Het nieuwe normaal volgens de Protocollen

protocollen wijzen van sion, nieuwe normaalHet is niet alleen het virus dat onze maatschappij totaal verwoest, er is ook nog iets anders. 

En wat dan andere is, wordt haarfijn beschreven in de beruchte Protocollen van de Wijzen van Sion.Er is paniek ontstaan op Facebook, want iemand heeft daar een verwijzing neer durven zetten naar de beruchte Protocollen van de Wijzen van Sion. Om het andere woord lees je antisemitisme, maar gelukkig is de rust snel weergekeerd want het blijkt allemaal een grote hoax.

Gewoon lezen - wanneer, hoe en waarom het geschreven is - gewoon een snelle piek bij Wikipedia (niet gesponsord door enige grote commerciële organisatie) geeft je het nodige idee van wat je daar zult zien.

Hèhè, dat was even schrikken, maar gelukkig berust het allemaal op antisemitisme en is het niet waar want het staat op de Wikipedia. En zo blijft men in mainstreamland rustig, volgt men braaf de coronamaatregelen op en staat men keurig in de rij voor de prik.

Er zijn ook andere mensen die een heel andere mening zijn toegedaan, zoals de Joodse onderzoeker en auteur Henry Makow die bijna zijn hele leven heeft gewijd aan werkelijk onderzoek:


We willen eenieder aanraden om zelf de Protocollen te lezen en je te verbazen over hoe akelig nauwkeurig het de tegenwoordige tijd beschrijft.

Zoals het volgende, iets waar wij al heel lang over schrijven.

Terwijl wij op deze manier alle mensen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben, zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedende invloed vernietigen.

Zoals wij schreven in een eerder artikel:

Alles wat tot voor kort nog als normaal en waardevol werd beschouwd is inmiddels verleden tijd geworden. De mensheid wordt overspoeld door porno, seksuele "bevrijding", homoseksualiteit en ontelbare nieuwe geslachten (genders).

Het gezin wat ooit de hoeksteen van de samenleving was, bestaat nog nauwelijks en kinderen groeien op in een dystopische wereld waarin ze geforceerd op jonge leeftijd met allerlei seksvoorlichting te maken krijgen en waarin ze niet meer weten of ze nu een jongetje of een meisje zijn of iets daartussen in. En sinds kort een wereld waarin ze op stippen op het schoolplein mogen staan.

En zo krijgen we het nieuwe normaal volgens de Protocollen.

nieuwe normaal protocollen wijzen van sion

En dus krijg je dingen zoals het volgende waar een student van een pedagogische academie wordt geschorst omdat hij het volgende had geschreven: Een man is een man, een vrouw is een vrouw. Een man is geen vrouw en een vrouw is geen man.

Dit werd beschouwd als een grove overtreding van het inclusive beleid van de school. Een toekomstig onderwijzer wordt geacht alle aspecten van homoseksualiteit en alle mogelijke genders (geslachten) toe te juichen. De manier waarop Steven Owens, de student in kwestie, hiermee omgaat laat zien dat hij niet in staat is om straks verantwoordelijk om te gaan met (zijn) leerlingen.

Ook het volgende maakt deel uit van het nieuwe normaal volgens de Protocollen:

dit

Kinderen worden in het nieuwe Protocollen normaal ook niet langer voor een flink deel opgevoed door hun ouders, want zo staat er geschreven:

Zodra wij echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijs objecten weghalen welke verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken.

En hoe die opvoeding er in de praktijk uitziet, hebben we deze week kunnen zien:

Politieke partijen zijn boos over een NPO-programma waarin kinderen vragen stellen aan volwassen mensen die naakt zijn. De SGP kondigt aan Kamervragen te stellen.

„Wat een walgelijk programma.”In het programma Gewoon. Bloot. vraagt een groep kinderen onder leiding van presentator Edson da Graça ’vijf doodgewone mensen’ het hemd van het lijf. „Letterlijk! Want onze gasten zijn poedelnaakt”, aldus omroep NTR. Met het programma moeten kinderen weer ontdekken wat echt en normaal is.In het programma Gewoon. Bloot. vraagt een groep kinderen onder leiding van presentator Edson da Graça ’vijf doodgewone mensen’ het hemd van het lijf. „Letterlijk! Want onze gasten zijn poedelnaakt”, aldus omroep NTR.

„Er worden toch wel directe vragen gesteld. Hoe komt het dat een piemel groter of kleiner is. Ik zelf heb een piercing door mijn penis. Nou, daar werden wel vragen over gesteld”, vertelde deelnemer Gerben Bakker bij Radio 1. Conservatieve politici zijn ontstemd.

„Dit is schennis van de eerbaarheid en in strijd met de goede zeden”, laat de SGP weten. „Gadverdamme”, aldus Thierry Baudet. „Kinderen op tv lekker vragen laten stellen aan een naakte man met een penis-piercing. De publieke omroep schurkt hiermee aan tegen het promoten van pedofilie. Seksualisering van kinderen. Potloodventerij.”

En dan wordt er even fijntjes verteld dat dit alles is geproduceerd door het Illuminati bolwerk Warner Bros.

Volgens mensen zoals Henry Makow en een andere Joodse onderzoeker Brother Nathanael zijn de protocollen wel degelijk echt.

Het is dan ook aan eenieder om zelf te bepalen of je denkt dat deze Protocollen echt zijn of niet.

We schreven over de Protocollen eerder het volgende:

Tegenwoordig mogen mainstream media niet meer over schrijven over de Protocollen omdat ze uiteraard onder controle staan van de Rothschild mafia. In onze tegenwoordige tijd van onderdrukking en censuur staat er in de Wikipedia dat ze vervalsingen zouden zijn en gebruikt worden om het Joodse volk zwart te maken.

Maar, honderd jaar geleden was dat allemaal nog niet zo gereguleerd en verschenen er regelmatig publicaties die waarschuwden voor de satanische sekte en hun plannen.

Zo ook in de conservatieve Britse krant The Morning Post. Dit dagblad verscheen tot kort voor de Tweede Wereldoorlog en werd toen overgenomen door de The Daily Telegraph die tot op de dag van vandaag nog bestaat.

Deze krant publiceerde in 1920 een serie van 18 artikelen die werden geïntroduceerd door hoofdredacteur H.A. Gwynne. Deze schreef in die introductie onder andere:

“Er bevindt zich een kankergezwel in het midden van onze maatschappij, een geheime revolutionaire sekte, hoofdzakelijk van Joodse oorsprong, die uit is op de vernietiging van alle christelijke rijken, altaren en tronen”.

In het eerste artikel dat in de krant verscheen werd door Copin Alancelli, een occult expert, uitgelegd dat de occulte krachten die werkzaam zijn achter de revolutionaire vrijmetselarij de geheime regering van de Joodse staat is.

In het artikel werd Abbe Joseph Lehman aangehaald, een Jood die tot het christendom was bekeerd. Deze vertelde dat de Hebreeuwse haat tegen het christendom ertoe had geleid dat Joden (leden van de sekte) de geheime genootschappen hadden geïnfiltreerd en overgenomen. Hij vertelde verder dat al sinds de tijd van Mozes de geheime satanische sekte de hoeder was van “de meest sublieme waarheden van de Hebreeuwse religie” en dat de leden van deze sekte, in tegenstelling tot de meeste gewone Joden, er enorm op gebrand zijn om totale wereldheerschappij te veroveren.

The Morning Post bevestigde vervolgens dat de Protocollen absoluut authentiek zijn. En verder dat het uiteindelijke doel van de satanische sekte de heerschappij over de wereld is met een koning uit het geslacht van David.

Verder werd de vrijmetselarij gekoppeld aan de Protocollen. De vrijmetselarij heeft een binnenste cirkel, dat is de vrijmetselarij van de sekte, ook wel Joodse vrijmetselarij genoemd. Dan heb je de buitenste cirkel van de vrijmetselarij, deze is voor de gentiles, de niet Joden, en deze volgt blindelings de instructies van de binnenste cirkel.

Volgens de Post laten de Protocollen ook zien wie verantwoordelijk is voor de Franse revolutie, hetgeen blijkt uit het volgende:

31. Op de puinhopen van de bloed- en geslacht-adel hebben wij de adel van het vernuft en het geld opgericht. Tot het voornaamste kenteken van deze nieuwe aristocratie verklaarde wij de rijkdom, die van ons afhankelijk is en de wetenschap, met onze wijzen die de richting bepalen.

Ook bracht The Morning Post de Protocollen in verband met de Russische revolutie. Het maakte duidelijk dat de Joodse bankiers de socialisten, communisten en anarchisten in Rusland financieel steunden, onder het mom dat ze heel graag bereid waren om de arbeidersklasse te steunen. 

Een tussenstap naar hun nieuwe wereldmacht is huidige nep coronapandemie. Deze moet zorgen voor het instorten van het financieel economisch systeem, waarna de sekte klaarstaat om de wereldmacht over te nemen, zoals duidelijk wordt uit de Protocollen:

18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die - zonder gebruik van geweld - in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen.

Kort na de Morning Post verscheen ook de gerenommeerde Times met een artikel dat waarschuwde voor de satanische sekte en hun Protocollen. De Times riep op tot een diepgaand onderzoek naar hetgeen hier allemaal achter zat en vond het onverantwoordelijk om hier verder niets mee te doen.

Toen greep de sekte in zoals wij eerder schreven:

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd, zie punt 4 van de Protocollen hierboven. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl