Wordt dit de echte Great Reset?

 alternatieve great resetWij als mensen hoeven niet lijdzaam toe te zien hoe de loopjongens van de Illuminati ons een onleefbare maatschappij proberen op te dringen.

Zij hebben een Great Reset voor ons gepland, maar wat als wij mensen zelf ook een Great Reset bedenken?
De Illuminati, waarvan het World Economic Forum van Klaus Schwab en zijn illustere bestuur een onderdeel vormt, hebben ons de nep coronapandemie gegeven.

Dit geeft hen dan vervolgens niet alleen de gelegenheid om de hele wereldbevolking te vaccineren zodat deze aangesloten kan worden op het net, maar zij verkopen het ook als een unieke gelegenheid om de wereld opnieuw en beter weer op te bouwen. Dit is de bekende Build Back Better mantra waar onze politici zo dol op zijn.

Maar, wat als wij als mensheid ook gebruik maken van die unieke mogelijkheid om de wereld opnieuw in te richten? Wat als wij massaal onze eigen gang gaan, niet meewerken met hun maatregelen, ons niet laten testen of vaccineren?

Op dit moment klinkt dat als wishful thinking en zien we zoiets niet echt en misschien zal het nooit gebeuren, maar dan nog is het wel interessant om na te denken over hoe een alternatieve Great Reset er uit zou kunnen zien.

Waar wij er op dit moment een hard hoofd in hebben dat het tij zal keren, zo ziet de Joodse auteur Henry Makow wél die mogelijkheid. Volgens hem vindt er op dit moment een soort grootscheepse verschuiving plaats in het sentiment van de mainstream bevolking.

Hij denkt dat de Illuminati hun hand hebben overspeeld en dat ze in rap tempo aan alle kanten worden ontmaskerd als verraders, gangsters, psychopaten, perverselingen en massa moordenaars.

Makow baseert dit onder andere ook op het feit dat een aantal Amerikaanse staten zich al hebben losgebroken en volkomen maling hebben aan de coronamaatregelen. Zoals we onlangs schreven is er daar niets gebeurd in de zin van mensen die opeens massaal dood neervielen en daarmee hebben die staten dan eigenlijk bewezen dat covid-19 een grote hoax is.

En alvast vooruitlopend op de gebeurtenissen heeft Henry een soort manifest gemaakt van punten waarvan hij denkt dat wij die als mensheid zouden moeten uitvoeren als een soort alternatieve Great Reset.

Ten eerste:

Het meest belangrijke is dat landen weer de controle krijgen over hun eigen gelduitgifte. Hiermee kan een einde komen aan de praktijk van geld scheppen uit gebakken lucht op basis van schuld.

Ten tweede:

Er zou een onmiddellijk verbod komen op alle mRNA vaccins. Alle politici, journalisten en medische experts die hebben samengespannen om dit aan de mensheid op te dringen zouden onmiddellijk worden ontslagen. Jacob Rothschild, George Soros, Bill Gates en Tony Fauci zouden worden aangeklaagd en berecht wegens het plegen van misdaden tegen de mensheid. Al hun rijkdom zou hen worden afgenomen en dit zou ten goede komen aan de gemeenschap.

Joe Biden zou in de gevangenis belanden voor het manipuleren van de verkiezingen. De verrader Donald Trump zou worden berecht voor het doen alsof hij echte oppositie was en verwaarlozing van zijn plichten als president. Al degenen die hebben meegewerkt aan het manipuleren en vervalsen van de verkiezingen worden ontslagen en komen voor de rechter. Hier horen ook Donald Trump, Mike Pence, het volledige Congres en het Hooggerechtshof bij.

Ten derde:

De media en grote techbedrijven worden genationaliseerd, opgebroken en verkocht aan mensen die vrijheid van meningsuiting en een ongehinderde stroom van informatie zullen garanderen. De CIA en de FBI zullen worden gestopt en volledig gereorganiseerd. De lokale en nationale politie zal worden ontdaan van alle vrijmetselaars.

Ten vierde:

Vrijmetselarij zal verboden worden. De leidende figuren zullen worden berecht en opgesloten. Vrijmetselaars zullen nooit meer een publieke functie of betrekking krijgen.

Het lijkt erop dat ze daar in Canada al mee zijn begonnen:

Ten vijfde:

Communisten zullen worden verbannen uit het onderwijs, in het bijzonder van universiteiten. Deze laatste zouden vrijheid van meningsuiting opnieuw in ere herstellen. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zal worden hersteld.

Ten zesde:

Leden van Antifa, feministen en andere linksen zullen naar een heropvoedingskamp worden gestuurd.

Ten zevende:

Bij verkiezingen mag er nooit sprake zijn van financiering door private partijen. Er mogen geen donaties worden geaccepteerd bij het verkiezingsproces en politici mogen op geen op geen enkele wijze profiteren vanwege hun functie.

Ten achtste:

De promotie van satanisme, genderonvrede (dysforie), klimaatopwarming en globalisme zal worden bestraft met een boete of gevangenisstraf.

Ten negende:

De normale normen en waarden zoals gezin, trouw aan elkaar, verantwoordelijk ouderschap is onderdeel van de visie van de overheid. Het menselijk leven zal als onaantastbaar worden beschouwd. Abortussen zullen sterk worden verminderd of verboden.

De gezonde trots voor wat betreft eigen land en eigen ras zou worden aangemoedigd. Iedereen zou in de gelegenheid gesteld worden voor kansen op basis van verdiensten en mogelijkheden.

Ten tiende:

Er zal een collectieve inspanning plaatsvinden om kennis te maken met het ontwerp van de Schepper en daarnaar te leven. Het volk zal worden aangemoedigd om het Wonder van het Leven te vieren en God te danken.

Dit zijn de tien persoonlijk punten van Henry en hij is ervan overtuigd dat wanneer deze tien punten de Great Reset zullen vormen wij als mensheid ons terugtrekken van de afgrond en weer op weg zijn om te leven en te bloeien zoals dat voor ons is bedoeld.

Hij herhaalt dan nogmaals ervan overtuigd te zijn dat deze nep pandemie niet zal voortduren omdat mensen het overal beginnen door te krijgen en het niet veel langer zullen accepteren.

Verder zegt hij dat vooral de mRNA vaccins eigenlijk in ons voordeel zullen werken omdat de ziektes die hieruit voortvloeien geweten zullen worden aan allerlei nieuwe varianten. Maar, waar ze mee op hun waffel gaan is dat al deze ziektes zullen voorkomen bij hen die gevaccineerd zijn. Hiermee komt er dan ook steeds meer weerstand tegen de vaccins.

Hierdoor zal dan uiteindelijk de door hen gewenste reset mislukken. Ze zijn te arrogant geweest en hebben hun hand overspeeld.

Tot zover de tien geboden van Henry Makow.

We moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn met wishful thinking en hoopporno omdat beiden geen basis zijn.

Wat de tien punten van Henry echter laten zien is dat als wij als mensheid willen, de Illuminati gestopt kunnen worden. Echter, er is niemand die dat voor ons gaat doen en daarom ligt het helemaal aan onszelf. Wij zullen zelf actie moeten ondernemen door dingen anders en op onze eigen manier te gaan doen. Niemand komt ons redden.

Voordat bovenstaande ook maar in de verste verte werkelijkheid zal kunnen worden moeten er nog heel mensen uit hun coronacoma ontwaken. Dus, werk aan de winkel.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl