Ze willen met vaccinaties verbinding tussen mens en God verbreken

godsdeeltje, vmat2, vaccinatieMensen die een bepaalde religie aanhangen zijn mensen die vaak worden gedreven door een soort innerlijke kracht. 

Maar wat als de machthebbers achter de schermen nu de vaccinaties misbruiken om de verbinding tussen mensen en ziel (Schepper/God) te verbreken?Het geloof in welke God dan ook is iets dat mensen een bepaalde kracht geeft die ze anders niet zouden hebben. Vanuit dat geloof zijn ze in staat om letterlijk bergen te verzetten als het moet en vanuit hun overtuiging hanteren ze bepaalde normen en waarden.

Die normen en waarden zijn precies het tegenovergestelde van wat de satanische krachten achter de schermen voor ons in gedachten hebben. Zij zien het liefst de maatschappij aan alle kanten verloederen waarbij de mensheid ieder besef van normen en waarden verliest.

Wanneer je er dan ook in zou kunnen slagen om het aantal religieuze mensen op deze wereld terug te dringen, dan ben je als satanische machthebber goed bezig. Dit geldt dan voor zowel christenen als moslims en alles wat er tussen ligt. Beiden zijn over het algemeen bevolkingsgroepen met een “hoge moraal” en vrij strikte regels over wat wel en niet is toegestaan. Regels die je ook kunt uitleggen als normaal fatsoen.

Dat er iets is wat men kan doen om het aantal religieuze mensen op deze wereld terug te dringen bleek uit een presentatie die in het Pentagon werd gegeven in 2014.

Het draait hier om wat men noemt het "God-gen", een bepaald gen dat bij veel mensen aanwezig is.

Het was groot nieuws in 2004: moleculair bioloog Dean Hamer maakte in zijn boek ‘The God gene: how faith is hardwired into our genen’ bekend dat hij het gen had gevonden dat zorgt dat we in een god geloven. Of althans, dat we geneigd zijn om in ‘iets hogers’ te geloven. Een soort spiritualiteitsgen dus, die door minder poëtische wetenschappers ook wel VMAT2 genoemd werd. Tot dat moment stond het te boek als een gen dat hielp bij de aanmaak van stofjes in het brein, die op hun beurt weer een rol spelen bij hoe we ons voelen. VMAT2 is overigens niet het enige gen dat betrokken is bij geloof, benadrukt Dean Hamer nog. Maar het gen is duidelijk wel vaker aanwezig bij zeer spirituele mensen dan bij de ongelovige Thomas.

Terug naar de presentatie in het Pentagon waar door iemand een presentatie wordt gegeven over de mogelijkheid om via een vaccinatie dit bepaalde gen uit te schakelen (vandaar dat geprobeerd wordt de uitzondering van vaccinatie door geloofsovertuiging uit wetten weg te halen). Dit zou dan voorkomen dat fanatieke religieuze moslims nog langer terroristische aanvallen uitvoeren op Westerse doelen, zo klinkt de motivatie.

De manier waarop de wetenschapper die de presentatie geeft voorstelt om bepaalde delen van de bevolking te vaccineren, is door het vanuit de lucht sproeien met een bepaald corona/griepvirus. De presentator lijkt op en klinkt als Bill Gates, maar desondanks wordt dit uiteraard in alle toonaarden ontkent.Volgens onderzoekers hebben ze bovengenoemd voorstel ook werkelijk uitgevoerd en wel in de vorm van het bekende MERS-CoV virus dat opeens in 2012 opdook in het Midden Oosten. Volgens een artikel op State of the Nation gaat het gebruik van chemtrails door Amerikanen in het Midden Oosten zelfs terug naar begin jaren negentig en is dit ook de manier waarop ze het MERS-CoV virus hebben gelanceerd als een biowapen om bij moslims het Godsdeeltje uit te pogen uit te schakelen.

funvax godsdeeltje

We zijn nu we ruim 15 jaar na die presentatie in het Pentagon en hebben ondertussen kennis kunnen maken met de covid-19 neppandemie.

Saillant detail is dat wetenschappers zoals Pieter Borger denken dat wat wij het SARS-CoV-2 virus noemen niets anders is dan een variant van het oorspronkelijke SARS-Cov virus uit 2003 wat op haar beurt weer hoort bij dezelfde familie als het MERS-CoV virus uit 2012.

Hoe het ook zij, de wereld is op dit moment volledig in de ban van vaccinaties en alles, maar dan ook werkelijk alles is erop gericht om de wereld richting vaccinatiespuit te duwen. Dit is dan uiteraard ook een ideale manier om ervoor te zorgen dat wereldwijd bij mensen het godsdeeltje wordt uitgeschakeld.

Opvallend is dat tijdens één van de tests die met coronavaccins zijn uitgevoerd er een deelnemer was die het volgende zei na ontvangst vaccin: “Ze hebben God gedood, ik kan God niet meer voelen, mijn ziel is dood”.Misschien klinkt al het bovenstaande je als sciencefiction in de oren, maar vergeet niet dat we te maken hebben met de satanische sekte die de planeet voor zichzelf wil, aangevuld met een sterk uitgedunde en vooral gehoorzame bevolking.

Zoals we eerder schreven is bovenstaande al meer dan honderd jaar geleden voorspeld:

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec, 25 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals de Freie Waldorfschule, de antroposofische geneeswijze, de heilpedagogie, de sociale driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw.

Steiner voorspelde dat er eind 20e en begin 21e eeuw een beweging zou zijn van grote machtige bedrijven die tot doel hadden om de verbinding tussen de mens en de hogere werelden te verbreken en als het ware de menselijke ziel weg te halen.En wanneer we het advies van Henry Makow opvolgen en kijken naar de Protocollen kijken dan lezen wij daar onder andere het volgende:

Gij weet zelf zeer goed, dat men - om de massa tot zulke eisen te brengen - ononderbroken in alle lande de betrekkingen tussen volk en regering moet verwarren en de gehele wereld door onenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen zo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersing volkomen te onderwerpen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl