ontdekker en mentor van de Franse president Emmanuel Macron.

Trouw schreef daar een aantal jaren geleden het volgende over:

De 39-jarige Emmanuel Macron wordt hoogstwaarschijnlijk de jongste president van Frankrijk ooit. Hij dankt zijn bliksemcarrière aan een grote dosis moed en een scherp strategisch inzicht.

Zijn carrière in een notendop: hij studeerde aan de elitaire bestuursschool ENA, werkte als hoge ambtenaar en was actief voor de zakenbank Rothschild & Co waar hij miljonair werd.

Hij werd ontdekt door Jacques Attali, sinds jaar en dag een invloedrijke persoonlijkheid in de coulissen van de macht.

Er is weinig moed of strategisch inzicht nodig als je wordt gesponsord door de Rothschild, met een Jacques Attali die aan de touwtjes trekt.

De inhuldiging van Macron vond dan ook op gepaste wijze plaats, zoals wij schreven in een eerder artikel.

Emanuel Macron is de beschermeling van de bekende satanist en Joodse vrijmetselaar Jacques Attali, waarover wij al eerder schreven.

Ook Macron is, net zoals onze premier Mark Rutte, vrijmetselaar en onder andere lid van een zogenaamde superloge, "Atlantis Aletheia".

De Joodse vrijmetselaar journalist Serge Moati zei over de inhuldiging van Macron onder andere het volgende:

“Macron werd president door naar het licht (Lucifer) te lopen en daarom bevond hij zich ook voor de piramide op het Louvre, hetgeen onderdeel vormde van zijn inwijdingsritueel”.

macron, piramide, inwijding, vrijmetselaar, attali, joods

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl