Wie is de echte Klaus Schwab?

klaus schwab betrokken bij 9/11Wat is de kans dat Klaus Schwab toevallig met een rabbi zit te ontbijten in New York op het moment van de aanslagen op 9/11?

Wat is de kans dat de belangrijke Nazifabriek waarover de vader van Schwab de leiding had nooit wordt gebombardeerd of aangevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Eén van de meest besproken figuren van de laatste tijd is Klaus Schwab, de baas van onze minister-president Mark Rutte.

Er komt steeds meer informatie over de man boven water, zoals een Naziverleden van zijn familie, maar wie is deze man werkelijk?

Onze stelling, die tot nu toe altijd is uitgekomen, is dat wanneer je een belangrijk of invloedrijk individu tegenkomt, je altijd weer een verband vindt met de inmiddels bekende satanische sekte, beter bekend als de Illuminati.

Wanneer je kijkt naar hoe die Illuminati zijn ontstaan en welke lieden daarbij betrokken waren, dan zie je al snel dat je hier te maken hebt met de volgelingen van Sabbattai Zevi.

Het voorbeeld van Zevi is door meer dan een miljoen Chazaren gevolgd, waaronder bankiers zoals de Rothschild. Ze zijn van alles geworden zoals Joden, christenen of moslims, maar ze zijn in werkelijkheid gewoon Sabbateans gebleven.

De Sabbateans zijn dus niets anders dan een satanische sekte die erop uit is om te zorgen dat er zoveel mogelijk kwaad op de wereld wordt gedaan en dat uiteindelijk iedereen corrupt is zodat hun Messias dan terug zal keren.

Omdat de volgelingen van Zevi en zijn opvolger Jacob Frank tot het jodendom bekeerde Chazaren waren en zijn, staan de meeste volgelingen van deze sekte bekend als Joods. Je kunt ze eigenlijk nep Joden noemen, want ze zijn net zo Joods als boer Harms.

De leden van de sekte deinzen er dan ook niet voor terug om bijvoorbeeld samen te werken met de Nazi’s als dit hen zo uitkomt, en als daarbij ontelbare Joden omkomen die niet bij de satanische sekte horen, dan liggen ze daar geen seconde wakker van, zoals we hebben beschreven in een eerder artikel.

nazi’s en zionisten werken samen

Bovenstaande is belangrijk, omdat er op dit moment een uitgebreid artikel over Klaus Schwab de ronde doet. Het is geschreven door een onderzoeksjournalist met de naam Johnny Vedmore en het legt de recente geschiedenis van de familie Schwab bloot.

Het is een lang verhaal, maar de kern is dat de vader van Klaus, Eugen Schwab, gedurende de oorlogsjaren de leiding had van de vestiging van het Zwitserse bedrijf Escher Wyss in Ravensburg in Duitsland.

Dit was een heel belangrijk bedrijf voor de Nazi’s omdat het onder andere turbines produceerde. De onderneming was midden jaren dertig in financiële nood, maar werd geholpen door de Zwitserse Centrale Bank die toen onder leiding stond van ene Max Schwab.

Dat is natuurlijk al heel merkwaardig, want wat doet een Centrale (Rothschild) Bank die hoort bij de kern van wat de satanische sekte is bij een bedrijf in Ravensburg? Een bank die ook nog eens onder leiding staat van een Schwab, maar waarvan wordt gezegd dat het geen familie zou zijn van Klaus. Naarmate de oorlog dichterbij kwam was Escher Wyss meer dan klaar om een belangrijke aannemer te worden voor de Nazi’s.

Tegen die tijd stond het bedrijf onder leiding van vader Eugen Schwab en was toen de grootste werkgever in Ravensburg. Niet alleen dat, maar Hitler was zo in zijn nopjes met dit bedrijf dat het de titel kreeg van "Nationaal Socialistisch Model Bedrijf”.

Wat het artikel van Vedmore verder duidelijk maakt is dat de Schwab familie via Escher Wyss nauw betrokken was bij de Duitse pogingen om een eigen atoombom te maken, maar ook dat ze hebben meegeholpen om het apartheidsregime in Zuid-Afrika te helpen met haar nucleaire programma.

Het is een goed verhaal wat Vedmore heeft geschreven, alleen ontbreken er een aantal cruciale elementen.

Zoals in het begin, waar Vedmore het volgende schrijft:

Op de morgen van 11 september 2001 geniet Klaus Schwab van een ontbijt met Rabbi Arthur Schneier in een synagoge in New York. Rabbi Schneier is de voormalige vicepresident van de World Jewish Congress en close met families zoals Bronfman en Lauder.

Samen kijken deze twee mannen naar de gebeurtenissen zoals die zich op die bewuste dag ontvouwen en Vedmore merkt op dat het wel toevallig is dat Schwab altijd op de eerste rij zit als er wereldschokkende gebeurtenissen plaatsvinden.

We weten inmiddels precies wie de daders zijn van 9/11 en uiteraard zijn allen lid van de sekte. Als een Klaus Schwab op die dag dan daar “toevallig van een ontbijt geniet” met een vooraanstaande rabbi, dan gaan uiteraard alle alarmbellen rinkelen en heeft dat vanzelfsprekend niets met "toeval" te maken. 

Die alarmbellen gaan klaarblijkelijk niet af bij Vedmore, en dus gaan we terug naar een eerder artikel wat wij schreven over Klaus Schwab en waar onder andere het volgende in stond en waarin aanwijzingen staan dat Klaus ook bij de bekende club hoort.

Als de Illuminati als basis hebben het kabbalistisch Judaïsme zoals Henry Makow stelt, dan is het niet zo vreemd dat de leden van deze satanische sekte bijna zonder uitzondering Joods zijn of verborgen Joods zijn, zogenaamde cryptojoden. (Cryptojodendom is het in het geheim aanhangen van het jodendom terwijl openlijk een ander geloof wordt aangehangen. Beoefenaars worden cryptojoden genoemd).

Bekende voorbeelden van dergelijke cryptojoden zijn volgens bepaalde onderzoekers Angela Merkel, Donald Trump, Bill Gates, maar ook de bekende Amerikaanse Rockefeller familie. Dat er bij Xander Nieuws de vergelijking word gemaakt tussen Klaus Schwab en Karl Marx is niet zo vreemd, want ook Karl Marx kwam op deze wereld als zoon van Hirschel Mardochai en kan gezien worden als de grondlegger van de New World Order. 

Maar, is er een verband tussen die Illuminati en volgens Makow het kabbalistisch Judaïsme en Klaus Schwab? 

Misschien is dat verband er wel degelijk wanneer je naar het volgende kijkt: 

klaus schwab, wef, joods, jewish

Bovenstaande geldt ook voor zijn echtgenote Hilde Stoll, met wie hij samen het WEF heeft opgebouwd.

Bewijst bovenstaande over Klaus Schwab iets? Nee, dat doet het niet, maar het legt wel een mogelijk verband bloot tussen de Illuminati, de New World Order en Klaus Schwab. 

Henry Makow stelt dat er een geheim genootschap bestaat binnen de vrijmetselarij die alle touwtjes in handen hebben en die bestaan uit Joden en cryptojoden die het kabbalistisch Judaïsme aanhangen.

Een satanische sekte die begint in 1666 (een jaartal waar de symboliek vanaf straalt) in wat nu Turkije heet:

"Either convert to Islam or die."  This was the choice the Turkish Sultan put to Sabbatai Zevi,  self-proclaimed Jewish "Messiah" in 1666.

By only pretending to convert, Zevi  resorted to a common Jewish practice. But Zevi was not an ordinary Jew. He led a popular heresy, based on Cabalism. The rabbis had denounced him and his followers. 

After his "conversion," over a million followers, who later included financiers like the Rothschilds, imitated his example. But they didn't just pretend to be Muslims or Christians. They pretended to be Jews as well.


En dan iets merkwaardigs. In het verhaal van Vedmore wordt verteld dat de grootvader van Klaus trouwde met ene Marie Lappert. Aangezien Lappert een naam is die voorkomt op de lijst van bekende Joodse namen, mogen we aannemen dat grootmoeder Joods was.

Echter, er schijnt nergens iets te vinden te zijn over de moeder van Klaus. Op een Nederlandse website staat daar het volgende over:

Andere bronnen laten meer los over zijn verlezen. Zijn vader’s naam was Eugen en was directeur van een fabriek bij een dochteronderneming van het grote Zwitserse bedrijf Escher-Wyss (industrieel bedrijf gericht op bouwkunde en turbinebouw) in Ravensburg. Eugen is in 1899 geboren in Zwitserland maar had een Duits paspoort. Er is niets te vinden over zijn moeder, behalve dat zij ook Zwitsers was.

Waarom al die geheimzinnigheid over de moeder van Klaus?

En dan staat er nog iets merkwaardigs in het artikel van Vedmore:

Hij schrijft dat Ravensburg een buitenbeentje was in de oorlog omdat het nooit is aangevallen door de geallieerden en ook nooit met luchtaanvallen te maken heeft gehad. Dan volgt er een vaag verhaal dat dit te maken zou hebben met het feit dat het Rode Kruis ook daar gevestigd was en dat er geruchten gingen dat er bepaalde overeenkomsten waren waardoor de geallieerden de stad en dan vooral Escher Wyss, niet zouden aanvallen. En verder dat gedurende de gehele oorlog Ravensburg nooit werd bestempeld als een militair doelwit.

En zo hebben we midden jaren dertig, de Rothschild centrale bank van Zwitserland onder leiding van Max Schwab die meehelpt om een dan zo goed als failliete Escher Wyss in Ravensburg weer zodanig op poten te zetten dat het een belangrijke militaire aannemer wordt voor Adolf Hitler en daarvoor zelfs een onderscheiding krijgt.

Dan hebben we dat een dergelijke belangrijke fabriek gedurende de gehele oorlog niet één keer wordt aangevallen of gebombardeerd. Iets dat niet is voor te stellen als je het officiële verhaal van de oorlog gelooft.

Als je gelooft dat alle oorlogen bankiersoorlogen zijn en dat deze zowel de ene als de andere kant financieren, dan is het volkomen logisch dat deze fabriek voor de oorlog steun kreeg van de Rotschild bank en gedurende de oorlog buiten schot bleef.

En moeten wij geloven dat de man die gedurende die oorlog de leiding had van die fabriek, Eugen Schwab, geen lid zou zijn van de welbekende sekte?

Moeten wij geloven dat de man die op 9/11 toevallig een ontbijt nuttigt met een bekende rabbi in New York en die nu de architect is van de Great Reset geen lid is van de welbekende sekte?
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl