Wat doen we met de niet gevaccineerden?

wat doen we met niet gevaccineerde mensenOf we het nu leuk vinden of niet, we bevinden ons op dit moment in een maatschappij waarbij de Nieuwe Normalen de boventoon voeren. 

Zij volgen blindelings de bevelen van een totalitaire overheid en misschien is hun grootste vraagstuk wel wat te doen met de niet gevaccineerden.
 We hebben eerder artikelen geplaatst van de auteur J.C. Hopkins waaronder het artikel dat ons laat weten dat we allemaal onbewust zijn ingewijd in de covid-19 sekte.

Vandaag houdt Hopkins zich bezig met de vraag wat er moet gebeuren met de ongevaccineerde burger in een wereld die grotendeels bewoond wordt door de Nieuwe Normalen.

Wat moet er gebeuren met ons? De covidioten, de wappies, de covid ontkenners. De wetenschap ontkenners. De werkelijkheidsontkenners. Zij die weigeren om zich te laten vaccineren, nu niet en nooit niet.

Er is geen plek voor ons in de Nieuw Normale maatschappij. De Nieuwe Normalen weten dit en wij weten dat ook. Voor hen zijn wij een verdachte, vreemde stam van mensen. We delen hun ideologische geloof niet. We doen niet aan de rituelen uit die zij dagelijks uitvoeren, of als we het wel doen, doen we dit met tegenzin, omdat zij ons dwingen. Wij houden ons bezig met complottheorieën, zoals wetenschap voor maart 2020, natuurlijke groepsimmuniteit, werkelijke sterftecijfers, Zweden, Florida en andere ketterse zaken.

Zij vertrouwen ons niet. Wij zijn vreemdelingen in hun midden. Ze vermoeden dat wij ons superieur aan hen voelen. Zij denken dat wij tegen hen samenspannen, dat wij hen willen bedriegen, verwarren, bedreigen, hun cultuur corrumperen, hun kinderen misbruiken, hun waardevolle lichaamsvloeistoffen willen verontreinigen en God mag weten wat voor andere verschrikkingen wij in gedachten hebben.

Dus debatteren ze over de vraag hoe ze ons kunnen afzonderen, op welke manier ze ons kunnen afzonderen, wanneer ze ons kunnen afzonderen om zo de maatschappij tegen ons te beschermen. In hun ogen zijn we niets meer dan misdadigers, of, erger nog, een plaag, een infectie. Zoals iemand zei (Hopkins weet niet meer wie), "Het opruimen van de niet gevaccineerden is niet een kwestie van ideologie. Het is een kwestie van reinheid", of zoiets.

In Israël, Estland, Denemarken, Duitsland, Amerika en andere Nieuwe Normaal landen zijn ze al met het afzonderingsproces begonnen. In het Verenigd Koninkrijk is het slechts een kwestie van tijd. De WEF, de WHO, de EU en andere transnationale entiteiten helpen om het nieuwe afscheidingssysteem te stroomlijnen, dat, volgens de WEF, gedaan moet worden door een geharmoniseerd lichaam zoals de WHO om ervoor te zorgen dat dit op een ethische manier gebeurt.

Hier in Duitsland overweegt de overheid om ons te verbieden om buiten ons eigen huis te werken. We mogen al niet meer reizen per vliegtuig (we mogen nog wel met de trein als we ons aankleden zoals de Nieuwe Normalen). In Potsdam mogen wij niet langer naar winkels en restaurants. (Ik weet niet of we nog op de stoep mogen wandelen of dat we in de goot moet lopen). In Saksen mogen we niet meer naar school.

Bij het Berliner Ensemble theater mogen wij niet naar de Nieuw Normaal voorstellingen. In Amerika zijn we verbannen bij universiteiten. Onze kinderen mogen niet meer naar openbare scholen. In New York mogen mensen met de Excelsior Pas naar Nieuw Normaal culturele voorstellingen en sportwedstrijden in de wetenschap dat ze daar beschermd zijn tegen de niet gevaccineerden.

De Israëlische Groene Pas is het model voor de toekomst en dat is eigenlijk op een hele zieke manier wel aardig logisch. Als je al een apartheidsstaat bent, dan maakt een klein beetje meer apartheid ook niets meer uit.

De Nieuwe Normalen die dit tot nu hebben gelezen zullen nu wel boos zijn. Ze zullen Hopkins ervan beschuldigen dat hij weer bezig is met het misleiden van mensen. Dat hij weer aan het overdrijven is. Dat er niet echt een apartheidsstaat is en zeker niet een medische apartheidsstaat.

Zoals de Nieuwe Normalen er keer op keer op wijzen dat er geen verplichte vaccinatie bestaat. Als wij ervoor kiezen om ons niet te laten vaccineren of dat niet kunnen vanwege medische redenen, dan is het enige dat wij hoeven te doen is ons onderwerpen aan een test. Je weet wel zo’n test waar ze een lange wattenstaaf door je neus naar binnen duwen.

Dat is het enige wat je moet doen om ergens een hapje te gaan eten, of naar theater te gaan, of naar een stadion, of naar een museum, of naar een universiteit om college te volgen, of met je kinderen naar een speeltuin te gaan en onze testbewijzen zullen dienen als een vaccinatiepaspoort.

Het enige dat wij hoeven doen is onze test (alleen als die negatief is natuurlijk) te presenteren bij de ingang en wij kunnen deelnemen aan de Nieuwe Normaal maatschappij net alsof ook wij gevaccineerd zijn.

Hoe dan ook, vaccinatiebewijs of negatieve test, de Nieuw Normaal autoriteiten zullen tevreden zijn, want het vaccinatiebewijs en de negatieve test zijn niets meer dan toneel rekwisieten. Waar het om gaat is dat men blinde gehoorzaamheid toont.

Zelfs als je naar de Nieuw Normalen luistert en gelooft wat ze zeggen dan is het volgende het geval: Als je onder de 65 bent en in relatief goede gezondheid verkeert, dan is het vrijwel zinloos om je te laten vaccineren, behalve als het erom gaat om aan te tonen dat je je conformeert aan de regels en dat je het officiële covid-19 verhaal gelooft. Dit laatste is de uiteraard de basis van de Nieuwe Normaal ideologie.

Als we de hogepriesters van de wetenschap moeten geloven dan betekent vaccineren niet dat je “de plaag” niet langer verspreidt. En zelfs de WHO heeft toegegeven dat de PCR test helemaal niets zegt. Je kunt zelfs een papajavrucht positief laten testen, maar kijk uit aan wie je dat vertelt.

Het is absoluut geen toeval dat zowel de vaccinatie als de test het binnendringen van ons lichaam betreft. Het maakt helemaal niet uit wat er in die vaccins zit of welk testresultaat tevoorschijn komt. Het ritueel is een vertoon van macht, de macht van de Nieuwe Normalen om controle te hebben over ons lichaam, om ons te domineren, om ons te verkrachten, zowel fysiek als geestelijk.

Hopkins gaat dan verder met te zeggen dat hij niet opeens een complotdenker is geworden die gelooft dat Bill Gates en Klaus Schwab samen gezellig een adrenochroom drankje nuttigen op het jacht van George Soros.

Hij stelt dat hetgeen er nu gebeurt een standaard kenmerk is van totalitaire regimes, sektes, kerken, zelf-hulp groepen en eigenlijk de menselijke maatschappij. Als mensen binnen een bepaalde ideologie gedwongen worden een fysieke handeling keer op keer te herhalen dan bevestigt dit die ideologie binnen in ons. Daar zit niets duivels bij. Het is een elementaire socialisatietechnologie. Het is de manier waarop we onze kinderen leren om zich sociaal te gedragen. Het is de reden dat we bruiloften vieren, mensen dopen of een barmitzvah houden.

Het is de manier waarop we jonge mannen en vrouwen omvormen tot soldaten. Het is ook de reden waarom de Nazi’s hun grote bijeenkomsten hielden. Het is eveneens de reden waarom “onze democratieën” verkiezingen houden.

Maar, waar het op dit moment om gaat is het ongevaccineerde mensen vraagstuk en de openbare rituelen die worden uitgevoerd om de Nieuwe Normaal ideologie werkelijkheid te laten worden. En ook wat te doen met diegenen onder ons die weigeren om deel te nemen aan die rituelen. Die weigeren om afstand te nemen van de Oude Normaal werkelijkheid en over te stappen naar het Nieuwe Normaal waardoor we als een één maatschappij zouden kunnen fungeren, zonder afzondering.

Voor ons, als corona ontkenners, is er geen ontkomen aan dit dilemma. We leven niet meer in Europa in de jaren '30. We kunnen nergens naartoe emigreren. OK, er zijn dan een paar rebelse Amerikaanse staten en enkele andere Oud Normaal oases, maar hoelang zal dat duren denk je?

Ze beginnen nu al met de gemuteerde varianten en Joost mag weten wat er gebeurt als de lange termijn gevolgen van de vaccinaties zichtbaar worden.

Nee, voor de meeste van ons burgers van het globalistische keizerrijk betekent het dat het Nieuwe Normaal zal blijven. Dus, tenzij we bereid zijn om ook Nieuwe Normalen te worden, betekent dit dat we op moeten staan en vechten.

Het zal behoorlijk lelijk en persoonlijk worden, maar er is geen enkele manier om daaraan te ontkomen. En omdat veel van de Nieuw Normalen behoren tot onze families, of vrienden en collega’s, is het aanlokkelijk om te denken dat ze wel “bij hun verstand” zullen komen en dat alles wat er nu gebeurt een soort hysterische overreactie is en dat alles binnenkort wel weer normaal zal zijn.

Als wij dit zouden denken dan zou dat een monumentale fout zijn van onze kant en mogelijk een fatale.

Wanneer totalitaire regimes op het punt zijn gekomen waar wij nu zijn, zullen ze nooit uit eigen beweging stoppen. Ze zullen doorgaan met hun pogingen om de maatschappij te veranderen in monsterlijke evenbeelden van wat ze zelf zijn. Tenzij ze worden geconfronteerd met serieuze weerstand.

Er is een kleine tijdsspanne aan het begin wanneer dergelijke weerstand een kans heeft. Op dit moment bevinden wij ons nog in die tijdsspanne, maar die tijd wordt snel, heel snel minder.

Die weerstand begint met het duidelijk zien van dingen en ze precies te benoemen voor wat ze zijn.

Hopkins zegt dat wij niet dezelfde fout moeten maken die alle minderheden door de geschiedenis heen hebben gemaakt wanneer ze worden geconfronteerd met een totalitaire ideologie.

Herken de Nieuwe Normalen voor wat ze zijn. Misschien niet diep in hun hart, maar waar ze nu collectief deel van uitmaken, want het is de beweging die op dit moment controle heeft en niet de rationele individuen die ze eens waren.

Herken bovenal waar dit naartoe gaat. Waar het altijd naartoe gaat met totalitaire bewegingen.

Nee, de niet gevaccineerde mensen zijn niet de nieuwe Joden en de Nieuwe Normalen zwaaien niet met hakenkruisvlaggen, maar een totalitaire beweging is een totalitaire beweging, ongeacht hoeveel grote Goebbels leugens worden rondgestrooid en welke ideologie men probeert te verkopen.

De historische context en de kostuums zijn anders, maar haar wrede pad blijft hetzelfde.

Vandaag presenteren de Nieuw Normalen ons een keuze.

Doe mee met de Nieuwe Normaal ideologie of kies voor sociale uitsluiting.

Wat denk je wat ze morgen voor ons in gedachten hebben?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl