De anderhalve meter blijft, ook na de vaccinaties 

anderhalve meter, new world order, chipNog steeds verkeert de bevolking in de veronderstelling dat wanneer het virus eenmaal onder controle is, alle beperkingen zullen worden opgeheven.

Voor mensen die deze illusie koesteren, komt er nu een heel sterk signaal dat de anderhalve meter voor altijd is.



Dat we langzaam maar zeker op een heel enge maatschappij afkoersen, lijkt duidelijk. Ook is op dit moment duidelijk dat verreweg het grootste deel van de bevolking nog steeds gelooft dat de corona pandemie echt is en dat als wij maar “samen tegen corona” strijden, het leven binnen hopelijk niet al te lange tijd weer volkomen normaal zal worden.

Dat zal het hoogstwaarschijnlijk nooit meer worden, ook niet na de komst van de vele “levensreddende vaccins”.

In juni schreven wij het volgende over de anderhalve meter:

De anderhalve meter heeft niets, maar dan ook echt helemaal niets met gezondheid te maken (in tegendeel!), maar alles met het Marxisme, waar de anderhalve meter, oftewel social distancing, al lang een bekend begrip is.

Het is bedoeld om binnen de maatschappij bepaalde klassen burgers te creëren waardoor de overheid de mogelijkheden heeft om privileges wel of niet te verlenen, afhankelijk van het gedrag van die burger.

Dat is de reden dat de anderhalve meter niet onderhandelbaar is, want het vormt een integraal onderdeel van onze toekomst. Alles, maar dan ook alles wijst erop dat de genomen maatregelen, zoals de anderhalve meter, niet tijdelijk zijn, maar een permanent gegeven zullen worden.

Naast het op Marxistische grondslag scheppen van nieuwe sociale klassen zal dit alles ook een vernietigende uitwerking hebben op het welzijn van de bevolking. Nooit zullen zij meer in staat zijn om spontaan iemand om de hals te vliegen, of eender welke handeling dan ook die voor het dier “mens” natuurlijke is. Nog los van een ernstige verstoring van de microbenculturen die onze gezondheid helpen. Langzaam maar zeker zullen grote aantallen mensen depressief worden omdat ze worden gedwongen zich iedere dag op een onnatuurlijke wijze te gedragen.

Nu zijn we vier maanden later en bovenstaande begint steeds meer werkelijkheid te worden. Ons land staat op het punt om een coronawet aan te nemen waarin dat gegeven wettelijk verankerd zal zijn. Het heet dan een tijdelijke wet, maar tijdelijk in Nederland duurt heel erg lang.

Zo werd ooit de BTW ingevoerd in ons land als een tijdelijke crisismaatregel en is nu de grootste melkkoe van de overheid. Zo werd ooit het kwartje van Kok ingevoerd dat aan de burgers terugbetaald zou worden en daar zitten we nog op te wachten.

Het woord “tijdelijk” bij de overheid is dan ook niets anders dan pure volksverlakkerij.

Dat de anderhalve meter een blijvertje is, blijkt nu ook uit het volgende bericht vanuit Amerika.

En dat bericht is afkomstig van de Amerikaanse legerleiding, het Pentagon, dat heeft laten weten dat ze sterk overwegen om de tijdelijke coronamaatregelen een permanent onderdeel te laten vormen van hun normale operaties.

amerikaanse leger anderhalve meter

Het Amerikaanse leger zegt veel voordelen te zien in het blijven handhaven van de coronamaatregelen. Zo zeggen ze dat ze minder last hebben van verkoudheden en andere virale infecties zoals de griep. Dit zal volgens hen een blijvend iets worden als ze de huidige coronamaatregelen zullen blijven uitvoeren, ook nadat het virus volledig onder controle is.

De invalshoek die ze gebruiken is dat ze voortaan preventief coronamaatregelen willen laten gelden omdat zo ook de kans op andere infectieziektes een stuk kleiner wordt en het leger daardoor uiteraard effectiever.

Wanneer het leger besluit dit te blijven doen en zij blijken “succesvol” met deze aanpak, hoelang zal het duren voordat ook overheden hetzelfde zullen doen met burgers?

Waar de bevolking snakt naar een terugkeer naar normaal, worden in de achtergrond volop plannen gesmeed om “coronamaatregelen” permanent te maken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl