Autoriteiten bereiden zich voor op komende ramp

welke ramp hebben ze dit keer gepland?, wef, cyberpolygon, false flagNooit of te nimmer wordt de burger van tevoren verteld welke ramp, gepland (false flag) of niet, hen staat te wachten. 

Zij worden tot het allerlaatste moment in onzekerheid gelaten, maar autoriteiten schijnen te weten dat er veel slachtoffers zullen vallen.
Wanneer je een goede burger bent en je hebt je laten vaccineren dan zal je binnenkort een nog veel betere burger worden voor de overheid, want zombies stellen geen lastige vragen.

Voor een overheid zijn burgers die wel lastige vragen stellen heel irritant en het liefst zouden ze deze met wortel en tak uitroeien, maar dat gaat op dit moment nog een beetje te ver. Wat ze wel alvast doen is iedereen die niet in de overheidsfabels gelooft het stempel “complotdenker” opplakken en dit associëren met geweld, bedreigingen en extreemrechts.

Wat de overheid complotdenkers noemt zijn dus de mensen die niet zijn gevaccineerd, derhalve ook nog beschikken over hun eigen hersenen en vaak dingen zien die niet in de haak zijn en waarvan de overheid niet wil dat dit bekend wordt.

We weten dat het lang niet zo goed gaat met de Great Reset als men had gehoopt. Hoewel er veel mensen zijn die zich wel laten vaccineren, zijn er nog steeds grote groepen die dat niet doen of willen. Daarom wordt er in de achtergrond al druk gewerkt aan de Reset 2.0.

We hebben al langs diverse routes kunnen horen dat het einde, als het aan die sadisten ligt, niet in zicht is, omdat men in de achtergrond wel degelijk bezig is met “volgende rampen”.

Zo schreven wij onlangs een artikel met een waarschuwing van Mike Adams over een komende false flag operatie die “antivaxxers” in een kwaad daglicht moet stellen en hebben we uiteraard diverse waarschuwingen gehoord van het WEF over komende cyberaanvallen.

En dan hebben we de aankondiging van Bill Gates voor een komende ramp, waarbij dit keer wel iedereen er aandacht zal schenken.Met het bovenstaande in het achterhoofd kijken we hierna naar twee gebeurtenissen waaruit we zou kunnen afleiden dat wat het dan ook is dat ze voorbereiden, niet zo gek ver meer weg is.

We beginnen met de politie in Schotland die een advertentie heeft geplaatst waarin ze op zoek zijn naar leveranciers voor wat ze noemen “disaster identification shelters”.

Ze zien er ongeveer uit zoals op het volgende plaatje en volgens de advertentie wil de politie deze hebben voor het geval zich een ramp voordoet met heel veel dodelijke slachtoffers.

Police Scotland are looking to purchase shelters for Disaster Victim Identification purposes, in the event of a Mass Fatality incident.

disaster identification shelters

Men wil deze tenten dan ook gebruiken als tijdelijk mortuarium wanneer zich een ramp voltrekt waarbij de normale capaciteit onvoldoende is.

Men moet hier uiteraard verder niets achter zoeken, want dit is alleen voor het geval er zich iets voordoet zoals bijvoorbeeld destijds de vliegramp bij Lockerbie, zo wordt gesteld. Toen had men klaarblijkelijk niet genoeg body bags en moest men vuilniszakken gebruiken voor de stoffelijke overschotten.

De ramp bij Lockerbie vond plaats in 1988 en dan is het wel bijzonder dat men nu ineens in 2021 besluit dat er destijds niet voldoende faciliteiten waren voor slachtoffers en men dan nu beter voorbereid wil zijn.

Of staat er iets aan te komen en treft men daarom nu voorbereidingen?

Enkele jaren geleden is men in de inmiddels beruchte Australische stad Melbourne begonnen met het aanleggen van grote speakersystemen door de gehele binnenstad. Dit gebied staat bekend als CBD Central Business District).

Het was eigenlijk niemand precies duidelijk waarom dit zogenaamde “terror warning system” moest worden aangelegd. Het werd een keer of wat getest, waarbij je nauwelijks iets kon horen uit de luidsprekers.

Echter, op 6 juni jongstleden is het systeem wederom getest en wanneer je nu hoort wat er uit de speakers komt, dan waan je je in de setting van een Big Brother film of de Noord Koreaanse hoofdstad Pyongyang.


Al met al zijn dit signalen dat men verwacht dat er in de nabije toekomst dingen zullen gebeuren.

 Blijf alert op vreemde en ongewone gebeurtenissen, want een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl