Pfizer wil plek in Outbreak Management Team

big pharma, omt team, pfizerWanhopig probeert men nog steeds de belangenverstrengeling tussen politiek, wetenschap en farmaceutische industrie verborgen te houden. 

Echter, de farmaceutische industrie wordt nu zo arrogant dat ze deel uit willen maken van het OMT. 
Het is niet de politiek en het is niet de wetenschap die dicteert wat er gebeurt met de bevolking.

Het zijn de schimmige organisaties in de achtergrond van Bill Gates tezamen met de farmaceutisch industrie die bepalen wat er met ons gaat gebeuren.

De farmaceutische sector wil een plekje aan tafel bij het Outbreak Management Team (OMT). Volgens de farmaceuten zouden daarmee toekomstige pandemieën beter bestreden kunnen worden.

Marc Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG), zegt in een interview met deze site dat de farmaceuten in de coronacrisis hebben laten zien dat ze het vertrouwen van de samenleving waard zijn, door binnen een jaar te zorgen voor effectieve coronavaccins.

Dat vertrouwen zou er wat hem betreft toe moeten leiden dat de sector welkom is aan tafel bij het OMT, de club experts die het kabinet adviseert bij de bestrijding van virusziekten. Het zit Kaptein dwars dat het kabinet tijdens de coronacrisis advies inwon bij ‘een hele spaghettikluwen’ aan organisaties, maar dat de NVFG, beroepsvereniging voor mensen die in de farmacie werken, nergens bij werd betrokken. ,,Dat heeft sowieso geleid tot vertraging van de vaccinatiecampagne.”

Natuurlijk wordt er voor de vorm tegengesputterd door de leden van het huidige OMT. Mensen zoals Jaap van Dissel en Marion Koopmans die zeggen dat ze niet echt zitten te wachten op deelname door de farmaceutische industrie.

Wat beiden voor het gemak maar even vergeten is dat zij totaal niets in te brengen hebben wat dat betreft (als hun argumenten al gemeend zouden zijn). Ze staan dan misschien niet direct op de loonlijst, maar zonder instemming van de farmaceutische industrie is hun carrière voorbij. Als de farmaceutische industrie genoeg heeft van een Koopmans of een Van Dissel, dan zullen deze verdwijnen.

Deze industrie wordt steeds schaamtelozer, inclusief hun grote baas, de Antichrist Bill Gates.

Onlangs is hierover een boekje opengedaan door Dr. Astrid Stückelberger, een wetenschapper die jarenlang nauw betrokken is geweest bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Zij begon ooit vol goede moed en mooie idealen aan haar werk bij de WHO, maar gaandeweg zag ze allerlei dingen die nogal verontrustend waren om het maar eens zachtkens uit te drukken. Zij ontdekte dat de WHO meer functioneerde als een private onderneming dan een onafhankelijke organisatie en dat wetenschappers daar werkten om bepaalde politieke uitkomsten te genereren.

Dat zij als wetenschappers alleen die dingen mochten concluderen, waar de farmaceutische industrie en de Bill en Melinda Gates Foundation voordeel bij zouden hebben.

De 194 landen die zijn aangesloten bij de WHO zijn gebonden aan de regels die door dit instituut worden opgesteld. Zij dienen iedere maatregel die in “naam der gezondheid” wordt uitgevaardigd onverwijld uit te voeren.

Echter, achter de schermen komt zoals gewoonlijk de Antichrist Bill Gates tevoorschijn als degene die aan de touwtjes trekt. Hierdoor slaagde hij op een heel simpele manier erin om de hele wereld via de WHO in lockdown te krijgen, simpelweg door de manier waarop de WHO is opgezet.

Het is ook niet voor niets dat Gates de grootste sponsor is van de WHO en daarmee vindt dat hij ook het recht heeft om te bepalen wat er gebeurt. Ook is Gates van mening dat hij behandeld moet worden alsof hij een zelfstandig land is, met ook het stemrecht wat daarbij hoort en een zetel in het bestuur van de WHO.

Dr. Stückelberger werkt zelf in Zwitserland en dat is ook de plek waar veel vaccinatiedeals worden beklonken. Naast de Bill en Melinda Gates Foundation heeft de Antichrist ook nog de beschikking over GAVI, een NGO waarover wij eerder uitgebreid hebben geschreven. Naar nu blijkt is deze NGO in Zwitserland gevestigd, betaalt daar geen stuiver belasting, maar heeft daarnaast ook volledige immuniteit voor alles. Ze hebben zelfs een nog hogere immuniteit dan diplomaten en ook al zou de politie daar naar binnen willen, dat mogen ze niet.

Deze situatie is vergelijkbaar met die van de Rothschild Bank for Internatonal Settlements in Zwitserland, ook die geniet volledige immuniteit en staat ver boven iedere wet.

Gates onderhandelt en tekent vaccinatiecontracten namens bepaalde landen volgens Dr. Stückelberger en fungeert als tussenpersoon tussen de individuele landen en de farmaceutische industrie. Bill Gates bepaalt voor veel landen welke vaccins ze kopen.

Jarenlang is Dr. Stückelberger getuige geweest van de oefeningen die iedere keer in de achtergrond werden gehouden ter voorbereiding op een komende pandemie. Wij kennen dan de laatste, Event 201, die plaatsvond net voor de “uitbraak”, maar zij zegt dat dit soort oefeningen al jarenlang aan de gang waren en dat dit één van de redenen is dat zij wantrouwig werd.

Ook werden in recente jaren talloze definities opeens veranderd door de WHO, zodanig dat ze plots iedere vorm van griep of zelfs een gewone verkoudheid tot pandemie kunnen verklaren. Waar een pandemie voorheen moest voldoen aan een aantal voorwaarden zoals: de ziekte moet wereldwijd voorkomen, er moet een groot aantal mensen besmet raken en vele mensen sterven. De laatste twee voorwaarden zijn weggehaald waarmee een ziekte alleen maar wereldwijd hoeft voor te komen om tot pandemie te kunnen worden verklaard.

Zo is onlangs ook het woord natuurlijke immuniteit verdwenen. Hiervoor in de plaats is gekomen dat wij als mensheid alleen immuniteit kunnen verkrijgen middels vaccineren. En nu willen de collaborateurs uit de farmaceutische industrie met dit soort regels in hun handboek, deelnemen in ons Outbreak Managament Team. Niet dat dat al niet volledig geïfiltreerd en gecorrumpeerd is maar toch... redelijk brutaal zullen we maar zeggen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl