De geplande satanische verwoesting van onze maatschappij

maatschappij verwoest sekte satanischHet virus, stikstof en de rassenonlusten zijn allen symptomen van iets groters. Het zijn geen spelingen van de natuur of spontane weerstand tegen blanke onderdrukkers.

Het vormt allemaal onderdeel van het grotere plan om onze beschaving zoals wij die kennen te vernietigen.
Je vernietigt niet een complete wereldeconomie om een virus te bestrijden, tenzij je van plan bent om de hele maatschappij onderuit te sleuren. Dit noemen ze “creatieve verwoesting”.

Al langere tijd zijn wij slachtoffer van een occulte oorlog tegen onze beschaving. Een satanische oorlog, uitgevoerd door een sekte die als doel heeft om de mensheid tot slaaf te maken. In het Engelse noemen ze deze satanische sekte een “death cult”, een sekte des doods, die zich verbergt onder de rokken van het Joodse volk en die haar eigen leden uitbuit, inclusief het Joodse volk.

Hierna volgen tien manieren waarop zij de wereldmacht willen grijpen en de rest van de mensheid onderwerpen aan hun wil. Het is geen volledige lijst, maar wel één waardoor je begrijpt welke rol het coronavirus speelt bij dit alles.

Immigratie

Dit is een proces waarbij de mensheid opnieuw wordt geprogrammeerd als slaven. In de protocollen (handleiding van de satanische sekte) staat beschreven: “Wij zullen iedere collectieve kracht vernietigen, behalve die van onszelf”.

Deze collectieve kracht van de mensheid bestaat uit vier pilaren. Pilaren waarop de identiteit van de mens rust. Deze vier pilaren zijn ras, religie, natie en familie. Twee van deze elementen worden direct ondermijnd door immigratie, namelijk ras en natie en de andere twee indirect. Wat de doelstelling van immigratie is wordt meer dan duidelijk omschreven in het werk van vrijmetselaar en held van de Europese Unie, graaf Richard Coudenhoven-Kalergi.

Ziek maken en houden van de bevolking

Dit doen ze op allerlei manieren, onder andere via vaccinaties, chemtrails en fluoride. Daarnaast hebben we natuurlijk de farmaceutische industrie die medicijnen voorschrijft waardoor mensen weer andere medicijnen nodig hebben om de bijwerkingen te bestrijden. Je zult nooit genezen door deze medicijnen, maar van de ene in de andere ziekte/kwaal rollen.

Een goed voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt zien we bij het coronavirus. Jarenlang hebben mensen met hart- en vaatziekten medicijnen voorgeschreven gekregen die extra zogenaamde ACE-2 receptoren aanmaken, hetgeen goed zou zijn voor de bloeddruk. Laat nu het coronavirus het vooral gemunt hebben op mensen met een verhoogd aantal ACE-2 receptoren. Met hun “medicijnen” hebben ze jarenlang een doelgroep bewerkt om ze geschikt te maken voor besmetting met hun coronavirus.

Controle over informatievoorziening

Mainstream media en hoger onderwijs zijn inmiddels instrumenten voor mind control geworden. Door middel van censuur en politieke correctheid worden gedachtenmisdaden bestraft.

De grootst mogelijke onzin kan door media worden verspreid met als doel dat wij gaan twijfelen aan onze eigen realiteit. Een voorbeeld van dergelijke onzin is het 9/11 verhaal van een vliegtuig dat het Pentagon zou zijn binnengevlogen.

In de praktijk blijkt iedere keer dat dit concept werkt met als gevolg dat je steeds krankzinnigere dingen ziet gebeuren. Zoals een overheid die miljarden subsidies gaat verlenen aan iets dat het klimaat moet beteugelen en dan blijkt dat dit nog veel meer belastend is voor het klimaat en milieu dan het origineel.

Het geloof in al deze onzin gaat zelfs zo ver tegenwoordig dat er mensen zijn die Jesse Klaver en Rob Jetten serieus nemen.

Het veelvuldig gebruik van false flag operaties.

Deze worden gebruikt voor velerlei doeleinden. Bijvoorbeeld voor het rechtvaardigen van een oorlog zoals bij 9/11. Het ontwapenen van een bevolking zoals bij de schietpartij in Christchurch. Het ontketenen van rassenoorlogen zoals in het geval van George Floyd. Het coronavirus als een manier om de vrijheid van het volk drastisch te verminderen. Gevolg van die false flag operaties is onder andere het massaal observeren van de bevolking via CCTV, internet en smartapparaten in de “strijd tegen terrorisme” en straks in “de strijd tegen het virus”.

Satanisme in de entertainment industrie

Je hoeft maar heel even te kijken naar producten van de entertainment industrie om te constateren dat het satanisme, het occulte en de seksuele verdorvenheid er vanaf druipt. De meeste van de “grote sterren” zijn allemaal aanbidders van satan. Het succes dat zij hebben is zeker niet alleen gebaseerd op talent, maar op het feit dat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel.

Met iedere dag die voorbijgaat reflecteert onze cultuur en entertainment de kenmerken van een satanische sekte.

Agenda21 en 2030 Agenda

Een letterlijk duivels plan, waarbij de mens verantwoordelijk wordt gesteld voor de niet bestaande opwarming van de aarde en waarbij diezelfde mens zich steeds schuldiger moet gaan voelen, omdat de mens de grootste veroorzaker van alle ellende op klimaatgebied is.

Ook deze enorme hoax is niets anders dan een geniepige manier om volledige controle te krijgen over iedere economische ontwikkeling en de planeet voor zichzelf te houden en de resterende mensheid onder te brengen in pakhuizen in megasteden. Een voorbeeld van een dergelijke megastad van de toekomst is Nederland.

Verdeel en heers

Ervoor zorgen dat de bevolking tot op het bot verdeeld raakt in een links/rechts strijd waardoor ze elkaar praktisch de hersens in slaan, terwijl de werkelijke veroorzakers van alle kwaad buiten schot blijven.

Je ziet dat uiteraard heel sterk in Amerika met de Republikeinen en de Democraten en ook bij ons beginnen die links/rechts tegenstellingen zich steeds duidelijker af te tekenen.

De sekte beschikt over talloze professionele krachten op internet die er van alles aan doen om het publiek of naar links of naar rechts mee te sleuren. Ook roepen zij vaak mensen op om te gaan protesteren of bepaalde acties uit te voeren, terwijl ze zelf nooit meedoen.

Gezin en huwelijk

Alles wat tot voor kort nog als normaal en waardevol werd beschouwd is inmiddels verleden tijd geworden. De mensheid wordt overspoeld door porno, seksuele "bevrijding", homoseksualiteit en ontelbare nieuwe geslachten (genders).

Het gezin wat ooit de hoeksteen van de samenleving was, bestaat nog nauwelijks en kinderen groeien op in een dystopische wereld waarin ze geforceerd op jonge leeftijd met allerlei seksvoorlichting te maken krijgen en waarin ze niet meer weten of ze nu een jongetje of een meisje zijn of iets daartussen in. En sinds kort een wereld waarin ze op stippen op het schoolplein mogen staan.

Kloof tussen arm en rijk

Voor onze ogen zien we op dit moment dankzij de virus false flag operatie de vernietiging van de middenklasse. Alle geld dat ongelimiteerd wordt bijgedrukt door de centrale banken van de sekte komt terecht bij de 1 procent die steeds rijker worden.

Overal ter wereld gaan nu mensen de straat op die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en dat is nog vóór de geplande hongersnoden zijn begonnen.

Aanval op de blanke man

Er staat geen ras meer onder vuur dan het blanke Europese ras. Alles wat slecht en verrot is in deze wereld is tegenwoordig terug te leiden naar een blanke. Zo zie je personeelsadvertenties verschijnen waar ze liever wat dan ook hebben, als het maar geen blanke man is.

Men heeft liever iemand met een beperking, een transgender, een donkergekleurde lesbische bodybuilder of wat dan ook, zolang het maar geen blanke man is.

Alle bovengenoemde factoren en nog een aantal meer, spelen op dit moment allemaal tegelijk. Alles gaat in sneltreinvaart en net als je denkt dat je je gedachten weer een beetje op een rij hebt, gebeurt er weer iets onverwachts.

Het proces dat nu gaande is, is op dit moment nog niet onomkeerbaar. Dat zal het wel zijn als er een aantal nu nog ontbrekende elementen worden geïnstalleerd.

Die elementen zijn het grid, 5G, het netwerk dat voor hen absoluut noodzakelijk is en de verplichte vaccinaties. Deze zijn nodig om ons mensen te kunnen uploaden in de database zodat wij van daaruit kunnen worden aangestuurd en gecontroleerd.

Op het moment dat dit is gebeurd, weet je nooit meer of jouw gedachten van jou zijn of van je verborgen meesters.

Het is nu of nooit. Dit is de Endgame waarvoor wij als mensheid geen herkansing krijgen.

Neem de beslissing om het monster niet te voeden. Neem de beslissing om niet langer je leven “te delen” op de sociale media. Neem de beslissing om je smartphone als je die wilt houden, alleen dán te gebruiken wanneer het absoluut noodzakelijk is, maar zelfs dan ben je nog verbonden met het grid. Neem de beslissing om wat er ook gebeurt, je niet te laten vaccineren. Neem de beslissing om alles wat je legaal kunt doen om 5G tegen te houden, te doen. Neem de beslissing om waar je kunt met contant geld te betalen. Neem de beslissing om te rijden in een auto zonder geavanceerde elektronica (autos tot 2006). Neem de beslissingen om zoveel mogelijk mensen te informeren over wat er gaande is en waarom dit alles gebeurt. Neem de beslissing om alles te doen wat in je vermogen ligt om te zorgen dat je niet wordt gevangen in het (inter)net van de Illuminati.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl